Değerli Başvuru Sahibleri,

Uçak Bakım Teknisyeni Eğitimi Projesi için seçme sınavı tarihi 23 Ekim 2016 Pazar günü olarak belirlenmiştir. (Sınav saati http://mro.baka.org.tr/ sitesinde ilan edilecektir.)

Sınav Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü Ertokuş Bey Derslikleri ( Merkezi Derslikler)

Sınava girecek adayların 12 Ekim 2016 Çarşamba gününe kadar mro@baka.org.tr adresine mail atarak sınava katılacaklarını teyit etmeleri gerekmektedir.


DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !

Sınava gelirken yanınızda mutlaka fotoğraflı nüfus cüzdanınız ve aday başvuru belgeniz (İnternet başvurunuz sonrası çıktısını aldığınız imzalı ve fotoğraflı form) ile sınava girmeniz gerekmektedir. Ayrıca adayların yanlarında kurşun kalem ve silgi getirmeleri gerekmektedir.


Bu belgeleri yanlarında bulundurmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

Sınava girecek adaylarda T.C. vatandaşlığı şartı aranmaktadır.
Adayların kimlik belgeleri tek tek kontrol edilecektir. Eğer adaylar 20 Haziran 1998 tarihinden önce, 20 Haziran 1988 tarihinden sonra doğmak şartını taşımıyorsa sınava giremeyeceklerdir.
Adayların sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.


NOT: Başvurulara ilişkin irtibat adresi: mro@baka.org.tr (Bu adres dışında atılan epostalara geri dönüş sağlanmayacaktır).

Tüm Duyurular

Linkler
Proje Web Sayfası
TRH1.2.PYEIS/P-03/638 Uçak Bakım Teknisyeni Eğitimi
Proje Genel Bilgileri
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu çerçevesinde “Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi” başlıklı proje.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde “Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi” başlıklı proje ile Ajansımız 333.600 AVRO hibe desteği almıştır. 01 Mart 2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan proje 30 Nisan 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ortak olduğu proje kapsamında 18-29 yaş aralığındaki 100 genç kursiyer için 80 saatlik Temel İngilizce Eğitimi; 14 modülden oluşan 240 saatlik EASA (European Aviation Safety Agency) Part 66 B1.1 Uçak Bakım Teknisyeni Eğitimi düzenlenmiştir.

Bölgede, gazete ilanları, billboardlar ve hazırlanan web sayfası ile eğitim programının etkin bir şekilde duyurusu yapılmıştır. Antalya Akdeniz Üniversitesi, MAKÜ ve SDÜ’de toplantılar düzenlenerek gençlere proje anlatılmıştır.

Bölgedeki üç ilin üniversite öğretim elemanlarından oluşan bir komisyon ile kursiyer seçme sınavı soruları hazırlanmış ve sınav SDÜ tarafından gerçekleştirilmiş ve eğitim alacak 100 kişi belirlenmiştir.

Kursiyerler, EASA Part147 onaylı eğitim kurumu tarafından verilen Matematik, Fizik, Temel Elektrik, Temel Elektronik, Dijital Teknikler, Malzeme ve Donanım, Bakım Uygulamaları, Temel Aerodinamik, İnsan Faktörleri, Havacılık Kanunları, Türbinli Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri, Gaz Türbinli Motorlar, Pervane, Helikopter Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri başlıklı modül eğitimlerini tamamladıktan sonra EASA’nın akredite ettiği Adria Tehnika tarafından düzenlenen modül sınavlarına girmişlerdir.

Eğitim sonunda kursiyerlere, İŞKUR tarafından İş Ortamı Psikolojisi ve Motivasyon Eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, kursiyerler 25 kişilik gruplar halinde proje eğitim faaliyetleri yüklenici firması TD Team Havacılık, Bakım ve Ticaret A.Ş.’nin Antalya Havalimanındaki bakım hangarını ziyaret etmişler, deneyimli teknisyenler eşliğinde uçak bakımı konusunda yerinde eğitimler almışlardır.

Tüm kursiyerlere, eğitim katılım sertifikaları ve modül sınavları başarı sertifikaları düzenlenmiştir.

Proje süresince bir gence maaşı proje bütçesinden karşılanmak üzere istihdam olanağı sağlanmıştır.

