Tüm Duyurular

TRH3.1UYEP2/P-03/70 Retail Sector ASKON VOC-TEST Center
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
A1 – Ülkemizin ticaret ve istihdam hacmi ile en büyük 3. sektörü durumundaki perakende sektörünün ihtiyaçlarına uygun nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi

A2 – Yapılacak htiyaç analizleri sonucunda iş piyasasının gereksinimlerini eğitim sistemine doğru şekilde aktarılmasına destek olunması

A3- Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) arasındaki uyumlaştırmanın sağlanması

Özel Amacı
PA1– e-ticaret Kategori Sorumlusu, Kasiyer ve Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme meslekleri için sektör gereksinimlerinin belirlenmesi

PA2-e-Ticaret Kategori Sorumlusu Ulusal Meslek Standardının geliştirilmesi, üç meslek için Ulusal Yeterliliklerin Tanımlanması, UYÇ ve AYÇ ile uyumlu Sınav ve Belgelendirme Altyapısının kurulması

PA3-Proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında işverenler, mesleki birlikler, Sivil Toplum Kuruluşları, işgücü piyasası ve kamuoyunda farkındalık yaratılması

Beklenen Sonuçlar
S1 – Perakende sektörü mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve yaygınlaşması

S2 – Perakende sektöründe işgücü arz-talep dengesinin iyileşmesi

S3-Perakende sektöründeki firmalar ve çalışanlarının VOC-TEST merkezinden aktif faydalanması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Retail Sector ASKON VOC-TEST Center Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

© 2017 ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASKON)
Tel: 2124815550 Faks: 2124815550