Tüm Duyurular

Linkler
Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar Web
TRH1.3.PREII/P-03/347 Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar
Proje Genel Bilgileri
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynakları Geliştirme” bileşeni altında Kayıtlı İstihdamın Teşviki –II Hibe Programı çerçevesinde hazırlanan “Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar” projesi Dicle Üniversitesi tarafından MEKSA Vakfı ortaklığında yürütülmektedir.

Hizmet sektöründe çalışan kadın oranının oldukça yüksek olduğu ilimizde, özellikle küresel kriz sonrası kadın istihdamında bir artış gözlemlenmiş ve krizle birlikte kendi hesabına çalışan kadın istihdamındaki artış kriz sonrasında ev temizliği, bakıcılık, evde ürettiklerini satma alanlarında kendini göstermiştir. Bu bağlamda “Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar” projesi ile bakıcılık ve temizlik sektörlerinde kendi hesabına kayıt dışı çalışan 80 kadına evde hasta ve yaşlı bakıcılığı, çocuk bakıcılığı, ev ve kurum temizliği alanlarında mesleki eğitimler verilerek kadınların çalıştıkları sektörlerdeki mesleki nitelikleri arttırılacaktır. Ayrıca düzenlenecek bu eğitimlerde katılımcılar kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirilecek ve en az 30 kadın kayıtlı istihdam edilecektir.

Projemiz kapsamında kadınlara öncelik verilmiştir. Çünkü Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının verilerine göre Güneydoğu’da istihdam olunan her 5 kadından 4 ü kayıt dışı çalışmaktadır. Projemizin odağındaki bakıcılık ve temizlik sektörlerinde çalışan kadınların profesyonellikten uzak, geleneksel yöntemlere göre hareket ettikleri görülmektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ise niteliksiz işçi çalıştırmak istememektedirler. Bu yüzden kadınlarımızın niteliklerini arttırmaları ve kayıtlı istihdam edilmeleri sağlanacaktır.Projemizin faydalanıcı Kuruluşları: İKG yani İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi, SGK ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. İştirakçilerimiz ise; Sur Halk Eğitim Merkezi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasıdır.
İlk olarak Bakıcılık ve temizlik sektörlerinde kendi hesabına çalışan 80 kayıt dışı çalışan kadının, proje kapsamında verilecek hijyen ve sanitasyon, evde hasta ve yaşlı bakıcılığı, çocuk bakıcılığı, ev ve kurum temizliği eğitimleri ile çalıştıkları sektörlerde mesleki nitelikleri attırılmasını hedefliyoruz. Türkiye’de eğitim seviyesi ile kayıt dışı çalışma oranlarına bakıldığında aralarında ters orantı olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesi arttıkça kayıt dışı çalışma oranı düşmektedir. Genel olarak toplumumuzda sosyal güvenlik kültürü gelişmemiştir. İlkokul, ortaokul ve liselerde sosyal güvenliğe ilişkin herhangi bir ders özel olarak işlenmemekte veya yüzeysel işlenmektedir. İş hayatına geçişte bu kültürün olmaması kişinin kayıt dışı çalışma olasılığını arttırmaktadır. Bu yüzden okullarımızda sosyal güvenliğin ve kayıtlı istihdamın devlete, bireylere ve topluma faydaları anlatılmalı ve özümsetilmelidir. Her işçi ve işverenin ilköğretimin zorunlu olduğu bir ülkede yolunun eğitim kurumlarından geçtiği düşünüldüğünde, eğitim kurumlarının, sosyal güvenlik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi adına başlangıç olarak en iyi ortamlar olacağı aşikârdır. Bu yüzden Üniversitemizde 12, Meslek Liseleri ve Anadolu liselerinde ise 24 adet eğitim ve seminer düzenleyerek sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi için faaliyetler göstermeyi, gençlerin iş hayatından önce kayıtlı istihdam konusunda bilinçlerinin arttırılmasının bu eğitimler yoluyla sağlanması projemizin amaçları arasındadır. Bir başka amacımız ise Devlet tarafından kayıtlı istihdamı arttırmak amacıyla işverenler lehine birçok teşvik ve düzenleme mevcut olmasına rağmen çoğu işveren bundan haberdar değildir. Bu yüzden Diyarbakır il merkezinde proje süresince 60 işverene devlet tarafından kayıtlı istihdama yönelik sunulan teşviklere ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılarak kayıtlı istihdamın işverenler arasında da teşvikini sağlamayı hedefliyoruz.

