Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/168 Bartın'da Kayıtdışı İstihdama Kayıtsız Kalmayalım
Proje Genel Bilgileri
Bartın ilinde istihdamın kayıt altına alınmasına yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar ile il ve bölge düzeyinde farkındalık yaratılarak kayıtlı istihdamın artırılmasına katkı sağlanmasıdır.
1.Proje Yönetimi Faaliyetleri: Projenin uygulanması ile ilgili tüm sürecin yürütülmesi, atanacak personeller tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Proje Koordinatörü, Proje Asistanı, Muhasebeci ve bir Eğitim Ve Seminer Koordinatörü görevlendirilecektir. Görevlendirilecek personeller projede 12 ay boyunca tam zamanlı görev alacaktır. Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı kurum bünyesinden belirlenecek olup maaşları başvuru sahibi kurumun eş finansmanı olarak karşılanacaktır. Muhasebeci ile Eğitim ve Seminer Koordinatörü ise kurum dışından belirlenecek ve maaşları proje bütçesinden karşılanacaktır. Bütçede belirtilen tutarlar personellerin aylık, tam zamanlı ve işveren maliyetleri dâhil edilerek brüt maaş olarak belirtilmiştir.
Proje yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ofis, başvuru sahibi kurumun hizmet binasında olacaktır. Ofisle ilgili kira, elektrik, su, yakıt, telefon, faks, internet vb. giderler başvuru sahibinin ayni katkısı olacaktır. Bu ofis için 4 adet diz üstü bilgisayar, 4 adet çalışma masası ve koltuğu, 4 adet dosya dolabı, 1 adet fotokopi makinesi ve 1 adet fotoğraf makinesi alınacaktır. Bu donanımların alımında PRAG usulleri çerçevesinde belirlenen satın alma kurallarına riayet edilecektir. Aynı zamanda satın alınan tüm donanımlar için menşei kurallarına riayet edilecektir. Maliyeti idari giderlerden karşılanmak üzere proje kapsamında satın alınan tüm donanımlara görünürlük kurallarına uygun bir içerikle metal malzeme etiketi yapıştırılacaktır.
Bu faaliyetin projenin ilk ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Faaliyetin çıktıları:
- 2 adet görevlendirme yazısı (Proje koordinatörü ve Proje Asistanı için),
- 2 adet işe giriş bildirgesi (Muhasebeci ve Eğitim ve Seminer Koordinatörü için),
- 4 adet çalışma masası ve koltuğu,
- 4 adet dosya dolabı,
- 1 adet fotokopi makinesi,
- 1 adet fotoğraf makinesi,
- 4 adet dizüstü bilgisayardır.
2. Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri: Avrupa Birliği’nin belirlediği kural ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek tanıtım ve görünürlük faaliyetleri; afiş, tabela, pankart, eğitim materyalleri, internet sitesi ve yarışma ödülleri ile sağlanacaktır.
2.1. Afiş: Proje hakkında tanıtıcı bilgilerin yer aldığı 300 adet afiş yaptırılacaktır. Afişler için projenin 2. ayında bir hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Teknik detay ve maliyet ile ilgili bilgilere projenin bütçe bölümünde yer verilmiştir.
2.2. Pankart: Bartın’ın farklı noktalarına yerleştirilmek için projenin 2. ayında 4 adet pankart yaptırılacaktır.
2.3. Tabela: Proje Ofisi girişine ve Bartın Belediyesi hizmet binası dış yüzeyine asılmak üzere 2 adet tabela yaptırılacaktır. Bu faaliyetin projenin 2. ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
2.4. Eğitim materyalleri: Bloknot, kalem ve kapaklı dosyadan oluşan bu materyallerden 500 adet yaptırılacaktır. Eğitim sürecine yetişmesi için materyallerin siparişleri projenin 2. ayında verilecektir.
2.5. İnternet sitesi: Proje faaliyetlerinin duyurusu ve tanıtımın gerçekleştirilmesi için bir internet sitesi hazırlanacaktır. Bu faaliyet için projenin 4. ayında bir hizmet alımı gerçekleştirilecektir. İnternet sitesinin projenin 5. ayında hazırlanması öngörülmektedir.
2.6. Yarışma ödülleri: Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında yapılacak resim ve kompozisyon yarışmasında ödül kazananlara dağıtılmak üzere 10 adet kitap seti hazırlanacaktır. 5 adet Türk ve dünya edebiyatı klasiklerinden oluşan 10 adet kitap seti bir hizmet sağlayıcıdan temin edilecektir. Bu siparişlerin projenin 3. ayında verilmesi planlanmaktadır.
