6 ADET ULUSAL MESLEK STANDARDI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
27 Şubat 2017 Pazartesi, CemenTTest Proje Ofisi
CemenTTest Projesi kapsamında çimento sektörüne özgü 3 (üç) mesleğin Ulusal Meslek Standardı geliştirilmiş olup, 3 (üç) mesleğin ise daha önce geliştirilen Ulusal Meslek Standartları üzerinde revizyonu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu standartlar Resmi Gazete'de yayımlanarak ulusal meslek standardı olmuşlardır.CemenTTest Projesi kapsamında çimento sektörüne özgü 3 (üç) mesleğin Ulusal Meslek Standardı geliştirilmiş olup, 3 (üç) mesleğin ise daha önce geliştirilen Ulusal Meslek Standartları üzerinde revizyonu gerçekleştirilmiştir.
27 Şubat 2017 tarih ve 29992 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Ulusal Meslek Standartları; Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü (Seviye 4), Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü (Seviye 5) ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı (Seviye 4) ’dür. Aynı tarih ve aynı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak güncellenen Ulusal Meslek Standartları ise; Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4, 3 ve 2) olmuştur.