Yerel Gazete 22 Şubat 2017
22 Şubat 2017 Çarşamba, İşte Kocaeli Gazetesi
Kocaeli'de yaşayan Romanların aile yapısı ve sosyoekonomik durumlarının iyileşmesini sağlamak amacıyla yapılan, Avrupa Birliği'nin destek olduğu ve finanse ettiği, "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" projesi, işgücü piyasasına katılımın önündeki engellerin kaldırılmasını sağlayacaktır.

Kocaeli'de yaşayan Romanların aile yapısı ve sosyoekonomik durumlarının iyileşmesini sağlamak amacıyla yapılan, Avrupa Birliği'nin destek olduğu ve finanse ettiği, "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" projesi, işgücü piyasasına katılımın önündeki engellerin kaldırılmasını sağlayacaktır.

Proje, istihdamın önündeki engelleri kaldırarak, Romanları meslek sahibi olmaları konusunda eğitimlerle destekleyip işe yerleştirilmelerini hedef alıyor.

Kocaeli'de yaşayan Romanların, işgücü piyasasıyla ilgili , bilgi düzeylerinin arttırılmasını sağlayacak eğitim ve seminerler düzenlenecektir.

Kocaeli'de Roman Kültürünü yaygınlaştırma ve tanıtma amacıyla gelenekselleşmesini sağlayacak konser düzenlenecektir.