Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/470 Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman...
Proje Genel Bilgileri
Havacılık sektöründeki bakım faaliyetleri ulusal ve uluslar arası kurallara göre yapılmaktadır. Ülkemizde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sivil havacılık otoritesi olarak sivil havacılığın planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve denetlenmesinden sorumludur. SHY-147 Onaylı Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşu Yönetmeliği eğitim kurumlarına sahip olması gereken yeterlilikleri açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe göre onaylı bakım eğitimi kuruluşu olunabilmesi tesis standartları, personel gerekleri, eğitim teçhizatı, bakım eğitim materyalleri, eğitim prosedürleri ve kalite sistemleri gerekliliklerinin karşılanması zorunludur. Eskişehir Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak uçak bakım alanında eğitim veren 8 mesleki ve teknik Liseden birisidir. Okul, ‘Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitiminin Kalitesinin Arttırılması’ hibe programına başvuruda bulunmuş ve hazırladığı proje ön teklif aşamasında kabul edilmiştir. Projenin desteklenmeye değer bulunması halinde okul SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşu olma sürecinde önemli bir ilerleme sağlayacaktır. Bu proje kapsamında Eskişehir Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne tahribatsız muayene eğitim laboratuvarının kurulması ve öğretmenlerin eğitilmesi okulun teknik kapasitesini iyileştirecek ve ‘daha çok kişinin istihdam edilmesine ve istihdamda tutulmasına katkı sağlanması’ genel hedefi ile ‘uçak bakım alanı öğretmenlerinin tahribatsız muayene alanındaki yeterliliklerinin arttırılarak örgün eğitimde daha nitelikli uçak bakım teknisyenlerinin yetiştirilmesi’ göstergesinin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

Proje sahibi Eskişehir Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Proje ortakları Kayseri Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Bursa Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile başta sivil havacılık sektörü olmak üzere ulaşım ve lojistik, otomotiv, temel metal endüstrisi, onarım ve bakım sektörlerindeki işletmelerle eğitim programı geliştirme, uygulamalı mesleki eğitim, staj, genç işsizlerin ve mezunların istihdamı konularında toplantılar yapılacak, protokoller hazırlanacak, E- mezun portalı oluşturulacaktır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ‘genç istihdamını destekleyerek ve gençlerin işsizlik oranını düşürerek daha çok kişinin istihdam edilmesine ve istihdamda tutulmasına katkı sağlamak’ genel hedefine ‘okul – sektör işbirliğinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak’ özel hedefine ulaşılmasına çalışılacaktır.

Proje tanıtım toplantısı, açılış toplantısı, bilgilendirme seminerleri ve proje görünürlük faaliyetleri ile proje Türkiye’deki tüm genç işsizlere duyurulacak, cinsiyet ve fırsat eşitliği ilkeleri göz önünde bulundurularak yapılacak sınav ve mülakatlarla programa katılacaklar belirlenecektir. Böylece ‘cinsiyet ve fırsat eşitliği sunarak tüm Türkiye’deki genç işsizlerin istihdam edilmelerine imkan sağlamak’ özel hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlanacaktır.

Proje kapsamında genç işsizlere verilecek teorik sınıf ve laboratuvar eğitimi ve uygulamalı işyeri eğitimi ile mesleki bilgi ve beceri kazandırılacaktır. Bu faaliyet ile ‘sürekli gelişen ve büyüyen Türk havacılık sektörünün üst düzey nitelikli teknik eleman ihtiyacının genç işsizlere verilecek mesleki eğitim yoluyla karşılanmasına katkı sağlamak’ ve ‘genç işsizlerin niteliklerini arttırarak istihdam edilebilirliklerini arttırmak’ özel hedeflerine ulaşılmasına çalışılacaktır.

Uçak üretimi, bakımı ve onarımında yüksek bilgi, beceri ve yeteneğe sahip personelin iyi derecede İngilizce bilmesi gerekmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, 25/04/2012 tarih ve 758 / 5513 sayılı genelgesi ile hava aracı bakım personelinin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine göre en az A2 düzeyinde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Uçak bakım alanı eğitimi veren Anadolu teknik liselerinde İngilizce ders saatinin azaltılması sebebiyle öğrenciler yeterli düzeye İngilizce öğrenememektedir. Bu teklif çağrısı ile gerçekleştirilecek programa katılacak genç işsizlere verilecek genel İngilizce ve mesleki İngilizce ile ‘Genç işsizlerin havacılık sektöründe istihdam edilmeleri, istihdamda kalabilmeleri ve daha yüksek ücretlerle çalışabilmeleri için İngilizce dil yeterliliklerini arttırmak’ özel hedefinin ve ‘100 genç işsizin İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması’ sonucunun gerçekleştirilmesine katkı sağlanacaktır.

