Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/394 DESOB Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Proje Adı : DESOB Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezi
Proje Sahibi : Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Proje Sözleşme Sözleşme Makamı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Proje Numarası : EuropeAid/133936/M/ACT/TR/394
Proje Süresi : 12 Ay
Projenin Hedefleri:
Genel hedef; Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) bünyesinde kurulacak Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezi ile gençlerin mesleki, genel ve girişimcilik yeterliliklerini geliştirmek, onların bilinçli meslek seçimi yapmalarına ve uygun işlerde çalışmalarına destek olmak yoluyla Diyarbakır’da genç işsizliğinin azaltılmasına ve metal sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktır. Özel hedef; DESOB bünyesinde, Proje ortağı MEKSA Vakfı Diyarbakır Şubesi ile işbirliği içinde, zorunlu eğitimini tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsiz gençler ile halihazırda eğitimlerine devam etmekte olan gençlere meslek edindirme, genel beceri ve girişimcilik eğitimleri, mesleki rehberlik, kariyer, iş ve girişimci danışmanlığı ve işe yerleştirme hizmetleri verecek Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezinin oluşturulmasıdır.
Hedef Gruplar:

Kaynakçılık kursuna katılacak zorunlu eğitimini bitirmiş 40 işsiz genç,
İSAGÜ ve işgücü piyasası becerileri eğitimlerine katılacak zorunlu eğitimini bitirmiş 50 işsiz genç,
Girişimcilik ve sosyal girişimcilik eğitimlerine katılacak zorunlu eğitimini bitirmiş 50 işsiz genç,
Mesleki rehberlik, kariyer ve iş danışmanlığı ile girişimci danışmanlığı hizmetlerinden yararlanacak 200 genç,
Mesleklerin tanıtılacağı 500 orta öğretim öğrencisi
Kurumsal kapasitesi arttırılacak DESOB ve MEKSA Vakfı Diyarbakır Şubesi

BEKLENEN SONUÇLAR

Projenin kilit paydaşlarının mesleki eğitim, girişimcilik ve iş danışmanlığı konularındaki bilgi ve bilinç düzeyleri arttırıldı.
Bünyesinde uzaktan da hizmet sunabilecek Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezi kurulmak suretiyle DESOB’un kurumsal kapasitesi arttırıldı.
Hedef gruptaki işsiz gençlerin istihdam edilebilmelerinde etken olacak mesleki ve genel yeterlilikleri arttırıldı.
Hedef grubun bilinçli meslek seçimi ve kendi kariyer planlarını yapmalarını sağlayacak becerileri arttırıldı.

TEMEL FAALİYETLER VE SONUÇLAR

GİDAM alt yapısının kurulması: DESOB bünyesinde hem birebir hem de uzaktan eğitim/danışmanlık hizmeti sunacak beşeri, teknik ve fiziki alt yapı ile bilgi bankası içeren bir Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezi oluşturulacaktır.
Kaynakçılık kursu: 40 öğrenciye 2 grup halinde 800 saatlik MEB onaylı 3. Seviye kaynakçılık eğitimi verilecektir. Bu kişiler uygun işletmelerde 1 ay süre ile staj da göreceklerdir.
İSAGÜ ve işgücü piyasası becerileri eğitimleri: İŞKUR’a kayıtlı işsiz 50 gence yönelik 40 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile 24 saatlik iş piyasası becerileri (iş organizasyonu) eğitimi verilecektir.
Girişimcilik ve sosyal girişimcilik eğitimleri(80 saat): İŞKUR’a kayıtlı 50 işsiz gence yönelik 70 saatlik KOSGEB onaylı girişimcilik eğitimi ile 10 saatlik sosyal girişimcilik eğitimi verilecektir.
Mesleki tanıtım, rehberlik, kariyer ve iş danışmanlığı ile girişimci danışmanlığı hizmetleri: 200 işsiz genç ile 500 orta öğretim öğrencisine yönelik mesleki eğitim, rehberlik ile meslek tanıtım ve kariyer günleri düzenlenecektir.
İşe yerleştirme hizmetleri: Başta hedef grupta olan gençler olmak üzere GİDAM’a başvuracak işsiz gençlere işe yerleştirilmeleri konusunda bilgilendirme ve aracılık yapılacaktır.
Almanya çalışma ziyareti: Merkezi Berlin’de bulunan European Business Academy’nin desteği ile DESOB ve ortak ve iştirakçilerden oluşan 15 kişilik grup istihdam ofisleri ve mesleki eğitim ve danışmanlık merkezlerini incelemek üzere 1 haftalığına Almanya’ya götürülecektir. Gezi sonrasında raporlama yapılacaktır.
Genel Amacı
DESOB bünyesinde kurulacak Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezi ile gençlerin mesleki, genel ve girişimcilik yeterliliklerini geliştirmek, onların bilinçli meslek seçimi yapmalarına ve uygun işlerde çalışmalarına destek olmak yoluyla Diyarbakır’da genç işsizliğinin azaltılmasına ve metal sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
DESOB bünyesinde, Proje ortağı MEKSA Vakfı Diyarbakır Şubesi ile işbirliği içinde, zorunlu eğitimini tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsiz gençler ile halihazırda eğitimlerine devam etmekte olan gençlere meslek edindirme, genel beceri ve girişimcilik eğitimleri, mesleki rehberlik, kariyer, iş ve girişimci danışmanlığı ve işe yerleştirme hizmetleri verecek Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezinin oluşturulmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1. Projenin kilit paydaşlarının mesleki eğitim, girişimcilik ve iş danışmanlığı konularındaki bilgi ve bilinç düzeylerinin arttırılması.
2. Bünyesinde uzaktan da hizmet sunabilecek Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezi kurulmak suretiyle DESOB’un kurumsal kapasitesinin arttırılması
3. Hedef gruptaki işsiz gençlerin istihdam edilebilmelerinde etken olacak mesleki ve genel yeterliliklerinin arttırılması.
4. Hedef grubun bilinçli meslek seçimi ve kendi kariyer planlarını yapmalarını sağlayacak becerilerinin arttırılması.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği DESOB Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
info@desob.com.tr Tel:4122525690 Faks:4122525693