ETO-METSEM PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
1 Şubat 2016 Pazartesi, Eskişehir
ETO-METSEM Projesi hayata geçiyor

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi (ETO METSEM) Projesi, 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile işbirliği içerisinde Avrupa Birliği ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek amacına katkıda bulunmak ve ulusal meslek standartları geliştirme, mesleki bilgi ve beceri, sınav ve belgelendirme merkezi kurmak ve işletmeyi amacıyla çalışmalarına başlamıştır.