Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/99 Serhat İlleri Lojistik Sektöründe Genç İstihdamının Destekl...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bu proje ile lojistik programından mezun işsiz 30 genç, Lojistik programında okuyan 30 genç, Meslek lisesi mezunu 40 genç olmak üzere toplam 100 genç işsizin genel beceri, lojistik mesleki eğitim bilgi ve beceri eksiklerini tamamlayarak ulaştırma ve lojistik sektöründe istihdam edilebilirliklerini attırmaktır amaçlandığı için eğitim, rehberlik ve danışmanlık ile okuldan iş hayatına geçişi kolaylaştırma ve kariyer merkezi faaliyetleri planlanmıştır.

Özel Amacı
1.Genel Beceri Eğitimleri kapsamında 240 saat eğitim uygulanarak gençlerin ulaştırma ve lojistik ile ilgili İş becerileri, Bilgisayar becerileri, İhracat, e-ihracat, Pazarlama, İşte yabancı dil, Toplumsal cinsiyet eşitliği, İşgücü piyasası becerileri, İş sağlığı ve güvenliği konularında beceri kazanmaları ve/veya becerilerini arttırmaları ile istihdamları planlanmaktadır.Gençlerin genel becerileri eğitimlerinden sonra İŞKUR tarafından Rehberlik ve Danışmanlık hizmetleri hakkında hedef grup 100 genç için günde 5 saat olmak üzere toplam 10 saat bilgilendirme eğitimleri verilecektir. 100 genç için bireysel istihdam eylem planları geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Beklenen Sonuçlar
Iğdır Üniversitesi’nde kurulmuş olan Lojistik programının ulaştırma ve lojistik mesleki eğitimi ile gençlerin kapasitelerinin arttırılması ve istihdamlarının sağlanmasına hizmet edecek şekilde eğitim modülü uygulanması, mezun izleme sistemi kurulması ve paydaşlar işbirliğinde kariyer merkezi oluşturulması şeklinde işbirliği ağları sayesinde daima güncellenmesi değişim programları ve istihdamın arttırılmasına yöneliktir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Serhat İlleri Lojistik Sektöründe Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
hakanuniv76@hotmail.com Tel:4762264807 Faks:4762261139