Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/491 İlk Çare Eğitim
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Etkin bir bilinçlendirme çalışmasıyla yörede eğtimin önemini ve eğitime katılımı artırmak, her düzeyde eğitime devamı sağlamak ve eğitimli insanı bir model olarak sunmak

Özel Amacı
• Çeşitli nedenlerle okula gitmeyen ve okulu bırakma riski taşıyan kızların yapılacak eğitim bilinçlendirme çalışmalarıyla eğitime devamlarının sağlanması
• Yörede hizmet veren öğretmen, muhtar ve imamların kızların okullaşmasıyla ilgili bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılarak, eğitime katılımın artırılması
• Mesleki yönlendirme ve rehberlik faaliyetlerinin etkili bir şekilde yapılması ve okulların kızlar için cazip hale gelmesi

Beklenen Sonuçlar
• Eğitimin önemiyle ilgili farkındalık arttı, Etkin bir kampanya yürütüldü,
• Ailelerin eğitimin önemiyle ilgili bilinci gelişti, Risk grubundaki öğrencilerin matematik ve İngilizce gibi temel becerileri gelişti,
• Kanaat önderleri kızların okuması yönünde bilinçlendi.
• Öğretmenler, öğrencilere yönelik rehberlik ve yönlendirmeler konusunda bilinçlendi ve özellikle kızların okuması yönünde eyleme dönük davranış geliştirdi.
• Yetişkinler okuma-yazma ve eğitimin önemi konusunda bilinçlendi.
• STK’lar sürece dahil oldu ve duyarlılıkları arttı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İlk Çare Eğitim Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 MUŞ KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME DERNEĞİ
kadem49@hotmail.com Tel:4362124640 Faks:4362124640