100 genç işsizin mesleki eğitim ve İngilizce eğitimini tamamlayan kursiyerlerin eşleştirme sonucu yapılacak staj programları ile ‘Genç işsizlerin işe ve iş yerlerine uyumlarını sağlamak ‘ özel hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlanacaktır.

Projede yer alan ‘100 genç işsizin okuldan iş hayatına geçişinin kolaylaştırılması’ sonucunun gerçekleşmesi için ‘Genç işsizlerin genel beceri eğitimleri ve rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecektir.’

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim programı bulunmayan tahribatsız muayene ve kalite kontrol – üç boyutlu ölçme alanlarında eğitim programının geliştirilmesi ile ‘iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün bu programlarla yetiştirilmesi’ göstergesinin gerçekleşmesine katkı sağlanacaktır.

Projenin uygulama süresi 12 ay olarak belirlenmiş olup projemizin sözleşme makamınca kabul edilmesi halinde 100 genç genel beceri eğitimine, mesleki eğitime ve staj programlarına katılacak, İngilizce eğitimi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacaktır. Eskişehir Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile 14 işletme arasında işbirliği protokolü yapılacaktır. İş arayan – işveren buluşmasını sağlayarak mezunların ve kursiyerlerin iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve iş gücü piyasasındaki performanslarını izlemek üzere E – mezun portalı kurulacaktır. Göstergeler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, konuyla ilgili ve zaman bazlı olacaktır.
Genel Amacı
Genç istihdamını destekleyerek ve gençlerin işsizlik oranını düşürerek daha çok kişinin istihdam edilmesine ve istihdamda tutulmasına katkı sağlamak.

Özel Amacı
1- Sürekli gelişen ve büyüyen Türk havacılık sektörüne ve diğer ilgili sektörlere nitelikli teknik eleman ihtiyacının genç işsizlere verilecek mesleki eğitim yoluyla karşılanmasına katkı sağlamak
2- Genç işsizlerin niteliklerini artırarak istihdam edilebilirliklerini artırmak
3- Cinsiyet ve fırsat eşitliği sunarak tüm Türkiye’deki genç işsizlerin istihdam edilmelerine imkan sağlamak
4- Genç, işsizlerin havacılık sektöründe istihdam edilebilmeleri, istihdamda kalabilmeleri ve daha yüksek ücretlerle çalışabilmeleri için İngilizce dil yeterliliklerini artırmak
5- Genç işsizlerin genel beceri eğitimleri ve rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak
6- Genç işsizlerin staj (işbaşı eğitimi-oryantasyon) faaliyetleri ile işe ve işyerlerine uyumlarını sağlamak
7- Eğitim programı geliştirerek işletmelerin mesleki eğitim almış elemanları sürekli bulabilmelerini ve gençlerin okul hayatından iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak
8- Okul-sektör işbirliğinin toplantılar, protokoller vb. yoluyla sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak

Beklenen Sonuçlar
1- Tahribatsız muayene ve kalite kontrol-üç boyutlu ölçme alanlarında eğitim programı geliştirildi
2- 100 genç işsize uçak bakım,tahribatsız muayene, kalite kontrol-üç boyutlu ölçme, bilgisayarlı nümerik kontrol alanlarında mesleki bilgi, beceri ve yetenek kazandırılarak üst düzey teknik eleman olmaları sağlandı
3- 100 genç işsizin iletişim becerileri, iş becerileri ve iş arama becerileri geliştirildi
4- 100 genç işsizin İngilizce dil yeterlilikleri artırıldı
5- 100 genç işsizin okuldan iş hayatına geçişleri kolaylaştırıldı
6- 100 genç işsizin iş hayatına uyumları sağlandı
7- 40 genç işsiz işe yerleştirildi
8- Eskişehir Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tahribatsız muayene laboratuarı kuruldu ve 10 öğretmen tahribatsız muayene eğitimi aldı
9- Okul – sektör işbirlikleri geliştirildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında,
Eğitimlerle MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ alanında sertifika alan sayısı 99, eğitimlerle GENEL BECERİ alanında sertifika alan sayısı 99, STAJ VE ÇIRAKLIK programlarına katılan genç sayısı 99, kariyer YÖNLENDİRME VE DANIŞMANLIK hizmetlerinden yararlanan genç sayısı 99, kurs, staj vb hizmetlere katılım neticesinde İSTİHDAM EDİLEN gençlerin sayısı 94, Üniversiteler ile sanayi/sektörler arasında geliştirilen işbirliği modellerinin sayısı 19, Mezunların, kursiyerlerin, girişimcilerin işgücü piyasasındaki performanslarını izleyebilmek için geliştirilen MEZUN İZLEME SİSTEMLERİNİN sayısı 1 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca proje uygulanan okulda NDT Laboratuvarı kurulmuştur.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ESKİŞEHİR SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
sskabadayi@gmail.com Tel:2223223151 Faks:2223236777