Proje tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve satın alımları ile ilgili tüm süreci proje ekibi yürütecektir. Bu materyallerin satın alma süreci PRAG usullerine uygun şekilde yürütülecektir. Materyallerin maliyeti ve teknik detayları hakkında bilgiler projenin bütçe bölümünde yer almaktadır.
Faaliyetin çıktıları:
- 300 adet afiş,
- 2 adet tabela,
- 4 adet pankart,
- 500 adet eğitim materyali,
- 1 adet internet sitesi,
- 10 adet kitap setidir.
3. Bilinçlendirme Faaliyetleri: Bu faaliyetle Bartın’daki çalışanlar, işverenler ve lise öğrencilerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Faaliyetin odağında bulunan bu gruplara kayıtlı istihdam hakkında bilgi verilecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalar 5 alt başlıktan oluşmaktadır. Bu alt başlıklar; bilgilendirme kitapçıkları, iş yeri ziyaretleri, kamu spotu, toplantılar, seminerler ve lise öğrencileri arasında düzenlenecek resim ve kompozisyon yarışmaları şeklindedir. Bilinçlendirme faaliyetleri ile ilgili tüm süreçleri Proje Koordinatörü, Proje Asistanı ile Eğitim ve Seminer Koordinatörü gerçekleştirecektir.
3.1. Bilgilendirme Kitapçıkları: Bölge halkına dağıtılacak olup bireyleri kayıtlı istihdamın çalışanlara sağlayacağı haklar konusunda, işverenleri ise kayıtlı istihdam ile elde edecekleri avantajlar konusunda bilgilendirecektir. Bu kitapçıklar sayesinde kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirme çalışmasının geniş bir kitleye ulaşması hedeflenmektedir. Bu nedenle toplamda 5.000 adet bastırılacak olup maliyeti ve teknik detayları hakkında bilgiler başvuru formunun eki niteliğinde olan bütçe bölümünde yer almaktadır. Bilgilendirme kitapçıklarının projenin 4. ayında hazırlanması planlanmaktadır.
Faaliyetin çıktıları:
- 1.000 adet bilgilendirme kitapçığıdır.
3.2. İş Yeri Kayıtlı İstihdam Algı Araştırması: Proje ön teklif bölümünde iş yeri ziyaretleri olarak ele alınan bu faaliyet kapsamında bir araştırma hizmeti satın alınacak, araştırma maliyeti proje bütçesinden karşılanacaktır. Hizmet kapsamında Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 200 işletmeye yönelik istihdamın kayıtlı olma durumu hakkında bilgi düzeyini ölçmeye yönelik anket uygulanacaktır. İşletmeler ziyaret edilerek yüz yüze uygulanacak anketler tamamlandıktan sonra SPSS programında analiz edilecek, çapraz tablolarla grafikler oluşturulacaktır. Araştırma şirketinin sunacağı hizmet kapsamında anket sorularının hazırlanması, anketörlerin eğitilmesi, anketin uygulanması, SPSS analizleri ve sonuçların raporlanması çalışmaları yer almaktadır.
Anket çalışmasına katılan işverenlere örneğin sigortasız personel çalıştırmanın cezalarında hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları, ALO 170 hattı hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları gibi hem bilgilendirici hem de yönlendirici sorular yöneltilecektir. Böylece ankete katılan her işletme kayıtlı istihdam konusunda bilgilenmiş hem de bölgedeki mevcut düzeyi ölçülmüş olacaktır.
Sonuç raporları kapanış toplantısında katılımcılar ile paylaşılacaktır. Raporlar bir matbaadan hizmet alımı yapılmak suretiyle 500 adet bastırılacak, bölgedeki kayıtlı istihdam ve işgücü piyasası ile ilgili kurumlara dağıtılacaktır. Basım maliyeti proje bütçesinden, dağıtım maliyeti Bartın Belediyesi’nin ayni katkısı olarak karşılanacaktır. Bu faaliyete projenin 6. ayında başlanıp 8. ayında tamamlanması öngörülmektedir.
Faaliyetin çıktıları:
- 1 adet anket formu,
- Anket yapılacak işletmelerin listesi,
- 500 adet İş Yeri Kayıtlı İstihdam Algı Araştırması Raporu
- 200 adet ankettir.
