Tüm Duyurular

Linkler
NTV HABER
TARİHİ SİNOP EVLERİ
TRH1.2.PYEIS/P-03/1023 Tarihi Sinop Evlerinin Restorasyonunda Çalışacak Nitelikl...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Sinop yöresinde yaşayan 15-29 yaş genç işsizlerin restorasyon alanında mesleki eğitim yoluyla becerilerinin arttırılması ve nitelikli teknik eleman olarak istihdam edilebilirliğinin sağlanması ile ekonomik olarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır

Özel Amacı
-Mesleki ve teknik eğitim yoluyla Restorasyon alanında
genç işsizlerin temel bilgi ve becerilerini günümüz
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, sektörde görev
alabilecek nitelikte olmalarını sağlamak, iş gücü
kapasitelerini arttırarak istihdam edilebilirliklerini
sağlamak.
- Proje kapsamında verilecek eğitimin sürekliliğini sağlamak,
yerel düzeydeki sektör, akademik kurumlar ve İŞKUR ile
ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak. Sinop yöresinde var
olan kentsel, kültürel ve doğal mirasın korunması amaçlanarak
ulusal ve uluslararası düzeyde kentin tanıtılması ve turizme
kazandırılması için web ortamına taşınması ve yayınlanması

Beklenen Sonuçlar
-45 kişiye restorasyon eğitimi verilecektir,
-Restorasyon bilinci verilmiş 12 kişiden oluşan Gönüllüler Grubu oluşturulacaktır,
-Kursu başarı ile bitiren kursiyerlerimizden sonraki 6 ay içerisinde restorasyon alanında faaliyet gösteren inşaat firmalarında ve Gerze Belediyesi bünyesinde istihdam edilecektir.
-Sürekli Eğitim Merkezi(GERSEM) oluşturulacaktır.
-Restorasyon Birimi oluşturulacaktır,
-Uygulama alanı olarak seçilen tarihi bina restore edilecektir,
-Yerel halkın proje ile bütünleşmesi için Sinop Doğa ve Kültür Grubu oluşturulacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Tarihi Sinop Evlerinin Restorasyonunda Çalışacak Nitelikli İş Gücünün Yetiştirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 GERZE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
198205@meb.k12.tr Tel:3687181080 Faks: