Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/730 Lojistik Sektöründe Ordu Genç Uzmanlarını Yetiştiriyor
Proje Genel Bilgileri
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession-IPA)’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA 4. Bileşeni” kapsamında genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanması amacıyla “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Hibe Programı” geliştirilmiştir.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı sözleşme makamı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) programın operasyon faydalanıcısıdır. Hibe Programının toplam bütçesi 24.000.000 Avro olup bu tutarın 3.600.000 Avro’su Türkiye Cumhuriyeti, 20.400.000 Avro’su ise Avrupa Birliği katkısıdır.
Lojistik Sektöründe Ordu Genç Uzmanlarını Yetiştiriyor Projesi “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Hibe Programı” kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 242.234,78 Avro olup, bu tutarın 27.614,76 Avro’luk kısmı Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin eş finansman katkısıdır.
Genel Amacı
Lojistik sektöründe genel ve mesleki beceri eğitimleri ve iş yeri stajı yoluyla gençlerin istihdam edilebilirliğini sağlayarak; iş gücü talep ve arz taraflarının ilgili aktörleri arasında sürdürülebilir iş birliğini geliştirmektir.

Özel Amacı
Ordu ilinde yaşayan 15-29 yaş aralığındaki ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki 52 işsiz gencin;
1-Lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler, staj, ziyaretler vb. yollarıyla okuldan işe geçişi kolaylaştırıp, üniversite sanayi işbirliğini sağlamlaştırmak ve niteliklerini geliştirerek kayıtlı istihdam sürecine katılımlarını sağlamak,
2-Lojistik sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek mesleki eğitimlerin verileceği Lojistik Sürekli Eğitim Merkezini oluşturmak,
3-İlimizde bu güne kadar hiç uygulanmamış Lojistik Ara Eleman Yetiştirme Programı oluşturarak eğitimlerin sürekliliğini sağlamak ve bu alanda çalışan kamu kurumlar ile özel sektör arasında işbirliğini geliştirerek ortak bir sinerji yaratmaktır.

Beklenen Sonuçlar

1-) Sektöre yönelik Lojistik Sürekli Eğitim Merkezi oluşturmak,
2-) 52 işsiz gence Lojistik sektörü ile ilgili 567 saat teorik eğitim vermek,
3-) 52 işsiz gencin 320 saat staj eğitimi ile mesleki niteliklerini geliştirmek,
4-) Lojistik Sektörü ile ilgili kamuoyunun farkındalıklarını artırmak,
5-) Ordu ilinde Lojistik Sektörünün dünü, bugünü ve yarının analizini yapmak,
6-) Hedef grubun Yurtiçi ve Yurtdışı Lojistik Üs Ziyaretleri ile bilgi ve görgülerini artırmak.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ordu ilinde 15-29 yaş aralığındaki en az ortaöğretim mezunu 51 işsiz genç;
- Lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda eğitimlere katılarak nitelikleri gelişmiş ve mesleki bilgi ve beceri alanında sertifika almıştır.
- Lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda eğitimlere katılarak nitelikleri gelişmiş ve Genel Beceri alanında sertifika almıştır.
- Lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda staj programına katılmıştır.
- Yurtiçi ve Yurtdışı Lojistik Üs ziyaretlerine katılarak bilgi ve görgülerini artırmıştır.
- Lojistik sektörünün önemi ve konularında farkındalıkları artmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Lojistik Sektöründe Ordu Genç Uzmanlarını Yetiştiriyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
bilgiislem@ordu.bel.tr Tel:452 666 52 26 Faks:4522266620