AMASYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNDE PROJE TANTIMI YAPILDI
18 Ocak 2017 Çarşamba, AMASYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ


Merkezimizde uygulanan "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" hibe programı kapsamında "Talep Yönelimli Program Hazırlanması ve Hazırlanan Programa Göre Mesleki Eğitim ve istihdam" projemizin tanıtımı Amasya Mesleki Eğitim Merkezinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere yapıldı.Merkez müdürü Alim DENİZ tarafından yapılan bilgilendirmede projenin amacı ve proje kapsamında yapılacak eğitimler hakkında bilgiler verildi.Yapılan bilgilendirme toplantısına Amasya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mürsel TOPSAKAL ve kurumda görev yapan Atölye ve Meslek dersleri öğretmenleri katılmıştır.