Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/289 Bozkırın Kızları
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Eğitim kalitesinin arttırılması ve özellikle kız çocuklarının okula devam oranlarının arttırılması yoluyla insan gücüne yapılan yatırımın iyileştirilmesidir. Söz konusu genel hedef kapsamında Projemiz de başta kız çocukları olmak üzere abdal çocuklarının okula devam oranlarının arttırılmasını hedeflemektedir. Söz konusu genel hedef doğrultusunda kız çocuklarının okullulaşmasının önemi hakkında farkındalık yaratacak toplantılar düzenlenecek, Yerköy’de Bozkırın Kızları Projesini tanıtıcı kitapçık ve promosyon materyalleri hazırlanarak dağıtılacak ve böylelikle Yozgat ilinde ve Yerköy ilçesinde faaliyette bulunan STK’ların projeye dikkatleri çekilecektir. Bununla birlikte Yerköy’de çalışan eğitmenlere kendilerinin talepte bulundukları eğitici eğitimleri verilerek özellikle kız çocuklarının ve ailelerinin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilecek düzeye getirileceklerdir.

Özel Amacı
1-Eğitim sistemi dışında kalmış abdal çocuklarının; özellikle kız çocuklarının eğitim sistemine dahil edilmesi, Projemizin uygulama bölgesi olan Yozgat ili, Yerköy ilçesinde 9 ortaokul ve 8 farklı türde lise bulunmaktadır. Projemiz hazırlık aşamasında uzmanlarımızın da katılımı ile dört aşamadan oluşan Öğrenci Destek Programı geliştirilecektir. Bu program;

• Risk altındaki öğrencilerin belirlenmesi
• Gerekli modüllerin uygulanması
• Eğitim destek paketlerinin verilmesi
• İzleme ve değerlendirme
2-Başta kız çocukları olmak üzere, dezavantajlı öğrenciler olarak düşündüğümüz abdal çocukları için mesleki ve teknik eğitim alanında rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, Kız çocuklarının ihtiyaçları, risk altındaki düşük akademik başarı yaşayan çocuklar, devam problemi olan öğrencilerin tanımlanması, tespit edilmesi, izlenmesi ve bu öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi konusunda rehberlik hizmetlerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle 6 rehber öğretmen, 8 meslek dersi öğretmeni ve 16 kültür dersi öğretmeni eğitim alacaklardır.
3- Anne ve babaların özellikle kız çocuklarının ve dezavantajlı öğrencilerin eğitiminin önemi hakkında farkındalıklarının arttırılması, Kız çocuklarının eğitimlerinin önündeki engellerden büyük bir bölümünü ailesel nedenler oluşturmaktadır. Bu nedenle projemizde aileler için ikna ve farkındalıklarının arttırılması çalışmaları yürütülecektir. Bunlar aile ziyaretleri, toplantılar vb.

Beklenen Sonuçlar
• Mesleki rehberlik hizmetlerine ilişkin eğitimlere katılmış olan eğitimcilerin sayısı; 6 Rehber öğretmen
• Eğitimin önemi, kızların okullulaşması, iletişim becerileri, izleme ve benzeri konularda ebeveynlerin ve öğrencilerin farkındalığının arttırılması ile ilgili eğitimlere katılan MEB’in eğitim personeli ve ilgili yerel aktörlerle STK üyelerinin sayısı; 24 Eğitimci ve dernek üyesi 20 kişi
• Eğitim almış ebeveyn sayısı; 130 aile
• Kızların okula devam oranlarının arttırılması için yerel idareler, işletmeler, okullar, STK’lar ve sosyal taraflar arasında yapılan protokol sayısı; 4
• Tefriş edilen mesleki ortaokul ve/veya lise sayısı, 1
• Ortağımız olan Kız Meslek Lisesinde, Temel yeterlilikler (AB yaklaşımına paralel olarak, okuma-yazma, yabancı dilde iletişim, bilgi ve iletişim teknolojileri, kişiler-arası ve yurttaşlık bilinci, öğrenmeyi öğrenme, matematik, fen ve teknolojide genel kültürel yeterlikler, vs.) eğitimlerine katılan eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin sayısına ( % 10 artış)
• Abdalların içerisinde, kızlarını okula göndermeleri için ikna edilmeye çalışılan ve ayrı ayrı ziyaret edilen aile (33) sayısına, ( % 100 artış) katkıda bulunacaktır.

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Bozkırın Kızları Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 SÜREKLİ EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
merdas.bircan@gmail.com Tel:3122299889 Faks:3122299889