Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/104 Tarımda Kayıtlı İstihdama Eğitimin Kattığı Sinerji
Proje Genel Bilgileri
TARIMDA KAYITLI İSTİHDAMA EĞİTİMİN KATTIĞI SİNERJİ
Genel Amacı
Ülke çapında daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemek.

Özel Amacı
Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak, sektörde kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik örnek bir model uygulama geliştirerek Proje paydaşları (STK-Üniversite-Kamu) arasında iş birliğini arttırmak, tarım sektörü çalışanlarının sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili bilinçlendirilmelerini sağlamak, Sosyal Güvenlik mevzuatı çerçevesinde tarım sektörü çalışanlarının yapması gereken bürokratik işlemler konusunda (Yazışma, Başvuru ve ilgili formların doldurulması vb.) bilgilendirmek

Beklenen Sonuçlar
- Kırsal alanda Sosyal güvenlik konusunda farkındalık sağlandı yerel basında konu ayda enaz 2 kez işlendi
- Sigortalı olmanın faydaları hakkında bilgi düzeyi arttı ve il SGK’na bilgi almak için yapılan başvurularda % 200 artış
- Tarım sektörü İşverenlerinin kayıtlı istihdam konusunda bilgi düzeyi arttı ve sektörde kayıtdışılık %10 azaldı,
- 1.000 kişiye mesleki eğitim verildi
- İldeki Kayıtlı İstihdam oranında % 2 ’lik artış sağlandı
- Niğde Ziraat Odasının, Süt Üreticileri Birliğinin ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin kurumsal kapasitesi artarak üye memnuniyeti %50 arttı
- Niğde Ünv. kırsal alandaki faaliyetlerinde artış sağlandı, Üniversite ile Tarım sektöründeki STK lar arasında yeni işbirliği ağları kuruldu
- 300 aile işletmesinin kayıtlı istihdama geçmesi sağlandı ve Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan 750 erkek işçi ile 80 kadın işçinin sigortalı olarak çalışması sağlandı.
- Proje başvuru ve eş başvuru sahiplerinin de dahil olacağı çok ortaklı bir firma kurularak, mesleki eğitim alan kişilerin ürettiği yöresel ürünlerin pazarlanması sağlandı.
Genel Amacı
Ülke çapında daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemek.

Özel Amacı
Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak, sektörde kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik örnek bir model uygulama geliştirerek Proje paydaşları (STK-Üniversite-Kamu) arasında iş birliğini arttırmak, tarım sektörü çalışanlarının sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili bilinçlendirilmelerini sağlamak, Sosyal Güvenlik mevzuatı çerçevesinde tarım sektörü çalışanlarının yapması gereken bürokratik işlemler konusunda (Yazışma, Başvuru ve ilgili formların doldurulması vb.) bilgilendirmek

Beklenen Sonuçlar
- Kırsal alanda Sosyal güvenlik konusunda farkındalık sağlandı yerel basında konu ayda enaz 2 kez işlendi
- Sigortalı olmanın faydaları hakkında bilgi düzeyi arttı ve il SGK’na bilgi almak için yapılan başvurularda % 200 artış
- Tarım sektörü İşverenlerinin kayıtlı istihdam konusunda bilgi düzeyi arttı ve sektörde kayıtdışılık %10 azaldı,
- 1.000 kişiye mesleki eğitim verildi
- İldeki Kayıtlı İstihdam oranında % 2 ’lik artış sağlandı
- Niğde Ziraat Odasının, Süt Üreticileri Birliğinin ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin kurumsal kapasitesi artarak üye memnuniyeti %50 arttı
- Niğde Ünv. kırsal alandaki faaliyetlerinde artış sağlandı, Üniversite ile Tarım sektöründeki STK lar arasında yeni işbirliği ağları kuruldu
- 300 aile işletmesinin kayıtlı istihdama geçmesi sağlandı ve Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan 750 erkek işçi ile 80 kadın işçinin sigortalı olarak çalışması sağlandı.
- Proje başvuru ve eş başvuru sahiplerinin de dahil olacağı çok ortaklı bir firma kurularak, mesleki eğitim alan kişilerin ürettiği yöresel ürünlerin pazarlanması sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
- Kırsal alanda Sosyal güvenlik konusunda farkındalık sağlandı
- Sigortalı olmanın faydaları hakkında bilgi düzeyi arttı
- Tarım sektörü İşverenlerinin kayıtlı istihdam konusunda bilgi düzeyi arttı ve sektörde kayıtdışılık %10 azaldı,
- 3179 kişiye eğitim verildi
- Niğde Ünv. kırsal alandaki faaliyetlerinde artış sağlandı, Üniversite ile Tarım sektöründeki STK laryeni işbirliği ağları kuruldu
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece Niğde Ziraat Odası Başkanlığı sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve /veya Avrupa Birliği Bakanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.