Tüm Duyurular

Linkler
Web Sitesi
TRH3.1UYEP2/P-03/58 E-VOC Test Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
1.Nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi
2.Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması
3.Önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi
4.Hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması

Özel Amacı
1.Dondurulmuş Gıda,İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri” alt sektöründe 3. seviyelerde, “Zeytin Sıkım Operatörü”,”Fermantasyon Operatörü” ve “Dolum Operatörü” başlıklarında meslek standardı ve ulusal yeterlilikler hazırlamak
2.Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi (VOC-Test Merkezi) kurmak ve işletmek
3.Dondurulmuş Gıda,İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri” alt sektöründe nitelikli işgücü gereksinimi farkındalığını yaratmak

Beklenen Sonuçlar
1.Zeytin Sıkım Operatörü (Seviye3),Fermantasyon Operatörü (Seviye 3),Dolum Operatörü (Seviye3) mesleklerinde ihtiyaç analiz raporları ve meslek haritaları çıkartıldı.
2.Zeytin Sıkım Operatörü (Seviye3),Fermantasyon Operatörü (Seviye 3),Dolum Operatörü (Seviye3),mesleklerinde meslek standardı tanımlandı.
3.Standardı tanımlanan mesleklere ait (3 Adet) ulusal yeterlilikler hazırlandı.
4.Değerlendirme, sınav ve belgelendirme atölyeleri ile kurumsal bilgi sistemi oluşturuldu.
5.E-VOC Test Merkezi kuruldu.
6.TÜRKAK “Personel Belgelendirme Akreditasyonu” ve MYK “Sınav ve belgelendirme kuruluşu” yetkilendirmesi alındı.
7.VOC-Test Merkezinde 2 kişiye istihdam sağlandı.
8.30 kişiye pilot sınav yapıldı.
9.Düzenlelen 3 adet Bilgilendirme Semineri ile sektör temsilcilerinin ve çalışanlarının mesleki bilinç düzeyleri arttırıldı.
10.1 (bir) adet Sektör Vizyon Konferansı gerçekleştirildi.
11.15 (on beş)adet görsel ve işitsel medya faaliyeti yapıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Teklif çağrısı önceliklerine uygun olarak EOV AKADEMİ faaliyetleri UY sistemine dayandırılmış, şeffaflığı ve kalite güvencesi sağlanmıştır. Proje kaynakları ile proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmiştir. Projede; 27 kişiye pilot sınav yapılmış, 2 bilgilendirme semineri ile 58 kişiye ulaşılmış, 103 kişinin katılımıyla bir sektör vizyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Akademinin sürdürülebilirliği için TÜRKAK ve MYK Yetkilendirmesi alınmıştır. Finansal sürdürülebilirlik için gerektiğinde Vakıf bütçesinden pay ayrılacaktır. Gezici sınavlar ile farklı illerde sınav yapılabilir ve kapsam genişleterek farklı meslekler için hizmet sağlanabilir. Çeşitli sektörlerde yeni UY’ler oluşturulabilir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği E-VOC Test Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 EGE ORMAN VAKFI
yasemen.bilgili@egeorman.org.tr Tel:2324638080 Faks:2324638080