Gaziantep Kayıt dışı İstihdam Algısı Çalıştayı Yapıldı Albüm
30 Kasım 2016 Çarşamba, GAZIANTEP
Gaziantep’te kayıt dışı istihdam algısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) düzenlenen çalıştayda tartışıldı.

HKÜ tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığı ile uygulanmakta olan “Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor” isimli proje kapsamında yapılan çalıştayda işçi ve işverenlerle gerçekleştirilen saha araştırması sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer YILMAZ, SGK İl Müdürü Mehmet UZUN, İŞKUR İl Müdürü Siraç EKİN, kamu kurumları temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.

HKÜ Rektörü YILMAZ; “Toplumsal sorumluluk kapsamında projeler üretiyoruz”
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer YILMAZ, üniversite olarak sadece akademik çalışma yapmakla yetinmediklerini, üniversite-sanayi işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Rektör YILMAZ, Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor projesi kapsamında yürütülen durum tespit, tanıtım, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri ile özellikle çalışanlar ve KOBİ’ler nezdinde farkındalık oluşturulacağını söyledi.

SGK İl Müdürü UZUN; “Avrupa’da kayıt dışı kavramı yok”
Toplantıda bir konuşma yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet UZUN, TÜİK tarafından yapılan son araştırmaya göre ülkemizde kayıt dışı istihdam seviyesinin % 34,6 olduğunu söyledi. SGK İl Müdürü Mehmet UZUN, istihdama sağlanan teşviklerin ardından işverenler açısından ekonomik gerekçelerin ortadan kalktığını ve Türkiye’de önemli bir problem olan kayıt dışı istihdam kavramının Avrupa’da olmadığını ifade etti.

İŞKUR İl Müdürü EKİN; “Aktif işgücü politikalarında diğer illere oranla daha iyiyiz”
Toplantıda bir sunum yapan İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç EKİN, kurum tarafından uygulanan çalışmalar ve gerçekleşen istatistikler hakkında bilgiler verdi. Siraç EKİN, Gaziantep’te işsizlik oranının Türkiye’den daha düşük olduğunu, İŞKUR olarak işsizler, öğrenciler ve dezavantajlı kesimlere yönelik çeşitli programlar uygulayarak istihdama katkı sağladıklarını belirtti.

Saha araştırması sonuçları paylaşıldı
Projede gerçekleştirilen saha araştırması hakkında bilgiler veren HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTÇÜ, kayıt dışı ekonominin; resmi kayıtlara girmeyen, kanuni olarak belgelendirilmeyen, yetkili kamu organlarınca kontrol edilemeyen ve milli gelir hesaplamalarında dikkate alınmayan ekonomik işlem ve faaliyetler olarak tanımlandığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTÇÜ konuşmasında şu bilgileri verdi:
“Saha araştırması, işçi ve işverenlerin kayıtdışı istihdam ve olası sonuçlarına ilişkin algıları, kayıtdışı istihdamın oluşumunda bazı faktörlerin önem düzeyi algıları ve kayıtdışı istihdamın azaltılması için çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçların işverenlere, ilgili kurum-kuruluşlara, işçi ve işveren temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarına sunulması ve aynı zamanda sonuçlardan yola çıkarak bazı önerilerde bulunulması için çalıştay düzenlenmiştir. Geliştirilen yapılandırılmış anket formundaki soru ve ifadeler, 306 işçi ve 212 işverenden oluşan örnekleme yüz yüze görüşme yöntemiyle yöneltilmiştir. Objektif kriterler çerçevesinde bilimsel tekniklerle analizler gerçekleştirilmiş ve çözüm önerileriyle birlikte yorumlanmıştır.”

“İşverenlerin büyük bölümü istihdam desteklerinden yararlanmıyor”
Araştırmada işverenlerin büyük bölümünün istihdam desteklerinden yararlanmadığının ortaya çıktığını belirten Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTÇÜ; “İşverenlerin % 41’inin Devlet tarafından personel istihdamı konusunda verilen destek/teşvik/sübvansiyonlardan haberinin olmadığı ve % 79,2’sinin bu imkanlardan yararlanmadığı ortaya çıkmıştır. Oysa İŞKUR, KOSGEB, TUBİTAK vb. kamu kurumları tarafından gerek başvuru esaslı, gerek proje bazlı olarak çeşitli istihdam destekleri verilmektedir. Bu konudaki farkındalığın artırılması, kayıtlı istihdamı artıracak ve ekonominin canlandırılmasına katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.