3.3. Kamu Spotu: Bölgede yayın yapan televizyon kanallarında kayıtlı istihdam hakkında bilinçlendirme yapmak amacıyla bir kamu spotu yayınlanacaktır. Kamu spotu sayesinde kayıtlı istihdam gibi toplumun tüm kesimini yakından ilgilendiren önemli bir konu hakkında geniş bir kesime ulaşılması amaçlanmaktadır. Kamu spotunun hazırlanması ve yayınlanması konusunda 2 ayrı hizmet satın alınacaktır. Kamu spotunun hazırlanması hizmetine filmin çekimi, seslendirilmesi, 500 adet DVD haline getirilmesi dâhildir. Kamu spotu filmi 60 saniye sürecektir. Kamu spotunun içeriği; 80li yıllarda Ayşegül Atik’in oynadığı ve TRT’de yayınlanan Bir Alışveriş Bir Fiş filmine benzer nitelikte, bir senaryo, oyuncular, seslendirme, metin gibi içeriklere sahip olacaktır.
Kamu spotunun yayınlanması bölgede yayın yapan bir TV kanalında gerçekleştirilecektir. Kamu spotu 1 ay boyunca, haftada 3 gün, günde 4 defa yayınlanacaktır. Bütçede hizmetin miktarı kamu spotunun toplam yayınlanma sayısına göre belirlenmiştir.
Bu hizmetlerin alımı PRAG satın alma usulleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu faaliyet projenin 4. ayında başlayacak, 7. ayında tamamlanması öngörülmektedir.
Faaliyetin çıktıları:
- 1 adet kamu spotu hazırlama sözleşmesi,
- 1 adet kamu spotu yayın sözleşmesi,
- 500 adet kamu spotu film DVD’sidir.
4. Seminerler: İl merkezi ve ilçelerde düzenlenecek 5 seminer ile iş yeri çalışanlarına yasal haklarının anlatılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kurduğu ALO 170 hattının tanıtımının yapılması, iş yeri sahiplerine istihdam ile ilgili devlet teşviklerinin anlatılması ve lise öğrencilerine yönelik kayıtlı istihdamla ilgili bilgi sağlanması konusunda çeşitli konuşmalar yapılacaktır. Seminerlere 3 ayrı konuşmacı katılacaktır.
4.1. Seminerlere Hazırlık Toplantıları: İşverenler, çalışanlar ve lise öğrencilerine yönelik seminerlerin planlamasını ve organizasyonunu yapmak adına proje ekibi, seminer konuşmacıları ve ildeki liselerin yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir. Bu toplantıda seminerlerin düzenleneceği yer ve katılımcılar belirlenecektir. Seminer konuşmacıları ile yapacakları konuşmanın içeriği hakkında görüş alışverişi gerçekleştirilecektir. Lise yöneticileri ile öğrencilerinin seminerlere katılımını gerçekleştirmek için neler yapmaları gerektiği görüşülecektir. Yöneticilerden öğrencilerine seminerlere katılımlarını sağlamaya yarayacak düzenlemeler yapması talep edilecektir. Toplantı Bartın Belediyesi’nin hizmet binasında gerçekleştirilecek olup ayrıca bir toplantı salonu ve organizasyon hizmeti satın alımı gerçekleştirilmeyecektir. Toplantının düzenlenmesi ile ilgili tüm çalışmalar proje ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu toplantının projenin 5. ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Faaliyetin çıktıları:
- 1 adet toplantı tutanağı,
- 2 adet toplantı fotoğrafıdır.
4.2. Seminer konuşmacısı 1: Çalışanlara yönelik iş yerinde sigortanın önemi, sigortasız çalışmanın cezaları, çalışanların bu konudaki yasal hakları gibi konularda bilgi aktarımı için bir hukuk danışmanı seminer konuşmacısı olarak davet edilecektir. Alanında uzman bir kişinin davet edilmesi planlanmakta, bu kişinin Bartın dışından geleceği öngörülmektedir. Bu nedenle seminer konuşmacısına ulaşım, konaklama, yemek, şehir içi ulaşım gibi ücretleri de dâhil olacak biçimde konuşmacı olacağı her gün için günlük ücret ödenecektir.
