Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/290 Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
A1 – "İl Genelindeki Kayıtdışı İstihdamın Bireylere ve Ülke Ekonomisine Zararları konusunda Biliçlendirme Yapılması”
A2 – “Kayıtlı İstihdamın Özendirilip Cazip Kılınması"

Özel Amacı
PA1 “Kayıtdışı istihdam konusunda kamuoyu oluşturulması ve hedef grubun bilinçlendirilmesi”
PA2 “Kayıt dışı istihdam konusunda yereldeki tüm tarafların işbirliği alanlarının belirlenmesi ve istihdam teşviklerinin bilinilirliğinin arttırılması.”
PA3 “Kocaeli’de hedef grubun mevcut istihdam durumunun ortaya çıkartılması”
PA4 ” Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çözüm yollarının belirlenmesi ve özellikle üniversite öğrencilerinin istihdamına ilişkin mevzuat iyileştirme önerisinin geliştirilmesi”

Beklenen Sonuçlar
S1 – "Öğrenci, işveren ve çalışanlara kayıtdışı istihdamın zararları anlatıldı"
S2 – Web portalı ve sosyal medya hesapları açıldı.
S3 –Proje görselleri basıldı ve dağıtıldı.
S4 – Kamu spotu hazırlandı
S5 – “İlgili kurum ve kuruluşlar biraraya getirilerek çalıştay tavsiye raporları yayınlandı"
S6- “Anket çalışması tamamlandı, mevcut durum analizi basıldı ve dağıtıldı”
S7- “Yurt içi ve yurt dışından araştırmacıların bildirileri ile katkı sunduğu sempozyum üniversite öğrencilerinin de dinleyici olarak katılması ile gerçekleşti, bildiri kitapçığı basıldı ve dağıtıldı”
S8 – “Proje nihai raporu basıldı ve dağıtıldı”

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- Öğrenci, işveren ve çalışanlara kayıtdışı istihdamın zararları anlatıldı
2- Web portalı ve sosyal medya hesapları açıldı.
3- Proje görselleri basıldı ve dağıtıldı.
4- Kamu spotu hazırlandı
5- İlgili kurum ve kuruluşlar biraraya getirilerek çalıştay tavsiye raporları yayınlandı
6- Anket çalışması tamamlandı, mevcut durum analizi basıldı ve dağıtıldı
7- Yurt içi ve yurt dışından araştırmacıların bildirileri ile katkı sunduğu sempozyum üniversite öğrencilerinin de dinleyici olarak katılması ile gerçekleşti, bildiri kitapçığı basıldı ve dağıtıldı
8- Proje nihai raporu basıldı ve dağıtıldı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
selcukkoc@kocaeli.edu.tr Tel:2623031564 Faks:2623031503