Tüm Duyurular

Linkler
Web Sitesi
TRH1.2.PYEIS/P-03/603 Fark Yarat Yerele Değer Kat
Proje Genel Bilgileri
Fark Yarat Yerele Değer Kat, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörlüğünde yürütülecek olan 1 yıllık bir projedir. Fark Yarat Yerele Değer Kat, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği, Kemer Turizm Eğitim Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Adrasan Belediyesi olmak üzere dört ortakla yürütülecek olup, atık malzemelerden yaratıcı ve sürdürülebilir ürünler üreten, Ayvalık’ta kurduğu atölyesinde yörede yaşayan kadınlara iş imkanı sunarak ve ortaya konulan emeğin karşılığını alma fikrini benimseyerek çalışan Çöp (m)adamlar hem eğitim, hem de satış ağı oluşturmada iştirakçi olarak destek olacaktır.

Fark Yarat Yerele Değer Kat projesiyle gençlere bölgenin önde alanı olan turizmde istihdam potansiyelini artıracak beceriler kazandırmak, ve yereldeki değerleri ortaya çıkararak ve çevreyi koruyarak düzenli bir gelire sahip olmamış genç kızları iş gücüne katmayı, kadınların gerek aile gerekse toplum içindeki konumunu güçlendirerek ailelerine hem bir kaynak sağlamalarını hem de ekonomik özgürlüklerine sahip olabilecekleri iyi bir model oluşturmak hedeflenmişitir. Bu bağlamda projenin özel hedefi; gençlerin istihdam edilebilirliğini ve gençlerin girişimcilik becerilerini artırmaktır. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla lise mezunu veya okulu terk etmiş, belli bir mesleği olmayan, sosyo ekonomik yönden dezavantajlı olan gençler erken evlenen veya okula ailevi ve sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı devam edemeyen özellikle genç kızlar ve engelli gençlere bir dizi eğitim, staj ve danışmanlık hizmeti vermek öngörülmüştür. Seçilen 60 genç içerisinde kız ve erkek sayıları eşit tutulmakla birlikte seçim aşamasında engelli gençlere de yer verilmesi ve engellerin kaldırılması hedeflenmektedir.

Proje hedef grubu 17-29 yaş aralığı olarak belirlenmiştir. Bölgede genç potansiyeli çok fazla olmasına rağmen bazıları eğitim amaçlı evden ayrılmakta ancak birçoğu lise eğitimini bitirdikten sonra eğitime devam etmeyip serada yada pansiyonlarda çalışmakta olup, fakat gençler eğitimli olmadıkları ve turizm alanında da kalifiye bir beceriye sahip olmadıkları için sezon olarak geçen 5 ay boyunca çalışmakta kalan 7 ay da tesislerin kapanması nedeniyle işsiz kalmaktadırlar. Diğer hedef grubu olan Adrasan’daki genç kızların birçoğu erken okulu terk etmekte ve erken evlenmekte ya da tanıdıkların tesislerin de çalışıp kış döneminde evde oturmaktadır.

Proje kapsamında; turizm alanında istihdamı ve turizme yönelik gençlerin girişimciliğini ve istihdamını güçlendirecek pratik bilgilerin yer aldığı, iş güvenliği ve iş hukukuna yönelik bilgiler veren ‘’Turizmde Genç Çalışanlar’’ klavuz kitapçığı hazırlanacaktır.
Genel Amacı
Ülke nüfuzunda önemli paya sahip olan, ancak istihdam piyasasında yeterli oranda yer alamayan gençlerin yerelde bir fark yaratarak istihdamının artırılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
30 Gence Adrasan bölgesinin önde alanı olan turizmde istihdam potansiyelini artıracak temel becerilerin ve yeterliliklerin kazandırılması. Adrasan'ki kültürel değerleri ortaya çıkararak ve doğal çevreyi koruyarak, beldede yaşayan ve düzenli bir gelire sahip olmamış 30 genç kızın işgücüne katılması.

Beklenen Sonuçlar
Adrasan’da yaşayan genç kadın potansiyeli değerlendirildi.
Adrasan'a özgü kültürel değerler ortaya çıkarıldı ve ürün olarak pazara sunuldu.
Ekolojik ürün geliştirme Eğitimi için Prefabrik Atölye Kuruldu
60 gence Aşçılık Kursu ve Ekolojik Ürün Geliştirme Eğitimi verildi ve 30 gence staj olanağı sunuldu.
Gençlerde genel ve girişimcilik becerisi gelişti.
Genç kadınlar bir araya gelerek kendi işlerini kurdu.
Turizmde Genç Çalışanlar konulu bir kılavuz kitapçık hazırlandı.
Halkın da katılımına açık olarak 2 kez Agro Turizm semineri düzenlendi.
Meslek kurslarını alan 60 gence turizm İngilizcesi öğretildi.
Adrasan'a Tat Kat Günleri kapsamında 30 menü oluşturuldu ve 5 kez gurme sohbetleri düzenlendi.
Yöreye özgü gıda ve hediyelik eşya içeren turistik satış ürünleri oluşturuldu ve kurulan yöresel ürün pazarında satışa sunuldu.
Gençler arasında işbirliği, dayanışma ve eşitlik anlayışı gelişti.
Yöresel ürünlere yönelik araştırma, inceleme, tanıtım ve iyi uygulama örnekleri için yörede yaşayan 30 genç ile Ayvalık'a Çalışma gezisi düzenlendi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Fark Yarat Yerele Değer Kat Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
rabiavezne@akdeniz.edu.tr Tel:2423106492 Faks:2423106629