4.3. Seminer konuşmacısı 2: İşyeri sahiplerine sigortalı çalışan sayısına göre verilen devlet destekleri hakkında uzman bir kişi tarafından 2 farklı zamanda seminer verilecektir. Seminerde İŞKUR destekleri, KOSGEB destekleri, yatırım teşvikleri, Ekonomi Bakanlığı destekleri gibi konuların detayları aktarılacaktır. Böylelikle iş yeri sahipleri kayıtlı personel istihdam etmeleri konusunda teşvik edilecektir. Alanında uzman bir kişinin davet edilmesi planlanmakta, bu kişinin Bartın dışından geleceği öngörülmektedir. Bu nedenle seminer konuşmacısına ulaşım, konaklama, yemek, şehir içi ulaşım gibi ücretleri de dâhil olacak biçimde konuşmacı olacağı her gün için günlük ücret ödenecektir.
4.4. Seminer Konuşmacısı 3: Potansiyel işgücü grubu arasında yer alan lise öğrencilerine yönelik 2 farklı zamanda seminer gerçekleştirilecektir. Bu seminerlere konuşmacı olarak bir sosyal güvenlik kurumu uzmanı konuşmacı olarak davet edilecektir. Yakın zamanda işgücü piyasasına dâhil olacak gençlere kayıtlı istihdamın gerekliliğinden, hak ve avantajlarından bahsedilecektir. Seminerlere konuşmacı olarak katılacak sosyal güvenlik kurumu uzmanına ödenecek ücret Bartın dışından geleceği öngörülerek ulaşım, konaklama, yemek ve şehir içi ulaşım giderleri dâhil edilerek hesaplanmıştır.
Seminer konuşmacısına ulaşım, konaklama, yemek, şehir içi ulaşım gibi ücretleri de dâhil olacak biçimde günlük ücret ödenecektir. Seminer konuşmacılarının ve seminerlerin verileceği yer ile ilgili oluşacak maliyetler hakkında bilgiler bütçe bölümünde yer almaktadır. Seminerlerin projenin 6. ayında başlaması, 7. ayında tamamlanması öngörülmektedir. Seminerlerin organizasyonu ile ilgili tüm süreç proje ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Her seminerde en az 5er adet fotoğraf çekilecek ve bu fotoğraflar projenin somut çıktıları arasında yer alacaktır.
Faaliyetin çıktıları:
- 5 adet seminer raporu,
- 15 adet seminer fotoğrafı,
- 3 adet seminer konuşmacısı hizmet alım sözleşmesi,
- 1 adet seminer organizasyonu için hizmet alım sözleşmesidir.
4.5. Yarışmalar: Bartın’daki lise öğrencileri arasında kayıtlı istihdam konusunda bilinç uyandırmak amacıyla resim ve kompozisyon yarışması düzenlenecektir. Bu faaliyetle eğitim çağında olan gençler, kayıtlı istihdamın önemi hakkında bilinçlendirilecektir. Öğrenciler yarışmaya kompozisyon veya resim dallarından istedikleri herhangi biri ile başvuracaktır. Her lise kendi öğrencilerinden gelen kompozisyon ve resimler arasından 1 tanesini seçip başvuru sahibi kuruma iletecektir. Yarışmaya 10 lise katılacaktır. Liselerin gönderdiği resim ve kompozisyonlar arasından başarılı bulunan 10 resim ve kompozisyonun sahibine ödül verilecektir. Ödül töreni kurumun bünyesinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yarışmayı kazanan öğrencilere her biri 5 adet Türk ve dünya edebiyatı klasiği kitabından oluşan toplam 10 adet kitap seti dağıtılacaktır. Bu kitap setlerinin maliyetiyle ilgili bilgi bütçe kısmında verilmiştir. Lise öğrencileri arası düzenlenecek bu yarışmaların projenin 4. ayında başlaması planlanmaktadır. Ödül töreni ise projenin 6. ayında gerçekleştirilecektir. Ödül kazanan resim ve kompozisyonlar Bartın Belediyesi hizmet binasında bulunan bir salonda 1 ay boyunca sergilenecektir. Bu faaliyetin yerine getirilmesinden proje ekibi sorumlu olacaktır.
Faaliyetin çıktıları:
- 10 yarışmacının sunacağı kompozisyon ve resimler,
- Her biri 5 kitaptan oluşan 10 adet kitap setidir.
5. Eğitim Faaliyetleri: Eğitim faaliyetleri kapsamında 2 alt başlık bulunmaktadır. Bunlardan biri işverenlere yönelik verilecek Kurumsallaşma Eğitimi diğeri ise İŞKUR’a kayıtlı 60 işsiz kişiye verilecek MEB müfredatı kapsamında Rezervasyon Eğitimidir. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi proje ekibinin sorumluluğundadır.
5.1. Kurumsallaşma Eğitimi: 200 işletmede yapılacak kayıtlı istihdam algı araştırması kapsamında sigortalı çalışan sayısı en yüksek olan ilk 60 işletmeye kurumsal kapasitelerini artırma ve kayıtlı istihdamı teşvik etme amacıyla Kurumsallaşma Eğitimi verilecektir. Eğitim 2 grup halinde düzenlenecek ve her bir grupta 30 kişi yer alacaktır. Eğitimin amacı; iş hayatında kurum kültürünün öneminin kavranmasını ve çalışanlarda aidiyet duygusunu geliştirmeyi sağlamaktır. Bu sayede Bartın’da şirket bazında kurumsallaşmanın desteklenmesi, profesyonel yönetim faaliyetleri oluşmasına katkı sağlanarak şirketlerin kayıtlı istihdama yönelmesinde pozitif etki oluşturacaktır. Eğitimin içeriği aşağıdaki gibi olacaktır:
 Kurum kültürü kavramı,
 Kurum kültürünün önemi ve değeri,
 Katılımcılarla çağdaş kurum kültürü anayasası hazırlama; değerler, vizyon, misyon, strateji, hedefler,
 Performans ve kurum kültürü arasındaki ilişki,
 Kurum üst yönetiminde kültür oluşumu,
 Şirket çalışanlarında kurum kültürü oluşumu,
 Kurumsal kültürün kalıcı hale getirilmesi,
 Kurumsal verimlilik,
 Vaka analizleridir.
Her bir eğitim programının süresi 12 saat olup 2 günde tamamlanması planlanmaktadır. Eğitim için bir eğitim şirketinden hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Eğitim, Bartın Belediyesi’nin temin edeceği bir mekânda verilecektir. Eğitim için katılımcılara projede hazırlanan eğitim materyalleri (Bloknot, kalem ve kapaklı dosya) dağıtılacaktır. Eğitimler kiralanacak bir eğitim salonunda düzenlenecektir. Bu eğitim faaliyeti ile ilgili oluşacak tüm maliyetler proje bütçesinden karşılanacaktır. Eğitimin projenin 6. ayında verilmesi planlanmaktadır. Eğitimin düzenlenmesi döneminde eş başvuru sahibi Bartın TSO işletmelerin eğitim hakkında bilgilendirilmesi, eğitime yönlendirilmesi gibi çalışmalarda Bartın Belediyesi’ne destek verecektir. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Bu belgenin hazırlanması, basılması ve katılımcılara dağıtımı eğitim şirketinin sorumluluğundadır. Bütçede bir maliyet belirtilmemiştir.
5.2. Rezervasyon Elemanı Eğitimi: Turizm sektörünün Bartın’daki stratejik sektörlerden biri olması nedeniyle sektördeki kalifiye işgücünü artırmak ve kayıtlı istihdam kapasitesini artırmak amacıyla 60 kişiye 30’ar kişiden oluşan 2 grup halinde, art arda olacak şekilde, MEB onaylı, 334’er saatlik Rezervasyon Elemanı Eğitimi verilecektir. Her bir eğitim programı günde 7 saat, haftada 5 gün olmak üzere ayda 140 saat sürecektir. Her bir eğitim 3 ay süreye yayılacak, eğitim faaliyeti toplam 6 ay sürecektir.
Eğitimin programının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır:
- Kişisel bakım
- Yabancı dil
- Ön büro organizasyonu
- Konuk karşılama
- Konaklama hizmetleri otomasyon programlarını kullanmak
- Bilgisayar otomasyon programları
- Bilgisayarda doküman hazırlama
- Rezervasyon alma
- Rezervasyon analizleri yapmaktır.
Bu eğitimin verilmesiyle sektörün kalifiye eleman konusunda yaşadığı sıkıntıların azalması beklenmektedir. Bu eğitim için alanında uzman bir eğitmenden hizmet temini gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda eğitimin verilmesi için bir salon kiralanacaktır. Bunun nedeni Bartın Belediyesi’ne ait 6 ay süreyle hafta içi her gün tahsis edilebilecek uygun bir fiziki alanın bulunmamasıdır.
Eğitim esnasında katılımcılara eğitim materyalleri (Bloknot, kalem ve kapaklı dosya) dağıtılacaktır. Eğitim sürecinde eğitimin verileceği salonda bir adet projeksiyon cihazı, perdesi ve yazı tahtası kullanılacaktır. Bu faaliyetle ilgili tüm işlemleri Eğitim ve Seminer Koordinatörü gerçekleştirecektir. Eğitimin faaliyeti ile ilgili oluşacak tüm maliyetlere bütçe bölümünde yer verilmiştir. 1. grubun eğitimlerinin projenin 4. ayında başlaması, 6. ayında tamamlanması, 2. grubun eğitimlerinin 7. ayda başlayıp 9. ayda tamamlanması planlanmaktadır.
