Tüm Duyurular

Linkler
Canlı yayın programı
Antalya Yerinde eğitim ve çalıştay
proje kapanış toplantısı
Meram belediye başkanını ziyaret
Meram belediye başkanını ziyaret
proje kapanış toplantısı
Proje çalıştayı
Proje Makale
proje kapanış toplantısı
TRH1.2.PYEIS/P-03/788 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki ...
Proje Genel Bilgileri
Projenin genel hedeflerinden birincisi üniversite düzeyinde eğitim almış gençlerin İşgücü piyasasındaki temel problemlerini azaltmak iş gücü piyasasındaki arz ve talep dengesizliğini gidermektir. Böylece istihdamın artırılması sağlanarak okuldan iş hayatına geçişi kolaylaştırıp meslek bilincini geliştirmektir. Turizm piyasasında karşılaşılan nıtelikli işgücü eksikliğınin mesleki liderlik çerçevesinde azaltıcı faaliyetler ortaya koymaktır.
Projenin özel hedefleri ise, turizm sektöründe okuldan iş hayatına geçişteki sorunları azaltmak, yetersiz olan iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri sunmak, üniversite- turizm sektörü arasındaki işbirliğini geliştirerek bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinde istihdam olanaklarının ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ayrıca inovatif bir istihdam modeli oluşturmaktır.
Hedef grubumuzu, üniversitelerin turizm bölümlerinin lisans ve önlisans programlarından mezun İŞKUR kayıtlarında işsiz görünen, ekonomik gelir düzeyleri düşük, daha çok kırsalda yaşayan, 25 bayan. 25 bay 20-28 yaş arası genç işsizlerden oluşturmaktadır Toplam 50 kişilik genç üniversite mezunu hedef grubumuzu oluşturmaktadır.
Yerel ortaklar. Yerel işbirliği içerisinde olacağımız ortak ve iştirakçilerimiz şu şekilde oluşmuştur Erzurum’dan Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konya’dan kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınmaya destek amaçlı kurulmuş olan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Meram Belediyesi olmak üzere üç ortak bulunmaktadır. İştirakçilerimiz arasında Konya Dedeman Otel, Konya Rixos Otel, Almula Seyahat Acentesi, Konya Hilton Garden Inn, Konya Novotel-Ibis Otel yer almaktadır. Proje uç ortak beş iştirakçi ile birlikte toplamda dokuz aktörle yürütülmektedir.

Özelikle bu yapı turizm sektörü açısından önemli bir coğrafi dağılım göstermektedir. Hem yerelde hem de ülke genelinde alternatif turizm türlerinin ve turist sayısının yoğun olduğu illerin işbirliğine dayalı bir ortaklık yapısı oluşturulmuştur. Bu yapı AB ülkelerinden gelen turistlerin ziyaret ettiği destinasyonları kapsamaktadır. Bu nedenle turizm alanında oluşturulabilecek işbirlikleri ve ağlar için kolaylaştırıcı faktörler taşımaktadır.
Genel Amacı
Projenin genel hedeflerinden birincisi üniversite düzeyinde eğitim almış gençlerin işgücü piyasasındaki temel problemlerini azaltarak işgücü piyasasındaki arz ve talep dengesizliğini gidermektir. Böylece istihdamın artırılması sağlanarak okuldan iş hayatına geçişi kolaylaştırıp meslek bilincini geliştirmektir. Turizm piyasasında karşılaşılan nitelikli işgücü eksikliğinin mesleki liderlik çerçevesinde azaltıcı faaliyetler ortaya koymaktır.

Özel Amacı
Projenin özel hedefleri turizm sektöründe okuldan iş hayatına geçişteki sorunları azaltmak, yetersiz olan iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri sunmak, üniversite- turizm sektörü arasındaki işbirliğini geliştirerek bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinde istihdam olanaklarının ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ayrıca inovatif bir istihdam modeli oluşturmaktır.

Beklenen Sonuçlar
Öncelikle 35-50 sayfalık bir rapor elde edilecektir. Rapor bilimsel metodolojiye uygun olarak teori, uygulama ve sonuç ve öneriler bölümlerin oluşacaktır. Bu rapor Konya’da turistlerin konaklama süresinin artırılmasına yönelik politikalarının belirlenmesi açısından son derece önemli bir niteliğe sahip olacaktır. Bu çalışma 100 adet çoğaltılacaktır.
Çalışma ile elde edilen raporun elde edilmesi sürecinde 500 adet anket formu kullanılarak turizm girişimcilerinin sorunlar, öneriler ve beklentileri konusunda görüşleri alınacaktır.
Elde edilen sonuçlara göre hazırlanan rapor 100 adet basılarak üniversite kütüphaneleri, Konya’daki turizm girişimcilerine ve diğer ilgili birimlere dağıtılacaktır.
Turizm bölümü öğrencilerine rapor sonuçlarını anlatan bir panel düzenlenecektir.
Rapor sonuçları, Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.
Rapor sonuçları, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Konya Dedeman Otel İşletmeciliği web sayfasında duyurulacaktır.
Konya medyasında görünürlüğü artırma açısından iki haber yapılacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında,
Eğitimlerle MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ alanında sertifika alan katılımcıların sayısı 50, eğitimlerle GENEL BECERİ alanında sertifika alan katılımcıların sayısı 50, GİRİŞİMCİLİK kurslarına katılan genç sayısı 50, kariyer YÖNLENDİRME VE DANIŞMANLIK hizmetlerinden yararlanan genç sayısı 44, kurs, staj, danışmanlık vb hizmetlere katılım neticesinde İSTİHDAM EDİLEN gençlerin sayısı 40, Üniversiteler ile sanayi/sektörler arasında geliştirilen işbirliği modellerinin sayısı 1, Üniversiteler bünyesinde kurulan/geliştirilen kariyer merkezlerinin sayısı 1 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki Liderlik: İnovatif İstihdam Modeli Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
akaraman@selcuk.edu.tr Tel:3322234434 Faks:3322417047