Tüm Duyurular

TRH3.1UYEP2/P-03/07 Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi
Proje Genel Bilgileri
İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmaktır
AYÇ doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için elektrik dağıtım sektöründe çok tehlikeli işler kapsamındaki mesleklerin ulusal meslek standartlarını (UMS) ve ulusal yeterliliklerini(UY) geliştirmek, sınav ve belgelendirme merkezi kurmak ve işletmektir. 5. Elektrik, Elektronik sektöründe 5.3. Elektrik Gücünün Dağıtımı alt sektöründe yer alan UY,VOC-TEST;Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi Seviye 4, Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi Seviye 4, Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 3, Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi Seviye 4, Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha koordinatörü Seviye 5,Elektrik Sayaç Sökme ve Takma Elemanı Seviye 4 (Electric Counter Removal and Installation Level 4)mesleklerinde UY, VOC-TEST;Endeks Okuma Görevlisi Seviye 3, Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü Seviye 5, Röle Görevlisi Seviye 4, YG/AG Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4 mesleklerinde VOC-TEST merkezini TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmek ve MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'ne göre yetkilendirmek.
Genel Amacı
İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmaktır.

Özel Amacı
AYÇ doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için elektrik dağıtım sektöründe çok tehlikeli işler kapsamındaki mesleklerin ulusal meslek standartlarını (UMS) ve ulusal yeterliliklerini (UY) geliştirmek, sınav ve belgelendirme merkezi kurmak ve işletmektir. 5. Elektrik, Elektronik sektöründe 5.3. Elektrik Gücünün Dağıtımı alt sektöründe yer alan Enerji Nakil Hatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı Seviye 4 mesleğinde UMS,UY,VOC-TEST; Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi Seviye 4, Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi Seviye 4, Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 3, Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi Seviye 4, Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha koordinatörü Seviye 5 mesleklerinde UY, VOC-TEST; Endeks Okuma Görevlisi Seviye 3, Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü Seviye 5, Röle Görevlisi Seviye 4, YG/AG Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4 mesleklerinde VOC-TEST merkezini TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmek ve MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'ne göre yetkilendirmek.

Beklenen Sonuçlar
4 kişiden oluşan Proje Ekibi ve Ofisi Oluşturuldu ve Proje Çalışmaları başlatıldı. 100 kişilik Açılış Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. 2000 adet Tanıtım Broşürü, 500 adet dosya, 500 adet bloknot, 500 adet kalem ve 1 adet web sitesi hazırlandı. 13 kişiden oluşan Elektrik Dağıtım Mesleklerinde Belgelendirme Platformu Oluşturuldu ve proje süresi boyunca 3 ayda bir defa olmak üzere toplam 6 defa toplandı. 1 Meslekte UMS, 6 meslekte UY hazırlandı. ELDER Sınav ve Belgelendirme Merkezi kuruldu ve 10 meslek için TÜRKAK tarafından akredite edildi ve MYK tarafından yetkilendirildi. Kapsamdaki meslekler için 15 kişinin MYK belgesi için başvuruları alındı ve sınavlar gerçekleştirildi. Elektrik Gücünün Dağıtımı alt sektöründe Sınav ve Belgelendirme Rehberi hazırlandı ve 2000 adet bastırıldı. 100 kişilik Kapanış Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Ofisi ve 4 kişilik ekibi oluşturuldu. 84+6 kişilik Açılış Top.yapıldı.2000 adet Tanıtım Broşürü,500 adet dosya,500 adet bloknot,500 adet kalem,14 Adet kırlangıç bayrak, WEB sitesi hazırlandı.13 kişiden oluşan Program Komitesi oluşturuldu;proje süresi boyunca 15 kez toplantı yapıldı.6 meslekte UY hazırlandı. ELDER MYM kuruldu;10 meslek kapsamında TÜRKAK tarafından Akredite edildi, MYK tarafından yetkilendirildi,Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı kapsamında açılan sınavlarda başarılı olan 160 adaya belgeleri verildi,Proje Kapsamında açılan SCADA sınavına 14 kişi başvurdu, 11 aday başarılı oldu, belgeleri MYK'dan istendi. 140+6 kişilik Kapanış Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ (ELDER)
ugur.yuksel@elder.org.tr Tel:3122851135 Faks:3122851126