Eğitim faaliyeti kapsamında katılımcılara eğitime katıldıkları her gün için cep harçlığı verilecektir. Harçlıklar İŞKUR’un esas aldığı gündelik tarifesine göre belirlenmiştir. Cep harçlığı eğitime katılacak 60 kişiye eğitime katıldıkları her gün eğitim yerine ulaşımlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaları için verilecektir. Böylelikle eğitime katılım devamlılığı sağlanacak, katılımcılar arasında bir fırsat eşitliği yaratılacaktır. Bu durum katılımcıların motivasyonuna da yansıyacaktır.
Rezervasyon Eğitiminin müfredatı, teknik içeriği, yeterlilik ölçütleri gibi koşullar Milli Eğitim Bakanlığı Modüler Gelişim Programında (MEGEP) yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimlerini MEGEP kapsamında alan katılımcıları eğitim sonunda ilgili yörede sınav yaparak katılımcının bilgi seviyesini ölçmektedir. Bu sınavın sonucunda 45 puanın üzerinde alan katılımcılar mesleki eğitim sertifikası sahibi olmaktadır. 2 gruba verilecek Rezervasyon Eğitimine katılması beklenen 60 kişinin Milli Eğitim Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü’nün yapacağı mesleki eğitim sınavına katılım konusunda ulaşımı kolaylaştırmak için Bartın Belediyesi tarafından otobüs kiralanacaktır. Bu otobüsün yakıt ve kira bedeli ile katılımcıların sınav ücretleri projenin idari giderlerinden karşılanacaktır. Eğitime katılacak 60 kişiden 40 kişinin başarılı olacağı öngörülmektedir. Katılımcılara mesleki eğitim sertifikası yaptırılacak ve bu maliyet de proje bütçesindeki idari giderlerden karşılanacaktır.
Eğitimlerde %80 devam zorunluluğu uygulanacaktır. Eğitimlere devamlılığın teyidi ve kontrolü Eğitim ve Seminer Koordinatörünün sorumluluğunda katılım devam çizelgesi belgesiyle sağlanacaktır. Eğitim; rezervasyon eğitimi konusunda tecrübeli, uygulama deneyimleri olan bir kişiden hizmet alımı yoluyla verilecektir. Bu kişinin belirlenmesi Eğitim ve Seminer Koordinatörü tarafından sağlanacaktır. Eğitmenin yapacağı eğitim sunumu katılımcılara dağıtılacaktır.
Faaliyetin çıktıları:
- 120 adet eğitim materyali (Bloknot, kalem ve kapaklı dosya),
- 1 adet eğitmen hizmet alım sözleşmesi,
- 1 adet eğitim hizmeti alım sözleşmesi,
- 1 adet projeksiyon cihazı ve perdesi,
- 2 adet eğitim kitabı,
- 40 adet MEB onaylı sertifika,
- 60 adet katılım belgesi,
- 2 adet eğitim devam çizelgesi,
- 10 adet eğitim fotoğrafı,
- 1 adet yazı tahtasıdır.
6. Staj Faaliyetleri: Rezervasyon Elemanı Eğitimi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü tarafından yapılacak mesleki eğitim sertifika sınavında en yüksek puanı alan ilk 10 kişiye proje iştirakçi kuruluşları olan Varol Hotel ve Grand Astra Hotelde staj imkânı sunulacaktır. Stajyerler ve iştirakçi kuruluşlar Bartın Belediyesi binasında bir araya gelecek ve bir eşleştirme toplantısı yapacaktır. Bu toplantıda hangi stajyerin hangi işletmede staj yapacağı belirlenecektir. Toplantı ile ilgili maliyetler ayni katkı niteliğinde olup bütçede herhangi bir maliyet belirtilmemiştir. Staj programı bir ay sürecek olup stajını başarıyla tamamlayan kişilere staj belgesi verilecektir. Stajyerlerin staj süresince sigortaları proje iştirakçisi işletmeler tarafından karşılanacaktır. Stajyerler staj sonunda birer staj raporu hazırlayacaktır. Staj faaliyetlerinin uygulama süreci proje ekibi ve iştirakçi kuruluşların sorumluluğundadır. Stajlar projenin 8. ayında staja başlayacak ve staj süreleri 1 ay olacaktır. Staj çalışmaları gruplar halinde stajlar yapılacağından 11. aya kadar devam edecek ve toplamda 4 ay sürecektir. Staj faaliyetinin bu şekilde 4 aya yayılmasının bir başka nedeni ise MEB’in mesleki eğitim tarihi ve sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili sürecin uzayabilme ihtimaline karşın alınan tedbirdir.
