Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/106 Gelecek İçin Kayda Değer
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
1.Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve 2023 Türkiye kayıt dışı istihdam hedefi olarak belirlenen %15 oranına katkı sağlamak.

Özel Amacı
1. İşbirliğini arttırmak amacıyla "Kayıtlı İstihdamla Verimlilik ve Güvence" çalıştayı düzenlemek. 2. 500 KOBİ’ye yönelik Kurumsallaşma eğitimleri düzenlemek. 3. "Kayıtsız Kalma" kitapçığı hazırlamak. 4. 240 kadın, genç ve engelliye yönelik olarak BUTGEM ve BTEMLGV aracılığıyla beceri eğitimleri düzenlemek. 5. Kayıtlı çalışan 1000 kişiye yönelik olarak, 6331'den kaynaklanan eğitimler düzenlemek. 6. 150 kişiye yönelik KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vererek 10 yeni iş yeri açılmasını desteklemek 7. Gelecek İçin Kayda Değer (GEKAD) Proje İletişim Bürosu oluşturmak. 8. Hollanda’ya iyi uygulamaları gözlemlemek için ziyaret gerçekleştirmek.

Beklenen Sonuçlar
1. İşveren ve işgörenlerin, muhtarların, proje başvuru ve eşbaşvuru sahiplerinin personelinin ve kamuoyunun kayıtlı istihdam ile ilgili bilinç düzeyleri artırıldı. 2. Beceri eğitim alanlarda istihdam ile ilgili bilinçlenme ve en az 20 kadın, genç ve özürlünün işe başlaması sağlandı. 3. Kayıtlı istihdam oranında artış sağlandı. 4. Kayıtlı istihdamın teşviki konusunda faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve diyalog arttırıldı. 5. Kayıtlı istihdamın teşviki konusunda bilgi ve bilinç artırma faaliyetlerinin sürdürebilirliği sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Kayıtlı İstihdam bilincini arttırmak üzere Bursa ile Bilecik illeri ve ilçelerinde 2236 kişiye Kayıtlı İstihdam Faydalarına ilişkin ve kayıtlı istihdamı destekleyen eğitimler ve seminerler verilmiş; 1255 kişi sertifika sahibi olmuştur. 81 kişi işe girmek, 9 kişi de iş kurmak suretiyle 90 kişi kayıtlı çalışma hayatına kazandırılmıştır.
Kayıtlı İstihdam bilincini ölçmek üzere 646 kişiye anket uygulanmıştır. Tanıtım stantlarında broşür dağıtılarak ve kamu spotları aracılığıyla toplumun geniş bir kesimine bilgilendirme yapılmıştır. İstihdam Seferberliğine katkı sağlanmıştır. Kayıtlı İstihdamla Verimlilik ve Güvence Çalıştayı ile Fransa çalışma ziyareti kurumlar arası iletişimi güçlendirmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Gelecek İçin Kayda Değer Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 BURSA TİCARET ODASI
aaltan@btso.org.tr Tel:2242751600 Faks: