Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/740 Kızlarımız Okullaşıyor, Üniversitelerle ve İş Alanlarıy...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma ve Okula Devam Oranlarının Arttırılması kapsamında Gümüşhane İlinde, ortaöğrenim çağında olup, okula devam etmeyen kız çocuklarının, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında öğrenimlerine devam etme oranlarının arttırılmasına katkıda bulunmak

Özel Amacı
1. Ailelerin özellikle kız çocuklarının okula devam etmeleri hususunda ikna olmasını sağlamak
2. Ailelerin örgün eğitimin önemi hakkında farkındalık düzeylerini arttırmak
3. Sivil toplum ile işbirliğini güçlendirmek
4. Var olan eğitimcilerin bilgi ve yeterlilik düzeylerini arttırmak, eğitim kapasitesini geliştirmek
5. Ortaokul ve Mesleki Teknik Eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini güçlendirmek
6. Mesleki Teknik Eğitim kurumlarından (liseler) ayrılan/devamsızlık yapan özellikle kız öğrencilerin okula devamlarının sağlanarak, derslere ve eğitim müfredatına uyumlarını sağlamak
7. Öğrenim çağındaki genç ve çocukların temel yeterliliklerini geliştirmek
8. Gümüşhane il genelinde bulunan 14 Mesleki Teknik Eğitim kurumunda tefrişat yapmak, öğrencilere cazip hale getirmek; sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerine imkan sağlamak,
9. Özellikle kız öğrencilerin yüksek öğrenim ve iş dünyası ile ilgili motivasyonlarını arttırmak

Beklenen Sonuçlar
1.Proje Tanıtım ve Paylaşım Toplantısı düzenlendi
2.Sivil Toplumu bilinçlendirme ve işbirliğini güçlendirme toplantısı düzenlendi
3.Ebeveyn eğitim faaliyeti düzenlendi
4.Kızları okula devam etmeyen ailelere ziyaretler gerçekleştirildi
5.Aile Hekimlikleri ile işbirliği yapılması ve koruyucu/önleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı
6.Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve rehber öğretmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi için Gümüşhane’de görev yapan rehber öğretmenlere eğitim düzenlendi
7.Gümüşhane MTE kurumları ve ortaokullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere eğitim düzenlendi
8.MTE kurumlarından ayrılan, ayrılma riski bulunan veya uzun süre devamsızlık yapan kız öğrencilerin örgün eğitime kazandırılarak, müfredata uyumlarının sağlandı
9.Yüksek öğrenime devam etmek isteyen ancak maddi sorunlar nedeniyle dershaneye gidemeyen kız öğrencilere üniversite sınavlarına hazırlık kursları açıldı
10.14 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumunda tefrişat yapılarak, öğrencilere cazip hale getirildi
11.Özellikle kız öğrencilerin yüksek öğrenimlerine devam etme oranlarını arttırmak için kız öğrencilere ve annelerine yönelik, 2 ayrı gezi ile Gümüşhane ve Trabzon illerinde bulunan iş dünyasının önde gelen işletmeleri ve üniversiteleri tanıtıldı
12.Proje İzleme ve Yürütme Toplantıları düzenlendi (PKE üyelerinin katılımı ile)Proje değerlendirme toplantıları düzenlendi (PKE ve tüm ortak kurum temsilcilerinin katılımı ile)
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kızlarımız Okullaşıyor, Üniversitelerle ve İş Alanlarıyla Buluşuyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 GÜMÜŞHANE HALK EĞİTİM MERKEZİ AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
serdarsalantur@yahoo.com Tel:4562132104 Faks:4562136705