Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/2 Kızlar Okula, Kadınlar İşe
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Pilot uygulamalarla ve yenilikçi bir yaklaşımla özellikle kız çocuklarının meslek tercihlerini objektif olarak gerçekleştirebilecekleri mekanizmaları oluşturarak, onların ilgi, istek ve istidatları doğrultusunda mesleki alanlara yönlendirilmelerini sağlamak, böylece okul terklerini önlemek, okullaşma oranını, istihdamlarını ve mesleki başarılarını artırmak.

Özel Amacı
Mesleki Yönlendirme Platformu (MYP) oluşturmak, bu kurul marifetiyle mesleki yönlendirme modüllerini ve mesleki yönlendirme rehberini yazacak komisyonları oluşturmak.1.Kızları önceleyecek şekilde pilot meslekleri ve pilot okulları belirlemek, modül ve rehber yazımını gerçekleştirmek. 2.Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin farkındalıklarını artırmak(Konferanslar).
3.Mesleki Yönlendirme Eğitimleri vererek öğrencilerin meslekleri, yaparak öğrenmelerini sağlamak(okul+işletme).

Beklenen Sonuçlar
Özellikle kız öğrencilerde okul terkleri azaldı
Özellikle kadın istihdamında artış sağlandı,
10 meslek dalı ile ilgili modüller yazıldı,
10 meslek dalı ile ilgili mesleki tanıtım rehberi hazırlandı,
Pilot okullarda veli, öğrenci ve öğretmenlere konferanslar verildi. Konferanslara 2200 veli,3560 öğrenci ve 202 öğretmen katıldı.
Basın toplantıları düzenlendi, yaygınlaştırma dokümanları bastırılıp dağıtıldı, yerel halkın farkındalıkları artırıldı.
1020 öğrenciye meslğe yönlendirme eğitimleri verildi.
500 Din görevlisine seminer verildi. Seminere katılan din görevlileri 200 000 kişinin dinlediği Cuma hutbesinde Projenin konusunu halka anlattı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
S1 - 10 meslek dalı ile ilgili modüller hazırlanmıştır.
S2 - 10 meslek dalı ile ilgili tanıtım rehberi hazırlanmıştır.
S3 - Pilot okullarda veli, öğrenci ve öğretmenlere konferanslar verildi. Konferanslara 2200 veli,3560 öğrenci ve 202 öğretmen katıldı.
S4 - 1020 öğrenciye meslğe yönlendirme eğitimleri verildi.
S5 - 500 Din görevlisine seminer verildi.
S6 - Seminere katılan din görevlileri yaklaşık 200 000 kişinin dinlediği Cuma hutbesinde Projenin konusunu halka anlattı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kızlar Okula, Kadınlar İşe Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ŞEHİT İDARİ ATAŞE GALİP ÖZMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSES
mfatihbaskan46@hotmail.com Tel:3442159401 Faks:3442159403