Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/124 Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu Projesi
Proje Genel Bilgileri
Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (USEM) tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın program otoritesi olduğu, Avrupa Birliği destekli, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi adlı hibe programına sunulan “Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu” projesinin genel amacı Uşak ilinde genç istihdamının desteklenerek, genç işsizlik oranının azaltılmasına ve gençlerin istihdam edilmesine katkı sağlamaktır.

“Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu” Projesi kapsamında 30 işsiz gence “Dokuma Operatörlüğü” eğitimi, 150 işsiz gence girişimcilik, mesleki ve genel beceri eğitimleri verilerek gençlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca Uşak ilinde İŞKUR ve İŞKUR hizmetleri hakkında toplumsal bilinç oluşturmak ve Kariyer ve İstihdam Ofisi kurarak, işsiz gençlere iş ve meslek danışmanlığı yapmak projenin amaçları arasındadır. Proje süresi 12 ay olup, bütçesi 373.843,20 Euro'dur.
1.2. Gençlere, öncelikli sektörler/mesleklerde genel beceri eğitimleri vermek,
1.3. Gençlere öncelikli sektörler/mesleklerde mesleki eğitimler vermek,
1.4. Genç işsizler için istihdam yönelimli kurslar sağlamak,
1.5. Yerel işgücü piyasasında işgücü arzının eksikliği tanımlanmış olan mesleklerde ve yüksek gelişim potansiyeli olan sektörlerde yeniden eğitim vermek,
2.3. İş planı gelişimi için destek sağlamak,
2.4. Elverişli sektörler için girişimcilikle ilgili eğitimler sağlamak,
3.7. Model kariyer merkezleri/günleri ve ortak projeler gibi faaliyetlerle, üniversiteler/ okullar ile endüstri/özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmek,
3.8. Mezun takip sistemleri kurmak (Girişimcilerin, stajyerlerin ve mezunların vb. işgücü piyasasındaki performanslarını takip etmek),
3.10. Gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, yerel yönetimler ve kamu kurumları arasında işbirliğini arttırmak.

Genel Amaç
Bölgede genç istihdamının desteklenerek, genç işsizlik oranının azaltılmasına ve gençlerin istihdam edilmesine katkı sağlamaktır.

Özel Amaç
1-) Uşak ilinde bulunan 18-29 yaş arası İŞKUR’a kayıtlı 30 işsiz gence, mesleki ve genel beceri eğitimleri vererek istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak.
2-) Uşak ilinde bulunan 18-29 yaş arası 120 işsiz gence girişimcilik eğitimleri vererek, girişimcilik becerilerini geliştirmek.
3-) Uşak ilinde İŞKUR ve İŞKUR hizmetleri hakkında toplumsal bilinç oluşturmaktır.
4-) Kariyer ve İstihdam Ofisi kurarak, işsiz gençlere iş ve meslek danışmanlığı yapmak.
Genel Amacı
Bölgede genç istihdamının desteklenerek, genç işsizlik oranının azaltılmasına ve gençlerin istihdam edilmesine katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
1-) Uşak ilinde bulunan 18-29 yaş arası İŞKUR’a kayıtlı 30 işsiz gence, mesleki ve genel beceri eğitimleri vererek istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak.
2-) Uşak ilinde bulunan 18-29 yaş arası 120 işsiz gence girişimcilik eğitimleri vererek, girişimcilik becerilerini geliştirmek.
3-) Uşak ilinde İŞKUR ve İŞKUR hizmetleri hakkında toplumsal bilinç oluşturmaktır.
4-) Kariyer ve İstihdam Ofisi kurarak, işsiz gençlere iş ve meslek danışmanlığı yapmak.

Beklenen Sonuçlar
1.Etkin bir proje yönetimi sağlandı.
2. Proje ve AB, kamuoyuna tanıtıldı.
3. Eğitim ve Tasarım Merkezi kuruldu, kursiyerler seçildi.
4.1. Dokuma Operatörü branşın da 30 işsiz genç eğitim aldı.
4.1.1. 30 işsiz genç tekstil firmalarında staj yaparak mesleklerine uyum sağladı.
4.1.2. Yemekli sektör toplantısı düzenlenerek firmaların kursiyerleri tanımaları sağlandı. Kursiyerlerin %90’ı proje sonundaki 1 yılda işe başladı.
4.2. 120 gencin girişimcilik becerileri gelişti. Proje sonundaki 3 yılda eğitim alan gençlerin %10’u kendi işyerini açtı.
4.3. 150 işsiz genç genel beceri alanında Kişisel Gelişim eğitimi aldı.
5. Kursiyerlere ve Uşak ilindeki 15-29 yaş arası 1000 gence açık işlere ulaşmaları ve kariyer planlamalarında yardımcı olundu.
6. Uşak il merkezinde proje sonrası 3 yılda İŞKUR’a başvurularda %20 artış oldu.
7. Projenin hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği için Uşak Üniv., Organize Sanayi Bölgesi, KOSGEB İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müd. arasında 4 protokol imzalanmıştır. Tekstil Eğitim ve Tasarım Merkezi kurulmuştur. 41 işsiz gence dokuma operatörlüğü eğitimi almıştır. 30 kursiyere Dokuma Makineleri Operatörlüğü sertifikaları verilmiştir. İŞKUR İl Müd.’nün verilerine göre Dokuma Operatörlüğü Eğitimi alanlardan 8 kişi bir işe yerleşmiş ve çalışmaktadır. 11 Kursiyer ise İşbaşı Staj Uygulamasındadır. Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Birimi kurulmuştur. 1 adet Mezun Takip Sistemi kurulmuştur (mezun.usak.edu.tr). 3065 üniversite öğrencisi ve 15-18 yaş arası genç İŞKUR Bilgilendirme Toplantılarına katılmışt
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.