Faaliyetin çıktıları:
- 10 adet staj belgesi,
- 10 adet işe giriş bildirgesi,
- 10 adet staj raporudur.
7. Araştırma Faaliyetleri: Projenin araştırma faaliyetleri kapsamında Bartın için bir Turizm Master Planı hazırlanacaktır. Turizm Master Planının hazırlanması konusunda bir araştırma şirketinden hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Bu hizmet alımı ve hazırlanacak olan Turizm Master Planının basım işi için PRAG usullerine uygun satın alma işlemi gerçekleştirilecek ve maliyetler proje bütçesinden karşılanacaktır. Turizm Master Planında Bartın’daki turizm potansiyeli hakkında literatür taraması, 100 turizm işletmesi ile anket sonuçları, anketlerin SPSS programında analizleri, yorumları, tablo ve grafikleri ve Bartın’daki turizmle ilgili kuruluşların katılacağı GZFT toplantısının sonuçları yer alacaktır. GZFT toplantısı ile Bartın ili turizm sektörünün güçlü ve zayıf yönleri tespit edilecek, fırsatlar ve tehditlerin neler olduğu belirlenecektir. GZFT toplantısı hizmet sağlayıcı kuruluşun moderatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Tüm bu çalışmaların ve toplanan bilgilerin derlenmesiyle Turizm Master Planı hazırlanacaktır.
Araştırma faaliyetleri ile ilgili tüm süreç proje ekibi tarafından yürütülecektir. Turizm Master Planı hazırlanması faaliyetine projenin 4. ayında başlanacak olup 8. ayında tamamlanması planlanmaktadır.
Faaliyetin çıktıları:
- 1 adet Turizm Master Planı hazırlanması için hizmet alım sözleşmesi,
- 500 adet Bartın ili Turizm Master Planı Raporu,
- 1 adet GZFT toplantı tutanağı,
- 5 adet GZFT toplantı fotoğrafı,
- 1 adet anket formu,
- 100 adet işletme anketi,
- 1 adet GZFT toplantısı organizasyon hizmeti alım sözleşmesidir.
8. Kapanış Faaliyeti: Proje sonucunda proje çıktıların paydaşlarla paylaşılması ve bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla bir kapanış toplantısı düzenlenecektir. Kapanış toplantısında proje süresince yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının analizleri gerçekleştirilecek ve bu konuda paydaşlara bilgi aktarımı yapılacaktır. Ayrıca projede hazırlanan Turizm Master Planı ve iş yeri algı araştırması sonucu oluşturulan raporlar katılımcılara dağıtılacaktır. Kapanış toplantısı için bir organizasyon şirketinden hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Bu hizmet alımı salon kirası, fotoğraf ve video çekimi, ikramlar, davetiyelerin dağıtımı gibi hizmetleri içermektedir. Oluşabilecek maliyetler proje bütçesinden karşılanacak olup maliyet ve detaylar hakkında bilgi bütçe bölümünde yer almaktadır. Kapanış toplantısının düzenlenmesi ile ilgili tüm işlemleri proje ekibi gerçekleştirecektir. Kapanış toplantısı projenin 12. ayında düzenlenecektir.
Faaliyetin çıktıları:
- 1 adet toplantı tutanağı
- 1 adet toplantı organizasyonu hizmet alım sözleşmesi
- 5 adet kapanış toplantısı fotoğrafıdır.
9. Raporlama Faaliyeti: Projenin uygulanması sürecinde gerçekleştirilecek raporlama faaliyeti kapsamında 4 adet rapor düzenlenecektir. Bu raporlar şöyledir;
9.1. Ara rapor: Proje sözleşmesinin imza altına alındığı tarih esas alınarak projenin ortasında ara rapor hazırlanacaktır. Ara raporda gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili hibe makamı bilgilendirilecektir. Rapor ekinde faaliyetlerle ilgili evraklar yer alacak, proje dâhilinde görünürlük ve tanıtım faaliyetleri sonucu oluşturulan somut çıktılar hibe makamının dikkatine sunulacaktır.
