Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/545 Ben de Okumak İstiyorum
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Muş ili Hasköy ilçesi ve ilçeye bağlı köy ve beldelerde yapılacak olan alan taramasıyla devamsız ve devam riski taşıyan özellikle kız çocuklarının tespiti edilmesi ve bu tespit edilen kız çocuklarının evlerine aile ikna ziyaretleri yapılarak özellikle kız çocuklarının okula devamını sağlamak.Devamı sağlanan özellikle kız çocuklarına verilen destekleme kurslarıyla eğitim seviyelerinin yükselmesini sağlamak.

Özel Amacı
1- Kız öğrencilerin eğitimi konusunda ailelerin bilinçlenmesine katkıda bulunmak.
2- Kız öğrencilerine meslek gruplarını tanıtmak.
3- Öğrencilerin okul derslerine yardımcı olmak.
4- Kızların sosyokültürel açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak.
5- İlçemizde kız öğrencilerin eğitimine yönelik farkındalık oluşturmak
6- Kız öğrencilerin temel yeterliliklerini güçlendirmek.
7- Özellikle kız çocukları için eğitim ortamının kalitesini arttırmak.
8- Eğitim sistemi dışındaki kız öğrencilerin sisteme geri kazandırılmasına katkı sağlamak

Beklenen Sonuçlar
1- Etkin bir proje yönetimi sağlandı.
2- Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler,İngilizce,Görsel Sanatlar,Müzik,Beden Eğitimi branşlarında 139 öğrenciye destekleme kursları verilerek öğrencilerin derslerdeki devam etmediği süreçteki eksiklikler giderildi.
3- Eğitime devam etmeme riski bulunan özellikle kız öğrencilerinin örgün eğitim içinde kalmaları sağlandı.
4- Kız çocuklarının okullaşması konusunda muş ili Hasköy ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde farkındalık oluştu.
5- Hasköy ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde 262 ev ziyareti gerçekleştirilerek, kız çocuklarının okullaşma oranında artış sağlandı.
6- 73 öğrenciye üniversite tanıtım gezisi kapsamında üniversiteler tanıtılarak kariyer konusunda bilgiler verildi.
7- Gazete haberleri,görünürlük malzemeleri sayesinde projenin tanıtımı yapıldı.
8-28 eğitmene mesleki rehberlik,eğitimin önemi, kızların okullaşması, iletişim becerileri, izleme ve benzeri konularda seminer verildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
- Mesleki rehberlik hizmetlerine ilişkin eğitimlere katılan 28 öğretmen
- Eğitimin önemi, kızların okullaşması, iletişim becerileri, izleme ve benzeri konularda ebeveynlerin ve öğrencilerin farkındalığının arttırılması ile ilgili eğitimlere katılan 28 eğitim personeli
- Kızlarını okula göndermeleri için ikna edilmeye çalışılan ve ayrı ayrı ziyaret edilen 262 aile
- Ailelerin ikna çalışmaları sonucu ortaokul ve liseye kazandırılan 168 kız öğrenci ve 38 erkek öğrenci
- Mesleki ve teknik eğitim alanında bilgilendirilen 800 öğrenci
- Bilinç arttırma hizmetlerinden yararlanan 800 öğrenci
- Kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması için yapılan işbirliği protokol sayısı,3
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Ben de Okumak İstiyorum Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 HASKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
yunusyalcin49@hotmail.com Tel:4364113399 Faks:4364112239