Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/588 Genç İstihdamın Turizm Sektöründe Yaygınlaştırılması
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel hedefi Van’da genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanmasıdır.

Özel Amacı
Projenin amacı Van ilinde Turizm (Otel ve rezervasyon hizmetleri, restoran hizmetleri vb.) sektöründe; Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak, gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmek, işgücü talep ve arz taraflarının ilgili aktörleri arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek, genç istihdamını destekleyici profil çıkarma, oryantasyon, eğitim, danışmanlık, iş deneyimi ve eşleştirme hizmetlerini içeren bütüncül hizmetler sağlamak, istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmesine yönelik eğitimler vermek ve eğitimine devam eden gençler dahil, mesleki eğitimlerden işe geçişi kolaylaştırmaya katkı sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
Otel ve rezervasyon hizmetleri, aşçılık ve garsonluk mesleği teorik, eğitimlerinin verilebileceği bir eğitim merkezi kuruldu. Merkez içerisinde aşçılık, garsonluk uygulamalı staj eğitimleri için uygulama restoran kuruldu. 30 genç otelcilik, rezervasyon ve kat hizmetleri eğitimi aldı ve staj yaptı. 30 genç garsonluk eğitimi aldı ve staj yaptı. 30 genç aşçılık eğitimi aldı ve staj yaptı. 120 gencin girişimcilik becerileri artırıldı, Bilgisayar, İngilizce, Turizm ve Diksiyon eğitimleriyel gençlerin mesleki donanım altyapılarını güçlendirildi ve hedef kitlenin istihdamını destekleyici profil çıkartıldı. İşgücü talep ve arz taraflarının ilgili aktörleri arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirildi. Oryantasyon, eğitim, danışmanlık, iş deneyimi ve eşleştirme hizmetlerini içeren bütüncül hizmetler sağlandı. Hedef kitlenin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayıcı seminerler düzenlendi. Arz ve talep taraflarının haritalama çalışmaları yapılarak ihtiyaç analizleri yapıldı. Van Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesine katkı sağlandı. 120 gencin istihdam edilebilirliği sağlandı.Tanıtım faaliyetleri yapıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
S1 - 15 genç ön büro eğitimini tamamlayarak MEB onaylı sertifika aldı.
S2 - 15 genç kat elemanlığı eğitimini tamamlayarak MEB onaylı sertifika aldı.
S3 - 30 genç aşçılık eğitimini tamamlayarak MEB onaylı sertifika aldı.
S4 - 26 genç servis elemanlığı (garsonluk)eğitimini tamamlayarak MEB onaylı sertifika aldı.
S5 - 179 genç KOSGEB onaylı girişimcilik eğitimi aldı.
S6 - Bilgisayar, İngilizce, Turizm ve Diksiyon gibi yan eğitimler verildi.
S7 - İhtiyaçların belirlenmesine yönelik anket çalışması yapıldı.
S8 - Toplam 185 kişinin katıldığı 4 adet kurumlar arası işbirliği toplantısı yapıldı.
S9 -
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Genç İstihdamın Turizm Sektöründe Yaygınlaştırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 S.S. YAŞAM KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ
yaka.koop@gmail.com Tel:4322159433 Faks:4322159126