Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/333 İşsiz Gençlere İş Fırsatları
Proje Genel Bilgileri
İŞSİZ GENÇLERE İŞ FIRSATLARI
Üniversite ve MYO mezunu ya da son sınıf öğrencileri, Lise ve Meslek Lisesi Mezunu ya da son sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 218 işsiz gencimiz eğitimlerimize katılarak, mesleki eğitim aldılar.
FAALİYETLER
1.1. İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla işbirliği içinde bireysel istihdam eylem planları geliştirmek,
1.2. Gençlere, öncelikli sektörler/mesleklerde genel beceri eğitimleri vermek,
1.3. Gençlere öncelikli sektörler/mesleklerde mesleki eğitimler vermek,
1.4. Genç işsizler için istihdam yönelimli kurslar sağlamak,
2.3. İş planı gelişimi için destek sağlamak,
3.1. Gençler için iş danışmanlığı ve/veya mesleki rehberlik ile iş arama yardımı sağlamak,
3.2. Hali hazırda okula devam eden gençler için staj fırsatlarını, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini arttırmak,
3.3. Kariyer rehberliği ve danışmanlığında yeni modeller ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek, örneğin bireysel veya grup tabanlı, yüz yüze veya internet tabanlı olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenlemek,
3.8. Mezun takip sistemleri kurmak (Girişimcilerin, stajyerlerin ve mezunların vb. işgücü piyasasındaki performanslarını takip etmek),
3.10. Gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, yerel yönetimler ve kamu kurumları arasında işbirliğini arttırmak.
Genel Amacı
1-İşsiz gençleri, bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının ihtiyacına uygun olarak eğiterek istihdam edilmelerini sağlamak suretiyle TR51 bölgesinde genç işsizlik oranlarının azaltılmasına katkıda bulunmak,
2-Meslek rehberliği ve danışmanlık yoluyla öğrencilere ve gençlere sanayi kuruluşları ve sosyal ortaklar hakkında bilgi akışı, iş gücü arz ve talebi, staj ve pratik uygulamalar ve iş kurma gibi konularda sürekli destek sağlayarak okuldan iş hayatına geçişi kolaylaştırmak,

Özel Amacı
1- Bölgemizde Temel Metal Endüstrisi, Endüstriyel Tasarım ve Bakım ve onarım sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları için iç gücü yetiştirmek ve istihdamını sağlamak,
2- Öğrencilere ve işsiz gençlere mesleki rehberlik ve danışmanlık sağlamak için ASO 1.OSB bünyesinde sistem oluşturmak,
3- Bölgemizdeki genç işsizlere ve öğrencilere; uygulamalı girişimcilik, iş kurma ve sermayeye erişim konularında eğitim ve danışmanlık destekleri sağlamak,
4- Okul-sanayi ve sosyal ortaklar arasında iş birliğini güçlendirmek,

Beklenen Sonuçlar
1-TR51 bölgesindeki işsiz gençlerin kişisel ve mesleki becerileri geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri artırıldı,
2-Bölgemizde, Endüstriyel Tasarım, Temel Metal Endüstrisi, Onarım ve Bakım sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının iş gücü kalitesinin artırılmasına katkı sağlandı,
3-Bölgemizdeki işsiz gençlerin ve öğrencilerin girişimcilik, sermayeye erişim ve kendi işlerini kurma becerileri geliştirildi,
4-Öğrencilere ve işsiz gençlere sürdürülebilir mesleki rehberlik ve danışmanlık desteği sağlama altyapısı oluşturuldu,
5-Okul-işletme ve sosyal ortaklar arasında işbirlikleri geliştirildi, çalışma protokolleri oluşturuldu,
6-Sanayi kuruluşlarında staj ve pratik yapma imkanı sağlanarak öğrencilerin iş’ e ve işyerine adaptasyonuna katkı sağlandı,
7-İş gücü arz ve talebi arasında bilgi akışı sağlanarak okuldan iş hayatına geçişlerin kolaylaştırılması sağlandı,
8- Okuldan erken terk eden, eğitim düzeyi düşük ve mesleği olmayan dezavantajlı gençlerin eğitimi sağlanarak istihdam edilebilirlikleri artırıldı,
9-Eğitime katılan gençlere, Voc-Test Merkezinde sınav yapılarak mesleki sertifika almaları sağlandı,

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- TR51 Bölgesindeki işsiz gençlerin kişisel ve mesleki becerileri geliştirilerek Proje kapsamında 100 işsiz genç istihdam edildi
2-Sincan KOSGEB Şubesi ile Girişimcilik Eğitimi düzenlenerek meslek öğrenen gençlerin kendi işlerini kurabilmeleri için Girişimcilik Sertifikası almaları sağlandı
3-Öğrencilere ve işsiz gençlere sürdürülebilir mesleki rehberlik ve danışmanlık desteği sağlamak için 9.sınıf düzeyinde mesleki becerisi olan gençler oluşturulan alt yapı ile Mesleki Eğitim-Okul-Sanayi çatısı altında yönlendirilmeye başlandı.
4-Kursiyerlere Sanayi kuruluşlarında pratik yapma imkanı sağlandı
5-Kursiyerler Voc-Test Sınavına sokularak Mesleki Sertifika almaları sağlandı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İşsiz Gençlere İş Fırsatları Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ANKARA SANAYİ ODASI 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
l.sari@aosb.org.tr Tel:3122670000 Faks: 3122670009