Genel Amacı
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynakları Geliştirme” bileşeni altında Kayıtlı İstihdamın Teşviki –II Hibe Programı çerçevesinde hazırlanan “Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar” projesi Dicle Üniversitesi tarafından MEKSA Vakfı ortaklığında yürütülmekte olan 'Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar' Projesi Diyarbakır il genelinde kayıt dışı istihdamı azaltmak ve Vatandaşların,özellikle kadınlar, gençler ve işverenler arasında sosyal güvenlik kültürünün yaygınlaştırmak.

Özel Amacı
Hizmet sektöründe çalışan kadın oranının oldukça yüksek olduğu ilimizde, özellikle küresel kriz sonrası kadın istihdamında bir artış gözlemlenmiş ve krizle birlikte kendi hesabına çalışan kadın istihdamındaki artış kriz sonrasında ev temizliği, bakıcılık, evde ürettiklerini satma alanlarında kendini göstermiştir. Bu bağlamda “Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar” projesi ile bakıcılık ve temizlik sektörlerinde kendi hesabına kayıt dışı çalışan 80 kadına evde hasta ve yaşlı bakıcılığı, çocuk bakıcılığı, ev ve kurum temizliği alanlarında mesleki eğitimler verilerek kadınların çalıştıkları sektörlerdeki mesleki nitelikleri arttırılacaktır. Ayrıca düzenlenecek bu eğitimlerde katılımcılar kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirilecek ve en az 30 kadın kayıtlı istihdam edilecektir.
Bu proje kapsamında ayrıca toplumda sosyal güvenlik kültürüyle ilgili bir bilinç oluşturmak adına toplumun yapıtaşları olan gençlerin iş hayatına atılmadan önce kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Dicle Üniversitesinde 12, Meslek ve Anadolu liselerinde ise 24 adet seminer ve tanıtım faaliyeti düzenlenecektir.
Bu proje ile Diyarbakır il merkezinde 60 işverene, proje süresince kayıtlı istihdama yönelik teşvik ve düzenlemelere ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılarak kayıtlı istihdamın işverenler arasında da teşvik edilmesi sağlanacaktır.

Beklenen Sonuçlar
Diyarbakır ilindeki kadınların istihdam durumunu iyileştirmek. Bu kapsamda hedef grup olarak seçilen 80 kayıtdışı gelire sahip kadından en az 30’unun ‘kayıtlı’ istihdam etmek.Mesleki eğitimler aracılığıyla hedef grubun teorik bilgileri artırılacak, danışmanlık ve staj uygulaması ile alanda gerekli uygulama becerileri kazanmaları sağlanacak ve işe yerleştirileceklerdir.İşe yerleştirilen kadınların hem kendilerine olan güvenlerini hem de aile ekonomisini arttıracaktır.Kadınlar istihdam edildikten sonra düzenli gelirleri olacak ve geleceğe güvenle bakacaklardır.Durumlarındaki sosyo-ekonomik iyileşme kişisel iletişim becerilerini de geliştirecektir.Mesleki eğitim ve AB fırsatları hakkındaki bilgilerle birlikte genel kültür seviyesi de yükselecektir.Kadınlara yönelik olarak düzenlenecek mesleki eğitimlerin yanı sıra,okullarda öğrencilere verilecek olan seminer ve danışmanlık faaliyetleri sonucu öğrencilerin ve üniversiteli gençlerin sosyal güvenlik, işçi hakları ve kayıtlı istihdamın ülke ve bireye getirileri konularında bilgi ve farkındalık düzeyleri artacaktır. Öğrenciler,kayıtlı çalışma yönünde bir düşünce geliştireceklerdir. Böylece,okullarımızda izlenen öğretim programlarında yeterince üzerinde durulamayan bir konuya vurgu yapılmış olacaktır.Diyarbakır’da faaliyet yürüten işverenler istihdama yönelik teşviklerden haberdar edileceklerdir,gerçekleştirilecek ziyaretlerde İŞKUR tarafından sağlanan teşvikler anlatılacak ve onların kayıtlı istihdama yönelmeleri sağlanmış olacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Güvenli Geleceğe Kayıtlı Kadınlar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 DİCLE ÜNİVERSİTESİ
abproje@dicle.edu.tr Tel:4122488452 Faks:4122488298