Proje açılış toplantısı yapıldı
28 Nisan 2016 Perşembe, Kırklareli Cazibe Merkezi Toplantı Salonun
"Mesleki Eğitimle Açılan Fırsatlar Penceresi" projesi tanıtımı yapıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdür'ü Beyazit DEMİR proje kapsamında planlanan faaliyetleri anlattı. Üniversite öğrencilerinden, mikro kredi programından faydalanan kadınlara, İş-Kur'a kayıtlı dezavantajlı grup içerinde yer alan gençlere geniş bir hedef kitleye ulaşmayı amaçladıklarından bahsetti.Kırklareli iline bilgi temelli beşeri gücün istihdama katılmasını sağlayarak mesleki eğitimler ile gençlerin işsizlik oranlarının düşürülmesini hedeflediklerini söyledi.