Tüm Duyurular

TRH3.1UYEP2/P-03/26 Ticaret Sektöründeki İşgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kar...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Proje’nin genel amacı; meslek standartlarına dayalı bir test ve belgelendirme sistemini kurmak, bu sistemi; bilgilendirme, kariyer rehberliği, eğitim ve işe yerleştirme gibi diğer işgücü piyasası hizmetleri ile ilişkilendirerek bir “Mesleki Yeterlilik Hizmetleri Modeli” geliştirmek ve bu yolla nitelikli ve belgeli işgücünün geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Proje’nin özel hedefleri;
1.Ticaret sektöründe “Pazarlama”, “Satış” ve “Satın Alma” mesleklerine yönelik meslek standartlarına dayalı bir test ve belgelendirme sistemi oluşturmak,
2.Kurulacak ve işletilecek test belgelendirme sisteminin, Ankara Ticaret Odası’nda hali hazırda işgücü piyasasına yönelik sunulan; bilgilendirme, kariyer danışmanlığı, eğitim ve işe yerleştirme faaliyetleri ile ilişkilendirilmesi yoluyla bir mesleki yeterlilik hizmetleri modeli oluşturmak,
3.Çalışan ve iş arayanların, ticaret sektörünün değişen yapısını kavrayarak yeni şartlara uygun mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerine yardımcı olmak,
4.İşveren ve çalışanlarda, belgeli işgücünün sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydalara ilişkin farkındalık yaratmak,
5.Ankara Ticaret Odası’nın mesleki yeterlilik sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin kurumsal kapasitesini güçlendirmek,
6.Diğer ticaret ve sanayi odalarını, mesleki yeterlilikler sisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmeleri konusunda cesaretlendirmektir.

Beklenen Sonuçlar
Sonuç 1: Ticaret sektöründe “Pazarlama”, “Satış” ve “Satın Alma” mesleklerine yönelik bir VOC-Test Merkezi altyapısı kuruldu ve bu merkez aracılığıyla 30 çalışan belgelendirildi.
Sonuç 2: Ankara Ticaret Odası’nın istihdama yönelik hizmetleri, kurulan test ve belgelendirme sistemi ile ilişkilendirildi ve bir “Mesleki Yeterlilik Hizmetleri Modeli” oluşturuldu.
Sonuç 3: İşveren ve çalışanlarda belgeli işgücünün sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydalara ilişkin farkındalık yaratıldı.
Sonuç 4: Ankara Ticaret Odası’nın mesleki yeterlilik sisteminin geliştirilmesine yönelik uygulamalarını örnek alan en az 2 ticaret ve/veya sanayi odası bu konuda çalışmalara başladı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Ticaret Sektöründeki İşgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi (BİLMEK-Bilgisayar Tabanlı Mesleki Belgelendirme ve Kariyer Merkezi) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ANKARA TİCARET ODASI
secil.dereli@atonet.org.tr Tel:3122018026 Faks:3122018024