9.2. Nihai rapor: Proje bitiminde hibe makamına sunulacak nihai rapor mali ve teknik olmak üzere 2 bölümden oluşacaktır. Teknik rapor proje faaliyetlerini, hibe makamının görünürlüğünü, performans göstergelerindeki ilerlemeleri ve projenin genel değerlendirmesini içerecektir. Teknik rapor hazırlanırken tüm bu bilgiler ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. Mali rapor ise proje harcama özetini, muhasebe defterini, bütçe bilgilerini ve ödeme bilgilerini içerecektir. Nihai Rapor hibe makamına teslim edilirken somut çıktılar ve ödemelere ilişkin faturalar destekleyici belgeler olarak sunulacaktır.
9.3. Yararlanıcı beyan raporları: Yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme başvuru rehberinde belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak iki ayda bir hazırlanacak olan yararlanıcı beyan raporları ile hibe makamına sunulacaktır. Koordinatör; ne gibi faaliyetler sürdürüldüğünü, projede hangi noktaya gelindiğini yararlanıcı beyan raporu ile birlikte hibe makamına bildirecektir.
9.4. Yeminli Mali Müşavir Raporu: Bartın Belediyesi projenin 12. ayında Yeminli Mali Müşavir (YMM) hizmeti satın alacaktır. YMM; muhasebecinin kayıt altına aldığı harcama kalemleri için kesilen tüm faturaların karşı incelemesini yapacaktır. İncelemenin sonucunda hibe makamına verilmek üzere tüm harcama kalemlerinin değerlendirildiği bir mali rapor hazırlanacaktır. Mali rapor; nihai raporun bir eki niteliğinde olacaktır.
Faaliyetin çıktıları:
- 1 adet ara rapor,
- 1 adet nihai rapor,
- 1 adet yararlanıcı beyan raporları,
- 1 adet YMM raporudur.
Genel Amacı
Bartın’da kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar ile il ve bölge düzeyinde farkındalık yaratılarak kayıtlı istihdamın artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Özel Amacı
1. Kayıtlı istihdamın önemi ile ilgili işverenlerin, çalışanların ve gençlerin farkındalık düzeyini arttırmak. 2.Bartın’ın stratejik sektörlerinde kalifiye eleman sayısını arttırmak.3. İşletmelerin kurumsallaşma düzeyini artırarak ildeki kayıt dışı emek talebini azaltmak. 4.İşgücü talep ve arz tarafları arasında işbirliği kurarak kayıt dışı istihdamla mücadelede somut adımlar atmak. 5.Bartın’daki kayıtsız çalışanları ve potansiyel çalışma grubunda olan gençleri işgücü piyasası ile ilgili yasal hakları hakkında bilinçlendirmek. 6. Bartın’ın turizm sektöründeki potansiyeli ön plana çıkarılarak sektörün kayıtlı istihdam kapasitesini artırmak.

Beklenen Sonuçlar
1.Bartın’daki kayıt dışı istihdam oranı azaldı. 2.Kayıt dışı istihdamın il üzerinde yarattığı sosyo-ekonomik problemler azaldı. 3.Turizm sektörünün bölge ekonomisine sağladığı vergi geliri arttı. 4.Kayıt dışı çalışanların özlük haklarının korunması kapsamında somut adımlar atıldı. 5.Bartın Belediyesi ve Bartın TSO arasında ortak proje uygulama kültürü gelişti. 6.Bartın’da kayıtlı istihdam ile mücadele konusunda iyi bir uygulama örneği ortaya konuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projemiz İKGOP’nin göstergelerine katkı sağlayacak niteliktedir.Bartın ilinde kayıtlı istihdamın önemi ile ilgili işverenlerin, çalışanların ve gençlerin farkındalık düzeyini artırılması amaçlanmış ve 5 adet seminer düzenlenmiştir.Bartın’ın stratejik sektörlerinde kalifiye eleman sayısını artırılmasına yönelik 59 kursiyere rezervasyon elemanı eğitimi verilmiştir.İşletmelerin kurumsallaşma düzeyini artırmak amacıyla 19 işletmeye kurumsallaşma eğitimi verilmiştir.Projede hazırlanan bilgilendirme kitapçığı ve İş Yeri Kayıtlı İstihdam Algı Araştırması projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.Rapor,seminer ve materyaller performans göstergelerine katkı sağlamıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Bartın'da Kayıtdışı İstihdama Kayıtsız Kalmayalım Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
bartin.belediyesi.abproje@gmail.com Tel:3782271097