Tüm Duyurular

TRH3.1UYEP2/P-03/20 TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Türkiye'nin mesleki yeterlilik sistemine katkı sağlamak amacıyla sınav ve belgelendirme merkezi kurulması ve ulusal meslek stabdartları ile yeterliliklerin hazırlanması.

Özel Amacı
TOBB uhdesinde bir sınav ve belgelendirme merkezi kurarak, KOBİ Danışmanı ve Proje Yöneticiliği mesleklerinde sınav ve belgelendirme yapmak. Piyasada çantacı tabir edilerek firmaları dolandıran ve kendini KOBİ danışmanı olarak tanıtan danışmanlık sektörünün regüle edilmesi.

Beklenen Sonuçlar
- ToBB bünyesinde sınav ve belgelendirme merkezi kurulması
- Proje yöneticisi (S5), Tesis Yöneticisi (S6) ve Kurumsal İletişim Uzmanı (S6) mesleklerine ilişkin UMS ve UY'lerin hazırlanması
- proje faaliyetleri ve belgelendirme merkezinin faaliyetlerinin tanıtılması için web sitesi hazırlanması
- belgelendirme faalyetleri için kurumsal yazılım programı hazırlanması
-sınav sorularının alınması ve soru bankasına kaydedilmesi
- sektörün talep ve beklentilerini tanımlamak üzere anket hazırlanması ve anket sonuçlarının değerlendirilerek kamu oyu ile paylaşılması
- 100 kişiye sınav uygulaması yapılması
- 2 adet bilgilendirme semineri düzenlenmesi ve mesleki yeterlilik sistemi konusunda farkındalık artırma çalışmalarının yapılması
- afiş broşür ve diğer görünürlük malzemelerinin basılmasıUlaşılan Sonuç ve Çıktılar
-TOBB bünyesinde YET-MER sınav ve belgelendirme merkezi kurulmuş ve TÜRK-AK akreditasyonu alınmıştır.
- proje yöneticisi (s5) UMS ve UY hazırlanarak MYK'ya iletilmiş, yayımlanara yürürlüğe girmiştir.
- tesis yöneticisi ve kurumsal iletişim uzmanı (S6) UMS hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
- tesis yöneticisi ve kurumsal iletişim uzmanı (S6) UY hazırlanmış fakat proje süresi içinde yayınlanamamıştır.
-kurumsal yazılım programı ve web sitesi hazırlanmış kullanıma açılmıştır.
-belgelendirme merkezi için 2462 adet sınav sorusu ve senaryo hazırlanmıştır.
-sektörün talep ve beklentilerini değerlendirmek üzere hazırlanan anket cevapları raporlanarak web sitesinde paylaşılmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
saygin.baban@tobb.org.tr Tel:3122182000 Faks:3122194090