CEMENTTEST TEKNİK ÜST KURULU 2. TOPLANTISI DÜZENLENDİ Albüm
28 Eylül 2016 Çarşamba, Metropolitan Otel
CemenTTest Projesi faaliyetlerine destek verilmesi kapsamında, ÇEİS Yönetim Kurulu tarafından 03 Ekim 2011 tarihinde kurulan Çimento Ulusal Yeterlilikler Kurulu (ÇYK) Üyeleri arasından altı yöneticinin seçilmesiyle oluşturulan CemenTTest Teknik Üst Kurulu (TÜK), ilk toplantısını gerçekleştirdiği 23 Haziran 2016 tarihinin ardından ikinci toplantısını 28 Eylül 2016 tarihinde Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2,3 ve 4) Sınav Soru Bankası Geliştirme Prosedürleri Çalıştayı öncesinde Ankara Metropolitan Hotels’de gerçekleştirdi.

CemenTTest Projesi faaliyetlerine destek verilmesi kapsamında, ÇEİS Yönetim Kurulu tarafından 03 Ekim 2011 tarihinde kurulan Çimento Ulusal Yeterlilikler Kurulu (ÇYK) Üyeleri arasından altı yöneticinin seçilmesiyle oluşturulan CemenTTest Teknik Üst Kurulu (TÜK), ilk toplantısını gerçekleştirdiği 23 Haziran 2016 tarihinin ardından ikinci toplantısını 28 Eylül 2016 tarihinde Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2,3 ve 4) Sınav Soru Bankası Geliştirme Prosedürleri Çalıştayı öncesinde Ankara Metropolitan Hotels’de gerçekleştirdi.
TÜK Üyelerinden,
- Engin Haldun AKYAZ (Başkan)
- Osman BİLDİR
- Serdar DOĞAN
- Sıtkı TORUN’un

katıldığı toplantıda CemenTTest Projesi Çalışma Grubu (PÇG) tarafından 26 Haziran- 26 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve projenin ilk yarıyıl raporunu kapsayacak faaliyetler hakkında TÜK Başkan ve Üyelerine bilgi sunuldu.