Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/523 Endüstriyel Tasarımda Modern Kontrol Teknikleri
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Ülke genelinde uygulanan bölgesel yatırım teşvikleri ile yatırımcıların ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliklere sahip gençlerin yetiştirilmesi yoluyla gençlerin istihdam edilebilirliklerini ve iş gücüne katılımlarını destekleyerek genç işsizlik oranını azaltmaktır.

Özel Amacı
1.Bölgesel yatırım teşvik sistemi ile Elazığ organize sanayisinde oluşturulan yeni yatırım alanları için mesleki yeterlikleri sahip gençlerin istihdamının (Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP) taraflar arasında uyumun) sağlanması,
2.15-29 yaş aralığındaki 120 gencin endüstriyel tasarımda modern kontrol teknikleri alanındaki mesleki yeterliliklerinin arttırılarak, gençlerin istidam edilebilirliğinin arttırmak,
3.Üniversite eğitimine devam eden gençlerin işe katılımlarını kolaylaştırmak,
4.Teknoloji fakültesi elektrik elektronik mühendisliği ile Elazığ organize sanayi müdürlüğü ile sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek

Beklenen Sonuçlar
1.Mesleki eğitimlerin uygulanacağı Modern Kontrol Teknikleri (MKT) laboratuvarı oluşturuldu.
2.120 işsiz gence Genel Beceri, Rehberlik ve Danışmanlık, Mesleki, Girişimcilik ve okuldan iş hayatına geçiş eğitimlerine katılımları sağlanarak istihdam edilebilirlikleri sağlandı.
3.Mezun izleme sistemi oluşturuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
S1 - Mesleki eğitimlerin uygulanacağı Modern Kontrol Teknikleri (MKT) laboratuvarı oluşturuldu.
S2 - 117 genç işsize yönelik 80 saat genel beceri eğitimi gerçekleştirildi,
S3 - 117 genç işsize yönelik 120 saat mesleki eğitim gerçekleştirildi,
S4 - 108 genç işsize yönelik 70 saat girişimcilik eğitimi gerçekleştirildi,
S5 - 105 kursiyerin işbaşı eğitimi yapmaları sağlandı,
S6 - 15 kursiyer istihdama katıldı.
S7 - Oluşturulan mezun izleme sistemine kayıtlı işveren ve genç işsizler için oluşturulan veri tabanı ile işveren ve işsizlerin iletişimi sağlanmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Endüstriyel Tasarımda Modern Kontrol Teknikleri Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 FIRAT ÜNİVERSİTESİ
mgokbulut@firat.edu.tr Tel:4242370000/4336 Faks: