Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/384 İş Akademisi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Mersin’de eğitimli ancak işsiz gençlerin işgücüne katılımını desteklemek, istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Projenin genel hedefi: Mersin’de eğitimli ancak işsiz gençlerin işgücüne katılımını desteklemek, istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmaktır.
Projenin özel hedefleri; Bu proje:
1. Mersin’de yaşayan, özellikle işsizlik oranı yüksek olan eğitimli ancak işsiz gençlerin iş arama potansiyellerinin geliştirilmesini,
2. Bölgedeki eğitimli ancak işsiz kitlenin, öne çıkan sektörlerden biri olan lojistik sektöründe işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştıracak alternatifler oluşturulmasını,
3. Bölge işgücü piyasası talep tarafının bölgenin işgücü potansiyeli ile ilgili farkındalığının arttırılmasını, bölgedeki kalifiye işgücü ile bir araya gelebilecekleri arayüzlerin arttırılmasını hedeflemektedir.
Proje kapsamındaki faaliyetlerden doğrudan ve olumlu bir biçimde faydalanacak olan kitle: Mersin’de, 20-29 yaş arasında, en az önlisans eğitimini tamamlamış ancak işsiz 120 gençtir. Projenin hedeflerine ulaşması ile oluşacak çıktılardan doğrudan ve olumlu etkilenecek hedef gruplar ise; bölgede yüksek öğrenimini tamamlamış işsiz kitle ve lojistik sektörü işgücü piyasası talep tarafı (işverenler)dır.

Beklenen Sonuçlar
Sonuç 1. Faydalanıcı gurubun iş arama kapasitelerinin gelişmesi, işgücüne katılımlarının artması,
Sonuç 2. Mersin ve çevresinde lojistik sektörü arz ve talep taraflarını buluşturacak bir arayüz, ortak bir veri tabanı ve bir bilgi bankası olarak, daha önce kullanılmış olan “elele web portalı”nın ilgili tarafların kullanımıma sunulması,
Sonuç 3. Eğitimli ancak işsiz kitlenin mevcut potansiyelini ortaya çıkartabilecekleri, iş arama-iş bulma kapasitelerini arttırıcı “Başvuru Kaynakları”nın kullanıma sunulması.
Ayrıca projenin bir diğer sonucu da tüm proje ortakları, bölgedeki STK’lar ve işverenler arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlenmesi olacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
S1 - 116 adet işsiz gencin genel beceri ve lojistik mesleki eğitimi vasıtasıyla bilgi düzeyleri arttırılmıştır.
S2 - 78 kursiyer ve 142 üniversite son sınıf öğrencisine iş arama ve iş görüşme yetenekleri geliştirme konusunda destek olunmuştur.
S3 - 53 genç işsizin istihdamı sağlanmıştır.
S4 - Oluşturulan kariyer portalı, kariyer destek masası, ve kariyer günleri faaliyetiyle 116 eğitimli genç işsizin iş arama ve istihdam imkanlarına erişimi sağlanmıştır.
S5 - 10 genç işsize girişimcilik eğitimi verilmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İş Akademisi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 DOĞU AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
esrlkn@gmail.com Tel:3244825150 Faks: