Hayat boyu Öğrenmenin Desteklenmesi 2” programı kapsamın kabul edilen “Hayat Yeniden Başlıyor” projesi bilgilendirme toplantısı Kültür Park’ta gerçekleştirildi. Albüm
15 Mart 2017 Çarşamba, Elazığ Kültür Park mauratülaziz Salonu
Hayat boyu Öğrenmenin Desteklenmesi 2” programı kapsamın kabul edilen “Hayat Yeniden Başlıyor” projesi bilgilendirme toplantısı Kültür Park’ta gerçekleştirildi.
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve proje Koordinatörü Prof. Dr. Hanbey Hazar, toplantıda hem projeyi anlattı hem de gelinen son noktayı anlattı.
Hazar, hayat yeniden başlıyor projesinin Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Projeye desteklerinden dolayı rektörümüz Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ’a teşekkür ederim. Projenin toplam bütçesi 160 bin 414 avro olup bu tutarın 20 bin 435 avroluk kısmı Fırat üniversitesinin eş finansman katkısıdır” dedi.
Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri için eğitim ve istihdam yapısının son derece önemli olduğunu vurgulayan Hazar, “Bir ülkenin nüfus yapısı istihdama katılımı ve istihdamda kalma oranını etkilemektedir. Türkiye’de iş gücü yasasının gelişmesi için, gerekli temel amaç ve hedeflere ulaşması için gerekli insan kaynağına sahiptir. Önem olan bu potansiyel kaynağın etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesidir. Türkiye’de iş gücüne katılacak fertlerin ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir. Bu noktada mesleki ve teknik eğitimin son derece önemli rolü vardır. Teknolojinin hızlı değişimi ile birlikte ortaya çıkan yeni bilimsel teknik alanlar nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmakta ve çağdaş teknolojiler içeren kaliteli meslek ve teknik eğitimi zorunlu hale getirmektir” diye konuştu.
Hazar, bu proje ile sosyo ve ekonomik gelişim seviyesi düşük olan Elazığ’da bireylerin mesleki bilgi ve becerilerinin, yetkinliklerinin ve diğer yöntemlerle farkındalıklarını artırma amacının taşındığını ifade etti.
Hazar, sürdürülebilir gelişim ile doğa ile uyumlu üretken sağlıklı ve sosyal değerlerle cinsiyet eşitliğine ve kültürel çeşitliliğe önem veren bir yaşama ulaşma fırsatlarının bu proje ile aktarılmış olacağını kaydetti.
Hazar konuşmasına şöyle devam etti: “Bu projede özellikle 25-64 yaş aralığındaki kişilerin temel ve mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin artırılması, öğrenme kalitesinin arttırılması, eğitim sistemi ve iş gücü piyasası arasındaki sürdürülebilir iş birliğinin sağlanması hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla bütüncül eğitim verilirken, farkındalığın arttırılması, çeşitli sebeplerden eğitimden mahrum kalan kişilere eğitim olanakların verilmesi hedeflenmiştir.
Projemizde modül olarak otomotiv elektriği, güzellik ve saç bakım hizmetleri, aşçılık yiyecek içecek hazırlama modüllerinden oluşmaktadır. Bu modüllere katılan kursiyerlerimiz aynı zamanda eğitimleri tamamlamak şartıyla iş güvenliği, girişimcilik, mesleki İngilizce ve bilgisayar kullanımı belgelerini de almış olacaktır.
“Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli katkının sağlanması hedeflenmiştir”
Verilecek bu eğitimlerle Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli katkının sağlanması hedeflenmiştir. Toplamda bu proje kapsamında 20 adet kurs açılmıştır. Bu kursların 7 adeti başarı ile sonlamıştır. Diğer kurslarımız devam etmektedir.
Bu proje kapsamında beklediğimiz ana sonuçlar:
80 kişi mesleki eğitim alacak, 80 kişi genel beceri eğitimi, 80 kişi iş geliştirme becerileri geliştirilecek, 80 kişi rehberlik ve danışmanlık hizmeti alacak, 80 kişi uygulama programlarını tamamlayacak, bölgeler arası iş birliği artacak, yetişkinler üzerinde yaşam boyu öğrenme becerileri gelişmesi sonucu bu konuda sinerji oluşturulacak. Aynı zamanda katılımcıların ufukları genişleyerek ön yargılarını kıracak, kendilerine olan öz güvenleri artacak, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmak için daha fazla çaba harcayacaklardır.
Projemiz erkek ve kadınlar için eşit fırsatlar, sürdürülebilir kalkınma, coğrafi, sektörel ve dezavantajlı gruplara yönelik yatay konularda da iyileştirme yapacaktır. Yurt içi çalışma gezilerine katılanların farkındalığı da artacaktır.


