OCAKTA MERMER BLOK ÜRETİMİ İLE MERMER PLAKA KESİMİ MESLEK DALLARINDA İŞLETMELERDE UYGULAMALI STAJ EĞİTİMLERİ BAŞLADI.
3 Nisan 2017 Pazartesi, SULUOVA
Sözleşme makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan "Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi" hibe programı çerçevesinde Kurumumuz tarafından uygulanan” Talep yönelimli program hazırlanması ve hazırlanan programa göre mesleki eğitim ve istihdam “ ( TAYEP) projesi kapsamında kursiyerlerimiz mesleki eğitimlerini ve genel beceri eğitimlerini bitirerek “uygulamalı staj eğitimlerine" başlamışlardır.

Sözleşme makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan "Dezavantajli kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi" hibe programı çerçevesinde Kurumumuz tarafından uygulanan” Talep yönelimli program hazırlanması ve hazırlanan programa göre mesleki eğitim ve istihdam “ ( TAYEP) projesi kapsamında kursiyerlerimiz mesleki eğitimlerini ve genel beceri eğitimlerini bitirerek “uygulamalı staj eğitim” lerine başlamışlardır. Proje yönetim birimi proje izleme uzmanı Sayın Dilşad TAŞKIN’ın da katılımı ile kursiyerlerimiz 03 Nisan 2017 tarihinde işletmelere gönderilmişlerdir.
Kursiyerlerimiz mesleki eğitimleri ve genel beceri eğitimleri çerçevesinde 120 saatlık mesleki eğitimin yanı sıra 18 saatlik temel elektrik ve makine bakım eğitimi, 24 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, 32 saatlık uygulamalı girişimcilik eğitimleri almışlardır. 160 saatlık uygulamalı staj eğitimine işiletmelerde başlamışlardır.