Hibe Faydalanıcıları Odak Grup Toplantısı
27 Mayıs 2017 Cumartesi, Ankara
Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü AB Projesi, bir başka AB Projesi kapsamında değerlendirildi.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi ve Operasyon Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi İçin bilgilendirme ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi” kapsamında çalışmalar yapıyor.
Bu çalışmalar biri de Değerlendirme Raporlarının hazırlanmasıdır. Bu çalışmanın bir parçası olarak Çaycuma TSO tarafından Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütülen “Kadın Tasarımcılar Çaycuma’yı Değiştiriyor” projesi kapsamındaki faaliyetlerle ilgili paylaşımda bulunmak üzere yapılan etkinliğe Proje Koordinatörü Recep Acar da katıldı.
Hibe projelerinin çağrıya çıkılmasından proje hazırlık süreçlerine, proje uygulamalarındaki rehber ve prosedürler hakkında proje deneyimleri de göz önünde bulundurularak alınan dersler doğrultusunda önerilerde bulunuldu.