ALTERNATİF YAKIT HAZIRLAMA OPERATÖRÜ MESLEK STANDARDI GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ Albüm
20 Nisan 2016 Çarşamba, Wyndham Otel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın sözleşme makamı olduğu Voc-Test Merkezleri – Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Sendikamız tarafından yürütülen “Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi (CemenTTest) Projesi”, 01 Şubat 2016 tarihinde faaliyetlerine başladı.

18 ay sürecek olan Proje, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan çimento sektörünün, çimento üretimiyle ilgili iş piyasası ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun mesleki yeterlilik belgeli, yetkin ve donanımlı personelin istihdamını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak hedefleniyor.
CemenTTest Projesi faaliyetleri kapsamında; 3 mesleğin Ulusal Meslek Standardı, 3 mesleğin Ulusal Yeterlilikleri geliştirilecek ve 3 mesleğe yönelik ise sınav ve belgelendirme sistemi kurulacak. Bu kapsamda 18-19-20 Nisan 2016 tarihlerinde Wyndham Ankara Otel’de Projenin ilk faaliyeti olan Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü için Ulusal Meslek Standardı Geliştirme Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştaya, Sendikamızı temsilen Proje Koordinatörü Özgür ACAR, Proje Akreditasyon Yönetim temsilcisi Derya KIZILDAĞ ve Proje Asistanı Merve ÖRS ile Proje Teknik Uzmanı Vedat KANMAZ katılırken; Projede danışmanlık hizmeti veren kuruluş olarak yer alan EDUSER Firması temsilcileri de çalıştayın moderatörlüğünü üstlendi.
Sendikamız üye fabrikalarından; Serdar ACAR (Aslan Çimento Çevre ve İSG Şefi), Yusuf ALPEK (Bursa Çimento ATY Üretim Ustası), Özgen BUĞDAYCI (Akçansa Çanakkale Çimento Proses Mühendisi), İbrahim DEMİR (Bolu Çimento ATY Operatörü), Özgür KORKMAZ (Baştaş Çimento Atık Kabul ve Laboratuvar Sorumlusu) ve Ali Rıza ÖZDEMİR (Nuh Çimento Satınalma Uzmanı) sektör içindeki deneyimlerini ve sahadaki teknik bilgilerini paylaşarak Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Ulusal Meslek Standardı geliştirilmesine katkıda bulundular.