Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/244 Bizim Kaygımız, Sizin Kaydınız
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı istihdamın artırılması amacıyla konuya hem işveren hem de çalışanlar ve işsizler perspektifinden yaklaşmaktadır. Bölgede kayıtlı istihdamın faydaları ve kayıtdışı istihdamın riskleri konusunda toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı; işverenlerin kurumsal kapasitelerini, sermaye birikimlerini ve rekabet düzeylerini; çalışanların ve işsizlerin ise mesleki ve teknik yetkinliklerinin yanı sıra girişimcilik kapasitelerini geliştirmek suretiyle bölgedeki kayıtdışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Özel Amacı
TRA1 Düzey 2 Bölgesi’ndeki işveren, işçi ve işsizlerin kayıtlı istihdamın faydaları ve kayıtdışı istihdamın riskleri konusunda farkındalık düzeyini artırmak, işverenlerin kurumsal kapasitelerini, sermaye birikimlerini ve rekabet düzeylerini geliştirmek, işçi ve işsizlerin ise mesleki ve teknik yetkinliklerinin yanı sıra girişimcilik kapasitelerini geliştirmek suretiyle kayıtdışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
1 – Kayıtdışı İstihdamın Faydaları ve Tarımsal Bağkur konulu seminerler, video çekimleri ve web sitesinin yanı sıra dağıtılacak broşürler vasıtasıyla bölge merkezinde ve kırsalında asgari 10000 kişide kayıtlı istihdam ve tarımsal bağkur konularında farkındalık oluşturulması,
2 – Ulusal ve Uluslarası Mali Destekler Konferansı ve proje hazırlama eğitimleri ile asgari 500 çalışan ve işverene ulaşmak suretiyle bölgenin ulusal ve uluslararsı fonlardan faydalanma seviyesini artırma,
3 –İnsan kaynakları, yönetim, dokümantasyon, iç kontrol, kalite, pazarlama konularında verilecek eğitimler vasıtasıyla bölgede asgari 150 adet işverende kurumsallaşma bilincinin oluşturulması,
4- Uygulamalı girişimcilik eğitimleri vasıtasıyla 390 kişiye girişimcilik, iş planı hazırlama nosyonun verilmesi ve KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalanabilme imkanının sağlanması,
5- Mesleki ve Teknik Yetkinlik Eğitimleri ile bölgedeki 300 çalışan ve işsizin mesleki niteliklerinin geliştirilmesidir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Bizim Kaygımız, Sizin Kaydınız Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
ozan.gunduz@kudaka.org.tr Tel:4422356111 Faks:4422356114