İstihdam için Yetkin İşgücü Konferansı Gerçekleştirildi. Albüm
4 Nisan 2017 Salı, Payas OSB Müdürülüğü Konferans Salonu
İstihdam İçin Yetkin İşgücü Konferansı yaklaşık 100 kişinin katılımıyla 04 Nisan 2017 tarihinde Payas OSB konferans ve toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

İskenderun körfezi bölgesinde genç istihdamının sağlanabilmesi, işsizlik sorunları, mesleki eğitimin kalitesi, belgelendirme ve mesleki yeterlilik gibi konulara vurgu yapıldığı İstihdam İçin Yetkin İşgücü Konferansına proje ortaklarının yanı sıra istihdamda aktif rol oynayacak işverenler, KOSGEB Hatay İl temsilcileri, İŞKUR temsilcileri genç girişimciler, kursiyerlerimiz ve öğrencilerimiz katılmıştır.
Projenin nihai faydalanıcılarının ve hedef grubun iştirak ettiği konferans; mesleki yeterlilik, gençlerin iş arayışları, mesleki eğitimde kalite, girişimcilik, işverenlerin beklentileri, gençlerin beklentileri gibi konular tartışılmıştır.
Projemizde yayınlarından İstihdam Odaklı Mesleki Eğitime Çağdaş Yaklaşımlar Kitabının içeriği ve konuları paylaşıldığı konferansta, kaliteli mesleki eğitimin gelecekte gençlerin çalışma hayatında etkinliğinin arttırılması için önemli bir çıkış noktası olduğuna vurgu yapılmıştır