Tüm Duyurular

Linkler
Söğütlü Mah. İrfan Cad. Ahmet Ertaş İşhanı Kat:3 No:4
TRH3.1.LLLII/P-03/239 Güçlü Kadınlar,Güçlü Yarınlar
Proje Genel Bilgileri
Iğdır güçlü kadınlar güçlü yarınlar projemizin haber, duyuru, çalışmalarımızın ve iletişim bilgilerimizin yayınladığı sitemizdir
Igdır Belediyesinin yürütmekte olduğu güçlü kadınlar güçlü yarınlar projesi kapsamında hayat boyu öğrenme için, uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve bunların uygulanmasının teşvik edilmesi
Dezavantajlı durumda bulunan kadın ve gençlerin yetkinliklerinin arttırılması yoluyla işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması
Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması; HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması; HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi; HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi ve bunun için sektör, eğitim ve öğretim kurumlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Genel Amacı
-Hayat boyu öğrenme için, uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve bunların uygulanmasının teşvik edilmesi
-Dezavantajlı durumda bulunan kadın ve gençlerin yetkinliklerinin arttırılması yoluyla işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması

Özel Amacı
-Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması; HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması; HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi; HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi ve bunun için sektör ve eğitim ve öğretim kurumlarının desteklenmesi.

Beklenen Sonuçlar
1. Iğdır emek pazarında tezgah açmakta olan 10 kadın ile birlikte toplam 25 işsiz ve eğitimsiz kadının mesleki ve genel becerileri arttırıldı, 1 kadın kooperatifi kuruldu.
2. Üniversite/MYO’dan mezun olmuş ancak işsiz durumda olan 25 yaş üstü 25 gencin girişimcilik becerileri arttırıldı ve en az 5’inin kendi işini kurması sağlandı.
3. Hedef grupta yer alan toplam 50 kadın ve genç ile birlikte toplam 150 kişi toplumsal cinsiyet eşitliği, iletişim becerileri ve diksiyon eğitimi aldı.
4. Iğdır Emek Pazarının, daha sistemli üretim ve satış yapan kadınlar ve sembolik Nuh’un Gemisi maketi sayesinde tanınırlığı arttı.
5. Proje kapsamında verilen eğitimler sonucu, geleneksel üretimden sistemli üretime geçiş yapan kadınlar ürünlerini web üzerinden pazarlama imkanı elde etti.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Güçlü Kadınlar,Güçlü Yarınlar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 IĞDIR BELEDİYESİ
igdir_belediyesi@hotmail.com Tel:4762276553 Faks:4762273744