Eğitimler sonunda, yüklenici firma TD Team Havacılık, Bakım ve Ticaret A.Ş. kursiyerlerden 45’i ile mülakat gerçekleştirmiş; belirlediği 18 kursiyer ile sözleşme imzalamış ve Antalya ve Dalaman Havalimanlarındaki bakım hangarlarında istihdam etmiştir.

Ayrıca, 1 kursiyerimiz Turkish Technic’te; 1 kursiyerimiz ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Hava Astsubay olarak istihdam olanağı bulmuştur.

Başvuru Sahibi: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
Ortak: Süleyman Demirel Üniversitesi
İştirakçi: ASAL Havacılık ve Teknoloji Merkezi A.Ş.
Yüklenici: TD Team Havacılık, Bakım ve Ticaret A.Ş.
Proje Başlangıç Tarihi: 01 Mart 2016
Proje Bitiş Tarihi: 30 Nisan 2017
Toplam Bütçe: 333.600 AVRO
Başvuruda Talep Edilen AB Katkısı: 296.637,12 AVRO
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Katkısı: 36.962,88 AVRO
Genel Amacı
Göller bölgesinde(Isparta, Burdur) genç istihdamı desteklemek ve istihdamın kalıcı hale gelmesinin sağlamak,bu yolla ülkemizde gelişmekte olan Havacılık Sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynakları kapasitenin geliştirilmesine katkıda bulunmak.Buna ek olarak, proje ile Avrupa Birliğinin ekonomisine ve işgücü piyasasına yıllık 5.1 milyon kişilik istihdam sağlayan ve AB gayri safi milli hasılasının % 2,4'ne tekabül eden havacılık sektörünün büyüme dinamiklerinin ülkemiz ve bölgemiz açısından getireceği fırsatlardan yararlanmaktır.Küresel düzeyde nitelikli işgücünün önemi giderek artmaktadır. Eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yükselmesi, ülkelerin ve bireylerin ekonomik gelişmişliğini etkilemeye devam edecektir. Eğitim seviyesinin yanında işgücünün niteliğinin de işgücü hareketlerinde belirleyici bir unsur olması beklenmektedir.

Özel Amacı
Bölgemizde kurulmakta olan uçak bakım sektörünün ihtiuaç duyacağı sertifikalı teknisye ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 100 kişinin EASA eğitimi 12 aylık dönemde tamamlayarak istihdamlarının sağlanması.

Beklenen Sonuçlar

EASA 66 serifikasıyla uyumlu eğitim müfredatı oluşturuldu. Eğitim öncesi kursiyerlerin İş-Kur kayıtları oluşturularak eğitim sonrası aktif izleme imkanı oluşturuldu.Programın bölgesel düzeyde 4 adet tanıtım toplantısı gerçekleştirilerek, potansiyel kursiyerlerin kayıt olmarı sağlandı.
Programa başvuran katılımcıların tespitine yönelik olarak seçim kriterleri oluşturuldu. Proje paydaşlarının içinde bulunduğu seçim komisyonu oluşturuldu.
S4: EASA tarafınfan akredite edilmiş eğitim firmalarından hizmet alımı yapılmak üzere ihale ilanına çıkıldı, eğitim öncesi kursiyerlere eğitim setleri dağıtıldı.
100 kursiyerle eğitim öncesi sektörün yerinde incelenmesi ve mevcut durumun tespiti için Antalya Havalimanı'na eğitim ziyareti yapıldı. Bu kapsamda kursiyerlerin sektör temsilcileriyle görüşmesi sağlanarak kursiyerlerin eğitim öncesi motivasyonu artırıldı.
Uluslararası alanda Havacılık Hizmet Kümelenmesi örneğinin incelenmesi ve bölgemizde kurulması planlanan havacılık kümesine örnek teşkil etmesi amacıyla proje ekibi tarafından, Hamburg Havacılık Kümelenmesi incelendi ve ikili işbirliği imkanları görüşüldü. eğitim müfredatı kapsamında kursiyerlerin eğitim alması sağlandı. genç istihdamı desteklemek ve istihdamın kalıcı hale gelmesinin sağlamak amacıyla Uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip, 100 adet uçak bakım teknisyeni yetiştirmek ve en az 10 kişi Süleyman Demirel Havaalanında istihdam edildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Uçak Bakım Teknisyeni Eğitimi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
bayramaltintas@baka.org.tr Tel:2462243737 Faks:2462243949