Tüm Duyurular

Linkler
KADIN ELİYLE ŞİŞE CAMDA KUM HAYAT BULUYOR
TRH3.1.LLLII/P-03/173 Kadın Eliyle Şişe Camda Kum Hayat Buluyor
Proje Genel Bilgileri
SİHİRLER ELLER KUMA HAYAT VERİYOR.
Genel Amacı
Projemizin genel amacı; TR83 Bölgesinde kadinlarin temel ve mesleki becerilerini artirmak sureti ile kadın istihdamını artıran ve kadının sosyal hayata uyumunu sağlayan çalışmalar ile bölgede toplumsal bütünleşmenin gerçekleştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktır.
Proje kapsamında Alaca ilçesinde yaratılan kadın istihdamı potansiyeli ile TR83 Bölgesinin 2011 TÜİK İş Gücü Anketine göre %34 olarak gerçekleşen kadın istihdam oranının 2023 yılında %40'a yükselmesine katkı sağlanması beklenmektedir. Bölgede kadın istihdamının artmasına paralel olarak dezavantajlı gruplar arasındaki kadınların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlanacaktır. Proje ile Çorum ili Alaca ilçesinde kadın istihdamını artıracak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle kadın istihdamına yönelik faaliyetlerin artması hedeflenmektedir.

Özel Amacı
Çorum ili Alaca ilçesi ve tekileeği sosyal bölgede kadın istihdamını artıran ve sosyal hayata uyumunu sağlayan çalışmalar yapmak ve Çorum Ili Alaca İlçrsinde kadınların sosyal hayatla ve toplumla bütünleşmenesine yardımcı olmak ve kadınların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Projemizin hedefleri arasında , Çorum İli Alaca ilçesinde kadın istihdamı yaratacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kadına yönelik faaliyet kapasitesinin artırılması, Alaca’da kadınlar öncülüğünde şişe camda renkli kumlarla yapılan yöresel bir ürün oluşturulması ve oluşturulacak bu ürünün ilçenin turizm patansiyeline uygun olarak üretilmesi ve bu sayade ilçe turizmin geliştirilmesi Alaca’da kadın istihdam oranının artırılması, Alaca’da yaşayan kadınların yaşam kalitesinin artırılması, Alaca’da kadın odaklı örgütlenmenin ( kooperatifleşmenin) sağlanması, Avrupa Birliğinin gönürlüğünün ve hibe proğramlarının tanırlığının sağlanması yer almaktadır.
Projemiz kapsamında ilçemizde işsiz 15 kadın tespit edilerek oluşturulacak olan proje merkezindeki eğitim atolyesinde Şişe camda renkli kumlar kullanılarak çeşitli ebatlarada farklı modellerede ve değişik içeriklerde ( turizm figürleri, manzara,, hattuşa resimleri vb) hediyelik yerel bir ürün yapımının eğitimi verilerek bu ilk 15 kadın usta öğretici olarak eğitilecektir. Usta öğreticilerin eğitimini tamalasından sonra bu öğreticiler sayaesinde yeni bir kurs açılarak 30 kadın şişe camda kum sanatını öğrencektir

Beklenen Sonuçlar
Proje kapsamında beklenen sonuçlar şu şekildedir ;
• Alaca’da yaşayan kadınların yaşam kalitesi yükselecek.
• Alaca’da kadın istihdamına yönelik bir bilinçlenme ve faaliyet kapasitesi oluşturrulacak
• Alaca’da ilk kez kadınlar tarafından üretilen yöresel bir ürün elde edilecektir.
• Bu yeni ürünün ( cam şişede renkli kumlarlar ile yapılan turizm figürlerini içeren süs ve hediyelik ürün) tanıtımı sağlanarak Çorum’un turizm gelirleri arttacak.
• Alaca’da kadın istihdamı oranı artacak.
• Alaca’da kadınların örgütlenme potansiyeli oluşacaktır.
• Projemiz ilçedeki diğer kamu kurumu ve sivil toplum kuruuşlarına örnek olarak ilçede proje kültürünün oluşmasına katkı edecek.
• Projemiz kapsamında yürütülen görünürlük faaliyetleri sonrasında Avrupa Birliğinin Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanlığımızın ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programının tanınırlığı artcaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projemiz kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve kalkınmanın kırsalda başlatılması çerçevesinde işsiz kadınlarımıza yeni bir el sanatı öğretilmiştir.
Yapılan eğitim sonrasında işsiz kadınlarımız camda kum sanatını öğrenmiş ve öğrenmiş oldukları sanatı icra ederek ekonomiye kazandırabilecek konuma gelmişlerdir.
- Projemiz kapsamında bir adet proje merkezi oluşturulmuştur. Bu merkezde 1 adet ofis bir adet atölye oluşturulmuştur.
- 15 kadında camda kum sanatı eğitmeni yetişmiştir.
- 15 camda kum sanatı eğitmenliği sertifikası hazırlanmıştır.
- 29 kadın camda kum sanatı kursiyeri
- 29 camda kum sanatı sertifikası
- 1000 adet tanıtım katoloğu
- 1 adet kadın kalkınma kooperatifi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kadın Eliyle Şişe Camda Kum Hayat Buluyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI
alacatso@hotmail.com Tel:3644115042 Faks:3644116486