Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların Yetiştirilmesi Projesi Açılış Toplantısı Albüm
31 Mart 2016 Perşembe, Trabzon
Of Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların Yetiştirilmesi açılış ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Trabzon’da Novotel de düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Of Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral “Doğu Karadeniz Bölgesinin Metropol nitelikli illerinden Trabzon’ un Ticaret ve Sanayi Odasına sahip tek ilçesi Of'un yeni bir projesiyle karşınızdayız.

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler , yenilikler, piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, dünyamızı tek bir pazara doğru getirmektedir. Bunun neticesinde ortaya çıkan Globalleşme ve Küreselleşme süreci Ticaret ve Sanayi Odalarının görevlerinin artmasına ve Odaların önem kazanmasına neden olmuştur.
Bu bilinçle Of Ticaret ve Sanayi Odası; beş yıldızlı hizmet anlayışı , her yıl artan etkinliği ve itibarıyla, üyelerine , Of ' a ve yöremize karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır.
Bunu yaparken de hedeflerini hep yüksek tutmuş, Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlayarak sinerji yaratmayı misyon edinmiştir.
Ve yine Her alanda üyelerini en üst seviyede temsil eden, bilgi, eğitim ve çağdaş yönetim anlayışına önem veren, Bölgesel politika belirleme süreçlerine önemli katkı sağlayan vizyonuyla Trabzon a katkı vermeye devam etmektedir.
Son yıllarda Karadeniz bölgesi Turizm den önemli pay almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız alternatif turizm alanlarına büyük önem veriyor.Önemli çalışmalar, projeler yapılıyor. Bölgedeki turizmin gelişmesi ve kültür varlıklarının korunarak geleceğe aktarılması konusunda fikir birliği oluşmuş durumda.
Yayla ve meraların korunması uzun vadeli politikaların oluşturulması lazım.Bunu hemen yapamazsak yarın düzeltmemiz mümkün olmayacak.Sayın Bakanımız Süleyman Soylu nun ifadesi ile 2016 yılında Trabzon’da hiçbir yaylada kaçak yapılan yayla evi olmayacak.Yapıldığı anda da yıkılacak.
Buradan hareketle tanıtımı için burada olduğumuz ''Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların Yetiştirilmesi'' Projemizin atılan adımlar için bölgesel anlamda lokomotif görevi göreceğini düşünüyoruz.
Bu proje ile bölge insanımızın sahip olduğu girişimci ruhu, geniş platformlara taşıyacağımıza ve bölge turizminin hak ettiği konuma gelmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.
Daha iyi şeyler üretmek için halkımızın ilgisine, iş adamlarımızın desteğine , güçlerimizi birleştirmeye, sürekli olarak dünya ve çevremizle iletişimimizi arttırmaya, bilgi ve teknolojiyi yoğun olarak kullanmaya ihtiyacımız var.
Her platformda söylediğimiz gibi “Birlikten güç doğar” sözünden yola çıkarak,üniversite ile olduğu gibi diğer sivil toplum örgütleri ile de ortak hareket etme düşüncesi içindeyiz. Somut adımlarla yol almak bölgemizi yepyeni ufuklara taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı.“AHŞAP YAPILARIN ORANI YÜZDE 0,3’LERE KADAR DÜŞTÜ”

Projenin eğitim koordinatörü Of TEF Eski Dekanı ve KTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kenan Gelişli ise yaptığı konuşmada, TÜİK’in verilerine göre son yıllarda bölgedeki ahşap yapılarının oranının yüzde 0,3 seviyesine kadar azaldığını belirterek, “Projenin genel hedefi; Trabzon yöresi yayla ve köylerde inşa edilecek ahşap yapıların üretim, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilecek gençlerin eğitilerek, istihdam edilebilirliklerini arttırmak, ilgili gençlerin girişimcilik becerilerini arttırmak ve alandaki işsiz gençleri, orman ürünleri sanayi işverenleri ile bir araya getirerek ilgili aktörler arasında sürdürülebilir işbirliği geliştirmektir. Projede, teknik liselerin mobilya ve dekorasyon bölümü mezunları, üniversitelerin ağaç işleri endüstri mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümü mezunları hedef grup olarak seçilmiştir. Proje kapsamında 20 genç belirlenecek, kendilerine genel beceri eğitimleri verilecektir" dedi.Of Kaymakamı Eren Arslan ise projeyi turizm ve gelecek için güzel bir adım olarak değerlendirdiğini kaydederek, “Karadeniz yöresi son yıllarda turizmde önemli bir ivme kazanmış durumda. Ama herkesin gözlemlediği gibi bu konuda da bir şeylerin yanlış gittiğini hem görüyoruz, hem de gelecek adına da biraz umutsuzluğa kapılıyoruz. Bu proje ve buna benzer güzel adımlar gelecek adına bizi umutlandırıyor” diye konuştu.‘'Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların Yetiştirilmesi’


Özellikle Gençlerin istihdamını ve girişimciliğini destekleyen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği, yerel yönetimler, Meslek Liseleri , üniversiteler, meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve şirketler (iştirakçi olarak) gibi ilgili aktörlerin tamamlayıcı faaliyetleri arasında sinerji yaratmak amacıyla ortak çalışmalarına devam ediyor
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı (İKG PRO), Türkiye İş Kurumu(İŞKUR)'nun operasyon faydalanıcısı olduğu Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı altında yer alan ve Of Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen; Of Teknoloji Fakültesinin Proje Ortağı, Sözenler Orman Ürünlerinin iştirakçi olarak yer aldığı ''Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların Yetiştirilmesi'' Projesi 1 Mart 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Proje Türkiye genelinde desteklenmeye uygun bulunan 58 projeden biridir.

Projenin Genel Hedefi: Trabzon yöresi yayla ve köylerinde inşa edilecek ahşap yapıların üretim, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilecek gençlerin eğitilerek istihdam edilebilirliliklerini artırmak; İlgili gençlerin girişimcilik becerileri artırmak; Alandaki işsiz gençleri, orman ürünleri sanayi işverenleri ile biraraya getirerek ilgili aktörler arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek; Bu alanda eğitim veren üniversite ve sanayi arasında daha güçlü bir bağlantının oluşturulmasını desteklemektir.
Teknik Liselerin Mobilya ve Dekorasyon Bölümü mezunları, Üniversitelerin Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları hedef gruplar olarak seçilmiştir.
Bu Proje kapsamında; 20 genç belirlenecek, kendilerine genel beceri eğitimleri verilecektir.
Aldıkları eğitimlerle gençler; kendini daha iyi ifade edebilen, iletişim ve bilgisayar becerileri gelişmiş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimli bireyler haline gelecekler.Orman Ürünleri ve ahşap yapı sektöründe istihdam edilebilirliliklerini kolaylaştıracak mesleki eğitimi almış olan gençler; Köy ve yaylalarda dayanıklı ahşap yapıların inşa, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek için aranan nitelikli elemanlar haline gelecekler.Girişimcilik eğitimi ile kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanacaklar, iş başı staj eğitimi ile iş deneyimleri ve tecrübelerini arttıracaklar.Proje sonucunda sivil toplum Üniversite ve sanayi işbirliği mekanizması sağlanmış olacaktır.Projenin toplam bütçesi 225.497,00 Avro olup 200.692,33 avrosu hibe, kalan 24804,67 Avro Of Ticaret ve Sanayi Odası katkısıdır. Proje 28.02.2017 tarihinde sona erecektir.