“Ev Temizlik Hizmetlerinde Sosyal Güvenceli Yaşam” Konferansı Albüm
22 Kasım 2016 Salı, Giresun
“Hangi işler ev hizmeti sayılır? Hangi işler ev hizmeti sayılmaz?”
Proje kapsamında verilecek eğitimle kadınlara ‘Hangi işler ev hizmeti sayılır? Hangi işler ev hizmeti sayılmaz?’ olacağını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:
“ Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılan işleri ev hizmeti sayılacaktır. Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da Hastane, bakımevi ve benzeri yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır. Fakat aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.” dedi.


“Modern Köleliğe Son” adlı proje kapsamında Giresun Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdal ÖZDEMİR tarafından Ev Temizlik Hizmetlerinde Sosyal Güvenceli Yaşam adlı konferans 18.11.2016 Cuma günü TİBOR Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumunun operasyonel faydalanıcısı olduğu Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneğinin (HEGEM) Giresun Belediyesi ile Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğiyle(GESOB) ortaklaşa yürütmekte olduğu “Modern Köleliğe Son” adlı projenin ilk konferansa 100’e yakın davetli katıldı.
Programa, proje ortağı kurumlar adına Giresun Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan KURT ve GESOB Beşkanı Ali Kara, İŞKUR İl Müdürü Mustafa SARI, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet ANGIN, İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mustafa TOSUN, STK temsilcileri. yazılı ve görsel basın mensupları, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar ile çok sayıda davetli katıldı.
Proje açılışında konuşan HEGEM Derneği Başkanı Dr. Rahman ÇAKIR, “Projeyle genelde ülkemizde sosyo ekonomik kalkınma içinde kadının katkısını güçlendirmeyi, sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yaparak ev işçiliği alanında kayıt dışı istihdama ilişkin olumsuz göstergelerin iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu süreçte, Giresun’da ev hizmetlerinde çalışan kadınların kayıtlı çalışmalarını teşvik edici, çalışma koşullarını iyileştirici, sosyal güvence haklarından faydalanmalarını kolaylaştırıcı birçok faaliyet gerçekleştireceğiz.” dedi.

Proje ile eğitim alan kadınların ev temizlik hizmetleri derneği veya şirket kurabilecek olduğunu belirten Çakır, “Ev temizlik hizmetlerinde çalışan ve çalışacak potansiyel kadınlara toplamda 250 saatlik eğitimler verilerek bu eğitim sonucunda eğitim alan kadınlar ev temizlik hizmetleri derneği ile şirketi kurulacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Hangi işler ev hizmeti sayılır? Hangi işler ev hizmeti sayılmaz?”
Proje kapsamında verilecek eğitimle kadınlara ‘Hangi işler ev hizmeti sayılır? Hangi işler ev hizmeti sayılmaz?’ olacağını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:
“ Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılan işleri ev hizmeti sayılacaktır. Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da Hastane, bakımevi ve benzeri yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır. Fakat aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.” dedi.
Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Orhan KURT, genelde çalışma hayatında özelde projenin de konusu olan ev hizmetlerinde sosyal güvenceli çalışmanın ve çalıştırmanın önemine vurgu yaparak, projenin başarıyla yürütülmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.
Konuşmanın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun İl Müdürü Erdal Özdemir, katılımcılara ev temizlik hizmetlerinde çalışan kadınların kayıt altına alınması ile ilgili devletin sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi.