Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/74 Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın...
Proje Genel Bilgileri
KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE
KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN ÇÖZÜMÜNDE MESLEKİ
EĞİTİM VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
Proje, İzmir’de tekstil, konfeksiyon & hazır giyim sektöründe özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarını arttırarak daha fazla kişinin kayıtlı istihdama çekilmesi ve istihdamda tutulması, İşçi-işveren kesimleri ve kamu kurumlarının, yenilikçi yaklaşımlar ile mesleki eğitim ve sosyal diyalog yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etmede kapasitelerinin ve işlevsel temsil güçlerinin arttırılmasını, mesleki eğitimler yoluyla nitelik kazanan bireyleri kayıt dışı istihdamdan kayıt altına almayı amaçlamaktadır.

İzmir’de tekstil, konfeksiyon & hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren, ilgili meslek örgütüne (İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, İzmir Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası, İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası, İzmir Gömlekçiler ve Trikocular Odası) kayıtlı ya da kayıtdışı çalışan ve sayıları 10.000’e yaklaşan işletme, bu işletmelerde kayıtlı veya kayıtdışı çalışanlar, işsiz kalma riski taşıyanlar, konfeksiyon & hazır giyim sektöründe dolaylı olarak yer alan ev eksenli çalışan kadınlar projenin ana hedef grubunu oluşturmaktadır.
İzmir’de konfeksiyon & hazır giyim sektöründe, ev eksenli çalışan kadınlar, işsiz kalma olasılığı yüksek kadınlar, kayıtdışı çalışan eğitim seviyesi düşük kadınlar dahil 200 kadının yasal haklarıyla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak ve mesleki eğitimle (dikiş ve nakış makinacılığı operatörlüğü) mesleki beceri/nitelik kazandırarak kayıt altına alınmalarını sağlamak, sosyal diyalog yolu ile verimliliğin ve kalifiye iş gücünün arttırılmasına katkıda bulunarak kayıtlı çalışmayı teşvik etmek.
Projenin beklenen sonuçları; proje sürecinde çalışacak yeni personel, eğitilmiş çalışanlar, işverenler, öğrenciler, öğretmenler, 200 kişinin mesleki eğitimle sertifikalandırılması, proje öncesi kayıtdışı çalışan asgari 50 kişinin kayıtlı istihdama geçmesi, İzmir il genelinde kayıtdışı istihdam oranının düşmesi, kayıtlı istihdama geçişin hızlanması, sektörün taraflarının kayıtdışı çalışma ile ilgili sorunlar, çözümler ve sonuçları hakkında farkındalıklarının arttırılması olarak tanımlanabilir.
Genel Amacı
1. Emek piyasasındaki tekstil, konfeksiyon & hazır giyim sektöründe özellikle kadınların kayıtlı işgücüne katılım oranlarının arttırmak,daha fazla çalışanın kayıtlı istihdama çekilerek ve istihdamda tutulmasını sağlamak ve kapasitelerini artırmak.
2. İşçi-işveren kesimleri, kamu kurumları, mesleki eğitim ve STK'ların sosyal diyalog yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etme kapasitelerinin ve işlevsel temsil güçlerinin arttırılması.
3. Kayıtlı istihdamın sürdürülebilirliği açısından toplumsal farkındalığı ve sosyal bilinci artırmak.

Özel Amacı
1. İzmir’de konfeksiyon & hazır giyim sektöründe, ev eksenli çalışan kadınlar, işsiz kalma olasılığı yüksek kadınlar, kayıtdışı çalışan eğitim seviyesi düşük kadınlar dahil 200 kadının yasal haklarıyla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak ve mesleki eğitimle (dikiş ve nakış makinacılığı operatörlüğü) mesleki beceri/nitelik kazandırarak kayıt altına alınmalarını sağlamak, sosyal diyalog yolu ile verimliliğin ve kalifiye iş gücünün artırılmasına katkıda bulunarak kayıtlı çalışmayı teşvik etmek.
2. İzmir’de konfeksiyon & hazır giyim sektöründe kadınların işgücüne katılım oranlarını arttırarak daha fazla kadının kayıtlı istihdama çekilmesi ve istihdamda tutulmasını sağlamak.
3. İşçi-işveren kesimleri ve kamu kurumlarının, mesleki eğitim ve sosyal diyalog yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etmede kapasitelerinin ve işlevsel temsil güçlerinin arttırılarak sektör içinde İşletmeler arasındaki haksız rekabeti ve vasıfsız işgücünün artmasını önlemek.
4. İzmir’de konfeksiyon & hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren, ilgili meslek örgütleri üyeleri ile gelecekte tekstil sektöründe çalışma olasılığı yüksek öğrencilere bilgilendirme seminerleri düzenleyerek sektörle ilgili bilgilendirmenin yanında kayıtdışı çalışmanın ne olduğu ve zararları hakkında da farkındalık yaratmak.

Beklenen Sonuçlar
1. Proje yürütme ofisi ve Dikiş nakış makinası operatörlüğü eğitim merkezi kuruldu.
2. Dikiş Nakış makinası operatörlüğü eğitimlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli araç gereç sağlandı.
3. İlgili meslek odalarının, mesleki eğitim kurumlarının ve işletmelerin ortak eğitim alabileceği eğitim ortamı oluşturuldu.
4. Proje sonunda 200 kişi, 240 saatlik Dikiş nakış makineciliği operatörlüğü eğitimi aldı.
5. Mesleki eğitimlerini tamamlayan asgari 50 kişinin istihdamları sağlandı.
6. Mesleki eğitim kurumlarının, meslek odası ve işletmeler arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi çerçevesinde İzmir konfeksiyon & hazır giyim sektöründe kayıt dışılığı azaltma platformu platformu kuruldu, 3 toplantı gerçekleştirdi, sonuç bildirisi sundu.
7. Eğitimli ve uzman işgücü sayısında artış sağlandı.
8. Konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe kayıtlı istihdam arttı, kayıt dışı istihdam azaldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Proje yürütme ofisi ve Dikiş nakış makinası operatörlüğü eğitim merkezi kuruldu.
2. Dikiş Nakış makinası operatörlüğü eğitimlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli araç gereç sağlandı.
3. İlgili meslek odalarının, mesleki eğitim kurumlarının ve işletmelerin ortak eğitim alabileceği eğitim ortamı oluşturuldu.
4. 200 kişi, 240 saatlik Dikiş nakış makineciliği operatörlüğü eğitimi aldı.
5. Asgari 15 kişinin istihdamları sağlandı.
6. İzmir konfeksiyon & hazır giyim sektöründe kayıt dışılığı azaltma platformu platformu kuruldu.
7. Eğitimli ve uzman işgücü sayısında artış sağlandı.
8. Konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe kayıtlı istihdam arttı, kayıt dışı istihdam azaldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişimBu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümünde Mesleki Eğitim ve Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 İZMİR TERZİLER VE KONFEKSİYONCULAR ODASI
aylinkosaroz@hotmail.com Tel: 0532 420 65 16