Hayat boyu Öğrenmenin Desteklenmesi 2” programı kapsamın kabul edilen “Hayat Yeniden Başlıyor” projesi bilgilendirme toplantısı Kültür Park’ta gerçekleştirildi.
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve proje Koordinatörü Prof. Dr. Hanbey Hazar, toplantıda hem projeyi anlattı hem de gelinen son noktayı anlattı.
Hazar, hayat yeniden başlıyor projesinin Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Projeye desteklerinden dolayı rektörümüz Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ’a teşekkür ederim. Projenin toplam bütçesi 160 bin 414 avro olup bu tutarın 20 bin 435 avroluk kısmı Fırat üniversitesinin eş finansman katkısıdır” dedi.
Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri için eğitim ve istihdam yapısının son derece önemli olduğunu vurgulayan Hazar, “Bir ülkenin nüfus yapısı istihdama katılımı ve istihdamda kalma oranını etkilemektedir. Türkiye’de iş gücü yasasının gelişmesi için, gerekli temel amaç ve hedeflere ulaşması için gerekli insan kaynağına sahiptir. Önem olan bu potansiyel kaynağın etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesidir. Türkiye’de iş gücüne katılacak fertlerin ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir. Bu noktada mesleki ve teknik eğitimin son derece önemli rolü vardır. Teknolojinin hızlı değişimi ile birlikte ortaya çıkan yeni bilimsel teknik alanlar nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmakta ve çağdaş teknolojiler içeren kaliteli meslek ve teknik eğitimi zorunlu hale getirmektir” diye konuştu.
Hazar, bu proje ile sosyo ve ekonomik gelişim seviyesi düşük olan Elazığ’da bireylerin mesleki bilgi ve becerilerinin, yetkinliklerinin ve diğer yöntemlerle farkındalıklarını artırma amacının taşındığını ifade etti.
Hazar, sürdürülebilir gelişim ile doğa ile uyumlu üretken sağlıklı ve sosyal değerlerle cinsiyet eşitliğine ve kültürel çeşitliliğe önem veren bir yaşama ulaşma fırsatlarının bu proje ile aktarılmış olacağını kaydetti.
Hazar konuşmasına şöyle devam etti: “Bu projede özellikle 25-64 yaş aralığındaki kişilerin temel ve mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin artırılması, öğrenme kalitesinin arttırılması, eğitim sistemi ve iş gücü piyasası arasındaki sürdürülebilir iş birliğinin sağlanması hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla bütüncül eğitim verilirken, farkındalığın arttırılması, çeşitli sebeplerden eğitimden mahrum kalan kişilere eğitim olanakların verilmesi hedeflenmiştir.
Projemizde modül olarak otomotiv elektriği, güzellik ve saç bakım hizmetleri, aşçılık yiyecek içecek hazırlama modüllerinden oluşmaktadır. Bu modüllere katılan kursiyerlerimiz aynı zamanda eğitimleri tamamlamak şartıyla iş güvenliği, girişimcilik, mesleki İngilizce ve bilgisayar kullanımı belgelerini de almış olacaktır.
“Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli katkının sağlanması hedeflenmiştir”
Verilecek bu eğitimlerle Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarında çalışabilecek şekilde istihdam edilebilmeleri için gerekli katkının sağlanması hedeflenmiştir. Toplamda bu proje kapsamında 20 adet kurs açılmıştır. Bu kursların 7 adeti başarı ile sonlamıştır. Diğer kurslarımız devam etmektedir.
Bu proje kapsamında beklediğimiz ana sonuçlar:
80 kişi mesleki eğitim alacak, 80 kişi genel beceri eğitimi, 80 kişi iş geliştirme becerileri geliştirilecek, 80 kişi rehberlik ve danışmanlık hizmeti alacak, 80 kişi uygulama programlarını tamamlayacak, bölgeler arası iş birliği artacak, yetişkinler üzerinde yaşam boyu öğrenme becerileri gelişmesi sonucu bu konuda sinerji oluşturulacak. Aynı zamanda katılımcıların ufukları genişleyerek ön yargılarını kıracak, kendilerine olan öz güvenleri artacak, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmak için daha fazla çaba harcayacaklardır.
Projemiz erkek ve kadınlar için eşit fırsatlar, sürdürülebilir kalkınma, coğrafi, sektörel ve dezavantajlı gruplara yönelik yatay konularda da iyileştirme yapacaktır. Yurt içi çalışma gezilerine katılanların farkındalığı da artacaktır.