Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/567 Yurdum Umudum
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Hibe programı aracılığı ile mesleki eğitim ve kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında Kars ilinde bir kamuoyu oluşturarak kız öğrencilerimizin okula devam oranlarının arttırılması ve mesleki rehberlik alanında kalitenin yükseltilmesidir.

Özel Amacı
Kars ilinde uygulanacak mesleki rehberlik eğitimi ile rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve (1) Pilot olarak seçilen iki Yatılı İlköğretim Bölge okulunda özellikle 8.sınıftaki 80 kız çocuğuna eğitim desteği verilmesi ile kız çocuklarının ortaöğretime geçiş oranlarının yükseltmesi.(2) Terk ve bırakma oranları fazla olan pilot olarak seçilen üç Yatılı Kız Öğrenci Pansiyonlarında 9.sınıftaki 120 kız öğrenciye etüt ve eğitim desteği sağlanması ile terk oranlarının azaltılması(.3) Pilot olarak seçilen Yatılı Kız Öğrenci Pansiyonlarında 12.sınıftaki toplam 120 kız öğrenciye etüt ve eğitim desteği sağlaması ile yükseköğretime geçiş oranlarının artırılması.(4).Bu kapsamda rehberlik alanında 300 rehber öğretmen ve okul idarecisinin eğitim alması ile mesleki rehberlik hizmetlerinin kalite ve kapasitesini artırmak. (5) Bu bağlamda bulunan 320 kız çocuğunun ailesine hane ziyareti ile kız çocuklarının okula devamlarının önemi hakkında bilinç oluşturmak. (6) 5 Yatılı Kız Pansiyonunun Eğitim Alanı ve Yaşam Alanlarının düzenlemesi ile kapasitelerinin artırılması.(7) Açılması hedeflenen ders destekli kurslar ile 320 kız öğrencimizin okullaşma oranlarının artırılması, sosyal –kültürel kurslar ile 400 kız öğrencimizin kişisel gelişimlerine destek verilmesi hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar
(1) Projenin Kars ilinde ve ulusal ölçekte tanıtımı yapılması ve yaygınlaştırılması. (2) Eğitici eğitimi olarak belirlenen 160 saatlik mesleki rehberlik- kariyer danışmanlığı faaliyetinde 20 rehber öğretmen ve idarecinin eğitmen eğitimi alması. (3.) Eğitmenler aracılığı ile 300 rehber öğretmen ve idarecinin mesleki rehberlik- kariyer danışmanlığı eğitiminin gerçekleştirilmesi. (4 )Beş Yatılı okulda terk ve devamsızlık riski bulunan toplamda 320 öğrencinin tespit edilmesi. (5)Ortaklar, iştirakçiler, eğitmenler, eğitim alan idareciler ile 320 hane ziyaretini gerçekleştirilerek kız çocuklarının okula devamının önemi konusunda kamuoyu oluşturmak, Projenin tanıtımını yaparak okula devam etmelerini sağlamak(6) İlde ortaöğretimde %45.27 olan kızların okullaşma oranının % 47 ‘ye yükseltilmesi.(7) Etüt çalışmaları için özellikle 9 bayan öğretmenlerin istihdam edilmesi.(8).Beş yatılı okulun etüt eğitim ortamlarının oluşturulması, donatımının yapılması, 320 öğrenciye yönelik ders destekli eğitim materyali alınması.(9).Ders Destekli Etüt çalışmasının 8 ay boyunca gerçekleştirilmesi. (10)Yatılı okullarda Yaşam Alanı olarak adlandırdığımız alanların oluşturulması. (11)Sosyo-Kültürel anlamda 7 farklı kursun açılması ve okullarımızın yönlendirmesi ile 400 öğrencimizin etkinliklere katılarak kişisel gelişimlerinin sağlanmasıdır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Yurdum Umudum Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 KARS HALK EĞİTİM MERKEZİ
nigar23@mynet.com Tel:4742231762 Faks:4742238745