Tüm Duyurular

Linkler
İnsana Yakışır İş İçn Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi Web Sayfası
İnsana Yakışır İş İçn Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi Facebook Sayfası
İnsana Yakışır İş İçn Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi Twitter Sayfası
TRH1.3.PREII/P-03/325 İnsana Yakışır İş için Kayıtlı İstihdamın Teşviki
Proje Genel Bilgileri
İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) 4. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG-PRO) kapsamında Türkiye’de kayıtlı istihdam düzeyini yükseltmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin (AB) işbirliği ile uygulamaya konulan Kayıtlı İstihdamın Teşviki II (PRE II) programı kapsamında; devlet için gelir kaybına, işverenler için haksız rekabete, çalışanlar için sosyal güvence haklarından mahrum kalmasına neden olan kayıtdışı istihdam sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen bir projedir.
Genel Amacı
Gerçekleştirilecek olan etkin bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri ve oluşturulacak yenilikçi mekanizmalarla hedef bölgede kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
1) Hedef bölgedeki aktif işgücü piyasası ile ilgili kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatifler, üniversite arasında işbirliği mekanizması oluşturmak,

2) Kayıtlı istihdamın küresel rekabet edebilirlikteki önemine vurgu yaparak hedef bölgede işverenler ve çalışanlar arasında; çalışma hakları, istihdam, sosyal koruma ve sosyal diyalog konularında farkındalık ve bilinç artışı sağlamak,

3) Hedef bölgede kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini artırmak,

4) Hedef bölgede işçi, işveren, hükümet temsilcilerinin birlikteliğinde çok taraflı sosyal diyalog mekanizması oluşturmak,

5) Hedef bölgede (özellikle tarımda kendi hesabına ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlar, evden çalışanlar, kadınlar, işsizler, gençler) toplum bireyleri üzerinde yapılacak bilgilendirme, bilinç oluşturma faaliyetleri ile kayıtlılığı özendirmek,

6) Hedef bölgede kayıtlı istihdam önündeki engellerin ampirik verilere dayanarak tespit ederek, kayıt dışı istihdam ile mücadele politika ve uygulamalarına destek olmak,

7) Hedef bölgede hizmet ve imalat sektöründe İnsana Yakışır İş Performans Göstergeleri oluşturarak bunları protokol düzeyinde iş yaşamına taşımak

Beklenen Sonuçlar
S1-Sosyal Diyalog Platformu,

S2-Yerel Ortaklık,

S3-Farkındalılık Yaratma,

S4-Kayıtlı istihdamı Teşvik Gönüllüleri,

S5-İşyeri Uygulamaları Seti,

S6-Kayıtlı İstihdam Çalıştayı,

S7-İnsana Yakışır İş İçin Kayıt dışı İstihdam İle Mücadele Paneli

S8-Çorum İli kayıt dışı İstihdam Sorunu Nicel Araştırma,

S9-Çorum İli kayıt dışı İstihdam Sorunu Nitel Araştırma,

S10-Uluslarası teknik gezi,

S11- Çalışma Hakları Bilinci

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İnsana Yakışır İş için Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 HİTİT ÜNİVERSİTESİ
meneksesahin@hitit.edu.tr Tel:3642191944 Faks:3642191938