Tüm Duyurular

Linkler
Proje Web Sayfası
Proje Facebook Sayfası
TRH1.3.PREII/P-03/82 Dezavantajlı Grupların Konaklama Ağırlama Sektöründe Meslek...
Proje Genel Bilgileri
Projede bölgede yaşayan 75 işsiz veya kayıtdışı çalışan gençlere yöresel yemek yapımı, pastacılık ve otel otomasyon sistemleri alanında mesleki eğitim vererek çalışanların kayıtlı istihdam için işveren karşısında pazarlık güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. Proje, konaklama ağırlama sektöründe çalışan gruplara dönük sosyal haklar ve kayıtlı çalışma hayatı ile ilgili farkındalık eğitimleri ile çalışanların ve seminerler ile konaklama ağırlama sektöründe işverenlerin kayıtlı istihdama yönelik farkındalıklarının artırılmasını hedeflemektedir. Projenin nihai hedefi ise turizm sektöründe kayıtlı istihdamın artırılmasıdır.
Projenin özel hedefleri; 18-35 yaş grubu arasında en az ilköğretim mezunu 75 işsiz veya kayıt dışı çalışanlara yöresel yemek yapımı, tatlı pastacılık ve otel otomasyon sistemleri alanında mesleki eğitim vermek ve sertifikalandırmak, konaklama ağırlama sektöründe çalışan gruplara dönük sosyal haklar ve kayıtlı çalışma hayatı ile ilgili farkındalık eğitimleri vermek ve konaklama ağırlama işletme yöneticilerine ise kayıtlı istihdama farkındalık seminerleri düzenleyerek kayıtlı istihdam ve çalışanların sorunları ile ilgili farkındalık sağlanmaktır.
Projenin başlama tarihi 01.07.2016 ve bitiş tarihi 30.06.2017’dir. Projenin bütçesi; 218.315,31 Avro olup bu tutarın 194.300,63 Avro’ su hibe ve geriye kalan 24.014,68 Avro ise Nihai Faydalanıcı tarafından sağlanmaktadır.
Genel Amacı
• A1- Bölgede faaliyet gösteren Konaklama Ağırlama işletmelerinde kayıtlı istihdamı artırmak.
• A2- İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek
• A3- İkili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmasını ve kurumlar arası işbirliğini desteklemek
• A4- Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu”
• A5- Kayıtdışı çalıştırmanın yaratacağı sosyal, hukuki ve toplumsal sorunlara dikkat çekmek
• A6- Bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik etmek için etkili yöntemler bulmak
• A7- Bölge Turizmin gelişimine katkıda bulunmak

Özel Amacı
• PA1- Amasya’da işsiz veya kayıtdışı çalışan gençlere yöresel yemek yapımı (aşçılık), pastacılık ve otel otomasyon sistemleri alanında mesleki eğitim vermek ve sertifikalandırarak kayıtlı istihdamda pazarlık güçlerini artırmak
• PA2- Çalışan gruplara dönük sosyal haklar ve kayıtlı çalışma hayatı ile ilgili farkındalık artırılması
• PA3 - Amasya’da toplumun kayıt dışı istihdamın önemi hakkında farkındalığın artırılması
• PA4- Amasya’da toplumsal olarak kayıtlı istihdamla ilgili farkındalığın ve duyarlılığın artmasına katkıda bulunamak.
• PA5- Bölgede faaliyet gösteren konaklama ağırlama işletmelerinin yöneticilerine kayıtlı istihdama dönük farkındalıklarının artırma
• PA6- Amasya Turizm Derneği, Amasya Sanayi Ticaret Odası ve Amasya Esnaf Sanatkarlar Odaları ve Amasya Üniversitesi’ni kayıtlı istihdam veya kayıtdışı çalışma sorun ile bir araya getirme ve ortak çalışma grubu oluşturma

Beklenen Sonuçlar
• S1- 75 katılımcının Aşçılık, Pastacılık ve Otel Otomasyon Sistemlerin Kullanımı eğitimlerinin %100 başarıyla tamamlamaları ve sertifika almaları
• S2- Projeye katılan işsiz gençlerin %30’nun kısa dönemde kayıtlı istihdama katılmaları,
• S3- 75 adet gence kayıtlı istihdam ve etkileri alanında bilinçlenmeleri, vasıfsız olarak çalışan gençlerin mesleki yeterliliklerin sağlanması ile %30’nun kayıtlı istihdama katılmaları,
• S4- Bölgede konaklama ağırlama işletmelerinin kayıtlı istihdama bakış açılarının olumlu yönde değişmesi ve kayıtlı istihdama yönelmeleri,
• S5- Üniversite, sivil toplum kuruluşları ve işveren temsilcileri ile Sektör Çalışma Koşuları İyileştirme Grubu’nun kayıtlı istihdamı artırma amaçlı çalışması,
• S6- Amasya turizminin ihtiyaç duyduğu Aşçılık, pastacılık ve Otel Otomasyonları Kullanımı ile ilgili 75 adet nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması
• S7- Amasya’da özellikle ilköğretimden başlamak üzere kayıtlı çalışma ile ilgili bir farkındalığın artması için en az 10000 öğrenciye ulaşması
• S8- Üniversite öğrencilerinin kayıtlı işle ilgili görüş ve kaygılarını dile getirebilecekleri 2 adet tartışma ortamının oluşturulması ve gençlerde kayıtlı istihdamla ilgili farkındalığın artırılması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
• Projemiz İKGOP amaç ve göstergelerine %100 destek sağlamıştır
• Projeniz hibe programı kapsamında tanımlanan sorunlara %100’e hitap etmiştir.
• Proje faaliyetleri kapsamında 10000 Kişiye ulaşmış/75 vasıfsız ve işsiz kişiye eğitmiştir.
• Proje ile 25 kişi İstihdama/75 kişi mesleki eğitim alarak turizm sektörüne kazandırılmıştır.
• Proje İşsiz kişilerin vasıfla hale gelmesi ve Turizm sektöründe faaliyet gösteren 120 işletmenin kayıtlı istihdam konusunda bilinçlenmelerinin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.
• Projemiz proje ortakları ile yeni projeler hazırlama ve işbirliğinin altyapısına katkıda bulunmuştur.
• Projede elde edilen çıktılar harcanan kaynak üzerinde olmuştur.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajlı Grupların Konaklama Ağırlama Sektöründe Mesleki Eğitimle Kayıtlı İstihdamda Pazarlık Güçlerini Artırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
serif.baldiran@amasya.edu.tr Tel:3582526202 Faks:3582526211