ATIK ISIDAN ENERJİ ÜRETİMİ KUMANDA OPERATÖRÜ VE SAHA ELEMANI MESLEK STANDARTLARI GELİŞTİRME ÇALIŞTAYLARI DÜZENLENDİ
13 Mayıs 2016 Cuma, Wyndham Otel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın sözleşme makamı olduğu Voc-Test Merkezleri – Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Sendikamız tarafından yürütülen “Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi (CemenTTest) Projesi”, 01 Şubat 2016 tarihinde faaliyetlerine başladı.

18 ay sürecek olan Proje, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan çimento sektörünün, çimento üretimiyle ilgili iş piyasası ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun mesleki yeterlilik belgeli, yetkin ve donanımlı personelin istihdamını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak hedefleniyor.
CemenTTest Projesi faaliyetleri kapsamında; 3 mesleğin Ulusal Meslek Standardı, 3 mesleğin Ulusal Yeterlilikleri geliştirilecek ve 3 mesleğe yönelik ise sınav ve belgelendirme sistemi kurulacak. Proje kapsamında, ikinci faaliyet olarak ise Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü ve Atık Isıdan Enerji Üretim Saha Elemanı ulusal meslek standartları geliştirme çalıştayları 10-13 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Çalıştaya, Sendikamızı temsilen Proje Koordinatörü Özgür ACAR, Proje Akreditasyon Yönetim temsilcisi Derya KIZILDAĞ ve Proje Asistanı Merve ÖRS ile Proje Teknik Uzmanı Vedat KANMAZ katılırken; Projede danışmanlık hizmeti veren kuruluş olarak yer alan EDUSER Firması temsilcileri de çalıştayın moderatörlüğünü üstlendi.
Sendikamız üye fabrikalarından; M. Fatih ATMACA (Çimsa Mersin Çimento Operasyon Lideri), Bolat GÖKARSLAN (Batıçim Çimento Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü), Fethullah GÖREN (Aslan Çimento Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü), İsmail GÜNERİ (Bolu Çimento Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü), Fetullah GÜZEL (Aşkale Çimento Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü), Erkan B. ÖZGEN (Nuh Çimento Enerji Sistemleri İşletme Müdürü), Ercan TEZCAN (Bursa Çimento Enerji Üretim Saha Elemanı), Aydın ZIĞINDERE (Akçansa Çanakkale Çimento Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü) ilk toplantıda olduğu gibi Ulusal Meslek Standardı geliştirilmesine destek oldular.